מרכז דוידוף לסרטן

ד"ר שלומית יוסט-כ"ץ

נוירולוגיה ונוירו-אונקולוגיה

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

מנהלת השירות לנוירו-אונקולוגיה קלינית, מרכז דוידוף, מרכז רפואי רבין, בית חולים בילינסון

לימודים:

תוארMD  בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב 1996-2002

מקום התמחות:

בי"ח בילינסון, המחלקה לנוירולוגיה

השתלמויות:

השתלמות בנוירואונקולוגיה בMD Anderson Cancer Center- יוסטון טקסס, ארה"ב 2011-2013

מינוי אקדמי:

מדריכה, בחוג לנוירולוגיה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

Society of Neuro-Oncology, USA

שטחי התעניינות מיוחדים:

גידולי מוח ראשוניים, גידולי מוח שניוניים (גרורות) וסיבוכים נוירולוגים של סרטן וטיפולים אנטי-סרטניים.

עיסוק במחקר:

השפעת ההיריון על גידולי מוח גליאלים, ופקקת ורידית בחולים עם גידולי מוח ראשוניים.