כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן

חודש המודעות לסרטן המעי הגס - האם הגיל רלוונטי?

מחקר לבדיקת מאפייני אוכלוסייה צעירה לעומת מבוגרת בחולי סרטן המעי הגס

לאור עלייה בשכיחות סרטן המעי הגס בקרב צעירים (מתחת גיל 50), ומיעוט מידע על מאפייני המחלה בקבוצת גיל זו, התקיים ביחידה לגידולי מערכת העיכול במכון האונקולוגי במרכז דוידוף מחקר שנועד לבדוק האם לאוכלוסיית החולים הצעירים מאפיינים שונים מאלו של הבוגרים.

לצורך המחקר, אשר תוצאותיו התפרסמו בימים אלה בעיתון רפואי יוקרתי, אותרו במאגר הנתונים של המרכז 203 חולים צעירים (גיל ממוצע 46) אשר טופלו בו בין השנים 1997 – 2007. לחולים אלו הותאמו – על בסיס שנת אבחנה – 203 חולים מבוגרים (גיל ממוצע 70). המחקר, שהתבצע במסגרת עבודת גמר של הסטודנטית לרפואה ליטל שמש בר, בהנחייתו של מנהל היחידה ד''ר ברוך ברנר ופרופ' אהרון סולקס מנהל המכון האונקולוגי ובסיוע מלא של סגל המרפאה, גילה שיש דמיון רב במאפייני המחלה העיקריים: הסימפטומים שהביאו לאבחנה, צורת התגלות המחלה, אתרי הפיזור שלה וכדומה. גם בשרידות לא נמצא הבדל, וזאת למרות העובדה שאצל צעירים האבחון היה בשלב מתקדם יותר. ממצאים אלו מעוררים שאלות שונות: האם הצעירים טופלו באופן אינטנסיבי יותר? האם מחלת סרטן המעי הגס דווקא פחות אלימה, כשמדובר באותו שלב, בקרב צעירים? המחקר לא בדק נקודה זו ולכן אין לכך תשובה חד משמעית.
המחקר מצא בכל זאת אפיונים ייחודיים לאוכלוסיית החולים הצעירים: אחוז נשים גבוה יותר (65% לעומת 47%), ערבים - גבוה יותר ואשכנזים – נמוך יותר, הבדלים במיקום הגידולים במעי, שכיחות יותר גבוהה של רקע משפחתי ושל תסמונות גנטיות, ושכיחות נמוכה יותר של פוליפים.
''לאור הממצאים ניתן לשער כי הביולוגיה של סרטן המעי הגס, כולל הרקע להתפתחות המחלה, אופן הביטוי שלה והצורה בה היא מגיבה לטיפולים שונים, אינה זהה בין אוכלוסיות גיל שונות'', מסביר ד''ר ברנר ומוסיף כי בשלב זה, למרות היקף המחקר, יש צורך לאשר את ממצאיו באוכלוסיות גדולות יותר של חולים, בארץ ובעולם. אם יאושרו הממצאים, ניתן יהיה לגשת לשלב הבא, כפי שמסביר ד''ר ברנר: ''כרגע הטיפולים נעשים על פי מחקרים בינלאומיים הכוללים אחוז נמוך יחסית של חולים צעירים. המחקר שלנו יכול להניח בסיס לקביעה שיש צורך להתאים את שיטות האבחון והטיפול לגיל האוכלוסייה''.