כללית און-ליין
יחידות מנהליות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

שעות קבלת קהל

שעות משרד
  • א: 08:00-16:00
  • ב: 08:00-16:00
  • ד: 08:00-16:00
  • ה: 12:00-16:00

רחובות, בניין מרפאות חוץ - קומת כניסה

רחובות דרך פסטרנק 1 ,בניין מרפאות חוץ.
קומת כניסה

​faxreshumotkp@clalit.org.il

רישום ומידע רפואי

מנהלת היחידה: רחל גואטה

מחלקת רישום ומידע רפואי עוסקת בניהול מאגר המידע הרפואי של בית החולים ושמירתו בהתאם לכל דין. בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית בביה"ח, תמורת תשלום אגרה ע"פ תעריפון משרד הבריאות. פנייה באמצעות הרופא המטפל פטורה מתשלום.

צפייה והפקת מסמכים באופן עצמאי:

ניתן לצפות במידע הרפואי מכל ביקור דרך כללית אונליין (למבוטחי כל הקופות)

  • סיכומי שחרור מהמיון, אשפוז, אשפוז יום, מכונים ומרפאות חוץ.
  • תוצאות בדיקות מעבדה.
  • פענוחי דימות (צילומי רנטגן, CT, אולטרסאונד).


קבלת מידע רפואי אודות מטופל:

.1  בקשות ע"י רופא מטפל מחויבות לכלול:
-כתובת מלאה של הקופה
-כתובת מייל של הרופא בקופה
-חתימת הרופא כולל מס' רישיון

2. מסירת מידע למטופל או בא כוחו תתבצע רק לאחר זיהוי ודאי בהתאם לנהלי אבטחת מידע.
 

3. להקמת בקשה יש להעביר את המסמכים הבאים:

טופס בקשה להעתק מסמכים רפואיים.pdf
- צילום תעודה מזהה/דרכון/רישיון נהיגה של המטופל.

3.1. במקרים של מיופה כוח יש לצרף:

-צילום תעודה מזהה של מיופה הכוח.

כתב ויתור על סודיות רפואית.pdf, חתום ע"י המטופל בנוכחות ובחתימת עד מורשה לחתימה.

3.2. במקרה של אפוטרופוס יש לצרף:
-צילום תעודה מזהה של האפוטרופוס.
-כתב אפוטרופסות משפטי לגוף בתוקף ומקורי/חתום "נאמן למקור".

3.3. במקרה של בקשת הורה עבור קטין יש לצרף:
- טופס בקשה להעתק מסמכים רפואיים.
-צילום תעודה מזהה של ההורה כולל ספח.

3.4.  לקבלת מידע עבור נפטר יש לצרף:
- צו ירושה או צו קיום צוואה.
- המידע הרפואי יימסר רק ליורשים על פי חוק.

4. להגשת בקשה באופן מקוון ומאובטח יש לפנות דרך כפתור "פנייה ליחידה".

5. ניתן לפנות למחלקה גם באמצעות משלוח הבקשה בדואר רגיל או להגיע בשעות הפעילות.


הצוות

מנהלת היחידה:
רחל גואטה

סגנית:
בתיה שרון
תמר וקנין-קוסטי