אורולוגיה

מאמרים

רופאי המחלקה

מנהל המחלקה: פרופ'דן ליבוביץ

סגן מנהל המחלקה: ד"ר אורי לינדנר

רופאים בכירים:

ד"ר יניב שילה

ד"ר אברהם ברקוביץ

ד"ר דן ויינברג

אחות ראשית: גב' בתשבע חסון

אחות ראשית במרפאות חוץ: גב' רנאטה לוזובסקי

מזכירת המחלקה: גב' ענבל אברהמי