כללית און-ליין
העובדת הסוציאלית בפגייה

זכויות בביטוח לאומי

חופשת לידה

  • כל יולדת שצברה זכויות בגין עבודה, זכאית לחופשת לידה בתשלום
  • היולדת תינוק יחיד זכאית ל-98 ימי חופשה, שהם 14 שבועות שלמים
  • היולדת יותר מתינוק אחד זכאית ל-119 ימי חופשה שהם 17 שבועות שלמים
  • חופשת הלידה מתחילה מיום לידת התינוק  (גם אם הוא פג)
  • אם התינוק או היולדת מאושפזים יותר מ-15 יום בבית החולים היולדת זכאית להארכת חופשת הלידה בתשלום עד עוד 70 ימים, בהתאם לאורך האשפוז
  • אם התינוק זקוק לאשפוז ארוך ניתן לפצל את חופשת הלידה:
    חובה על היולדת לקחת 3 שבועות (ולא פחות מ-21 יום לפחות) בצמוד למועד הלידה, לאחר מכן היא יכולה לחזור לעבודה ולקחת את שארית החופשה עם שחרור התינוק מבית החולים

תשלום עבור חופשת לידה

לצורך הסדרת תשלום עבור חופשת הלידה, על היולדת להגיש תביעה לביטוח לאומי סמוך למועד הלידה (על מנת למנוע עיכובים בשחרור התשלום).
את התביעה צריך להגיש ישירות לביטוח הלאומי. במקומות עבודה מסוימים ניתן להגיש את התביעה דרך מקום העבודה. במקרה כזה, יש להעביר למקום העבודה אישור על הלידה.

לידות רב עובריות

הורים ללידות רב עובריות, (שלישיות ומעלה) זכאים לזכויות נוספות. על מנת לברר זכויות אלה יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי.


קצבת נכות

תינוק המשתחרר מבית החולים עם אבחנה של מום או של בעיה רפואית משמעותית זכאי לקצבת נכות. על מנת לברר זכויות אלה יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי. 

זכויות המוקנות דרך ביטוח לאומי מעוגנות בחוקי המדינה. חוקים אילו משתנים לעיתים.
חשוב לברר פרטים ספציפיים בטלפון: 08-9369696.​