אורולוגיה

רופאי המחלקה

 פרופ' דן ליבוביץ, מנהל המחלקה

 

ד"ר אורי לינדנר, סגן מנהל המחלקה

ד"ר יניב שילה, רופא בכיר

ד"ר אברהם ברקוביץ, רופא בכיר

ד"ר דן ויינברג, רופא בכיר

גב' בת שבע חסון, אחות ראשית

גב' רנאטה לוזובסקי, אחות ראשית במרפאות חוץ 

גב' ענבל אברהמי, מזכירת המחלקה