כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן
פנייה ליחידה

דרכי התקשרות

טלפון: 03-9378008/9
פקס: 03-9378046

ימים ושעות פעילות

​ימים א' – ה':  15:00-08:00

כיצד מגיעים ליחידה

​מרכז דוידוף, קומת כניסה

המרפאה ללויקמיות חריפות ולתסמונות מיאלודיספלסטיות

אחראי תחום: ד"ר אופיר וולך

לוקמיה חריפה – מהי?

לויקמיות חריפות הן קבוצה של מחלות ממארות של מח העצם אשר מתאפיינות באי-ספיקת מח עצם חריפה עם סיבוכים זיהומיים ודימומיים משמעותיים. מחלות נדירות אלה מהוות מצב חירום רפואי ועל כל כן ישנה חשיבות עליונה לאבחון מהיר ומדויק של הלויקמיה והתחלת טיפול מתאים בהקדם. לצורך אבחון וטיפול מיטבי דרוש שיתוף פעולה של גורמים מקצועיים רבים יחד עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. אלה כוללים מחלקת אשפוז ייעודית עם חדרי אשפוז ייעודיים לאשפוז בתנאי בידוד הגנתי, צוות רפואי ופארא-רפואי מיומן ובעל ניסיון והכשרה מתאימים, שירות מעבדות לאפיון תאים ולניתוח ציטוגנטי ומולקולרי של הלויקמיות השונות, וכמובן יחס אנושי וחומל כלפי המטופלים. בד בבד עם מערך אשפוז אינטנסיבי מתקיים שירות אמבולטורי שמטרתו לענות על צרכי המטופלים שאינם מאושפזים כולל מטופלים שאינם מקבלים טיפול אינטנסיבי הדורש אשפוז.

תסמונת מיאלודיספלסטית – מהי?

תסמונות מיאלודיספלסטיות (MDS) מאגדות קבוצה של מחלות ממארות של מח עצם שמאופיינות בפגם איכותי וכמותי בייצור תאי הדם השונים. למחלות אלה מופעים קליניים מגוונים התלויים במאפיינים הגנטיים וההמטולוגיים של המחלה: ממחלות כרוניות של אנמיה תלוית מנות דם, חסר חיסוני (נויטרופניה) עם נטייה לזיהומים או חסר בטרומבוציטים עם נטייה לדמם ועד למצבים פרה-לויקמיים הדורשים טיפול כימותרפי נמוך עצימות ואף השתלת מח עצם אלוגנאית (מתורם). הטיפול במטופלים עם MDS מהווה אתגר הדורש גישה כוללנית של צוותים רפואיים ופארא-רפואיים ועוסק בשיפור איכות החיים של המטופלים בד-בבד עם טיפולים מאריכי חיים ונעשה ברובו במסגרת אמבולטורית במרפאה ובאשפוז היום.    

על המרפאה:

מטרת המרפאה לספק מסגרת כוללנית לטיפול במטופלים עם לויקמיות חריפות ותסמונות מיאלודיספלסטיות. אלה כוללים רופא, אחות ייעודית לשירות, שירות תזונה, עבודה סוציאלית, שירות פליאטיבי ומגוון שירותים לטיפול וטיפול תומך במסגרת אשפוז יום.
השירות מהווה מרכז ידע ומצוינות ומציע מגוון של גישות טיפוליות חדשות ומחקרים קליניים להנגשת תרופות חדישות למטופלים.

פעילות אקדמית ומחקרית:

בשנים האחרונות חלה התקדמות עצומה בהבנת הבסיס הגנטי, האפי-גנטי והתאי להתפתחות לויקמיות חריפות ותסמונות מיאלודיספלסטיות. תובנות אלה הביאו להבשלה של מגוון טיפולים ממוקדי מטרה (targeted therapies) ורבים מהם נמצאים כעת במחקרים קליניים בשלבים שונים.

כחלק מחזון השירות ללויקמיות חריפות ולתסמונות מיאלודיספלסטיות אנו עוסקים במחקר קליני ופרה-קליני ענף. בין השאר ישנם מספר רב של מחקרים בינלאומיים פעילים בפאזות שונות הבודקים את יעילותם ובטיחותם של טיפולים מתקדמים ללויקמיות ולתסמונות מיאלודיספלסטיות. כמו-כן ישנו מחקר פרה-קליני ענף דרך המעבדה להמטולוגיה ניסויית במרכז פלסנשטיין העוסק בתהליכים המובילים ללויקמיה ובמנגנונים התאיים המקיימים אותה מתוך ניסיון לזהות מטרות חדשות לטיפול במחלות אלו.