כללית און-ליין
יחידות מנהליות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

שעות ביקור

שעות משרד
 • א: 08:00-16:00
 • ב: 08:00-16:00
 • ד: 08:00-16:00
 • ה: 12:00-16:00

מיקום

רחובות דרך פסטרנק 1 ,בניין מרפאות חוץ.
קומת כניסה

רשומות רפואיות

מנהלת היחידה: רחל גואטה

המחלקה מתחלקת לשלושה תחומים:

תיעוד רפואי

המצאת מסמכים לגורמי חוץ ופנים כגון: צה"ל, משטרה,עו"ד, חברת ביטוח, ביטוח לאומי, בתי משפט, פניות אישיות, בתי חולים, קהילה, פיצויים מגרמניה, חוות דעת, אפוטרופוס, לרב פירר, יעוץ, תצהירים לעו"ד, סליידים, תשובות פתולוגיות, ניהול סיכונים ועוד.
הטיפול בכל פנייה של החולה ובני משפחתו להעתקת מסמכים רפואיים, במהלך אשפוזו ולאחר שחרורו, הוא באחריות ובסמכות מחלקת הרשומות, הפועלת על-פי נהלים בלבד.

סימול אבחנות

בתום האשפוז ובסיום הטיפול ברשומת החולה, מועבר התיק לרשומות לסימול האבחנות.
• קבלת יעוץ והדרכה על-ידי הרשמת לרופאים
• הדרכה ובקרה על סימול וקידוד פעולות ניתוחיות בחדרי ניתוח
• הנפקת דוחות למחקרים, לסטטיסטיקה ולמשרד הבריאות.

ארכיון

בארכיון קיימים תיקים פעילים של שלושה חודשים אחרונים.
איתור תיק בארכיון מתבצע לפי מספר תעודת זהות.
תיקים משנים קודמות מאוחסנים בארכיון מחוץ לבית החולים.

נוהל שמירת מסמכים רפואיים על-פי תקנות משרד הבריאות
תיק אשפוז נשמר במשך 25 שנה, תיק נפטר נשמר שבע שנים, תיק מיון שבע שנים, תיק מרפאה נשמר במשך שבע שנים מהביקור האחרון.

מסירת מסמכים רפואיים למטופל
דרכים אפשריות לקבלת מסמכים רפואיים:

 • פניית הרופא המטפל לקבלת מסמכים רפואיים להמשך טיפול רפואי – ללא תשלום
 • הגעת המטופל למח' הרשומות מילוי בקשה – בתשלום
 • שליחת בקשה בפקס (08-9441692) או דרך המייל faxreshumotkp@clalit.org.il למחלקת הרשומות, בציון המסמכים המבוקשים, בצירוף צילום תעודת זהות וחתימה על טופס ויתור סודיות – בתשלום
 • בקשה באמצעות צד שלישי (קרוב משפחה וכד') למחלקת הרשומות, בציון המסמכים המבוקשים ובצירוף טופס ויתור סודיות וייפוי כוח חתום, תעודת זהות של המטופל ומיופה הכוח – בתשלום
  ניתן להוריד טופס ויתור סודיות וטופס ייפוי כוח, למלא ולשלוח אלינו בפקס:
   08-9441692  או דרך המייל faxreshumotkp@clalit.org.il 

מסירת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים
על־פי החוק, רק היורשים החוקיים הרשומים בצו הירושה או על פי צו קיום צוואה מורשים לקבל מידע רפואי על אודות הנפטר.  קבלת המסמכים כרוכה בתשלום.

קבלת מידע עבור מטופל חסר הכרה
כאשר מדובר בחולה חסר הכרה בבית החולים, שלא חתם על טופס ויתור סודיות ולא מונה לו אפוטרופוס, וקרובי המשפחה מעוניינים בעיון בתיק הרפואי, יש לפנות ליועץ משפטי או לבית משפט.  
כאשר מדובר במטופל חסוי, או פסול דין - יחתום האפוטרופוס.

תעריפים לשנת 2018

עד 10 עמודים ראשונים – 106 ₪
למי שאינו תושב מדינת ישראל: עד 10 עמודים ראשונים – 114 ₪
תעריף לעובד זר:  עד 10 עמודים ראשונים – 106 ₪
כל שני עמודים נוספים – 1 ₪

הצוות

מנהלת היחידה:
רחל גואטה

סגנית:
בתיה שרון

אחראית ארכיון:
בלה גלר

תיעוד רפואי:
ריטה קלמן
ליטל מימון