כללית שלי
אקדמיה ומחקר

שעות קבלת קהל

​יום א'  14:00-9:00
יום ג'  12:30-9:00
יום ה'  14:00-9:00

צוות הוועדה

​ד"ר לידיה הרכבי – יו"ר הוועדה Lidia_A@clalit.org.il

עינת רתם – רכזת ועדה EinatRot@clalit.org.il טלפון: 08-9441104

דנה שמואל – רכזת ועדה  danash8@clalit.org.il טלפון: 08-9440101

ועדת הלסינקי

ועדת הלסינקי הינה ועדה מוסדית, הקיימת בכל מרכז רפואי ופועלת בכפוף לאישור משרד הבריאות.
תפקידה לבדוק את ההיבטים האתיים של כל המחקרים המתבצעים בבית החולים, הן מחקרים של חברות הפארמה והן מחקרים שאותם יוזמים רופאים מבית החולים.
הוועדה בוחנת כל בקשה למחקר ומחליטה אם ניתן לאשר את המחקר, אם נדרשים שינויים ואם לדחות את המחקר, כאשר לנגד עיניה עומדת בטיחות וטובת המשתתפים במחקר.
הוועדה מורכבת מרופאים בכירים ממקצעות שונים מבית החולים, בהם נציגי הנהלת בית החולים, מנציגי ציבור ומנציגי בית המרקחת.
הוועדה מתכנסת בדרך כלל אחת לחודש, לדון במחקרים חדשים ומאשרת באופן שוטף שינויים ודיווחים של המחקרים המאושרים. 
הגוף המבקר של הועדה

הורדת קובץ - מחקרי ועדת הלסינקי - קפלן 
הצהרת הועדה לשנת 2018


 

שםמומחיותתיאור תפקיד במוסדתיאור תפקיד בוועדה
ד"ר לידיה הרכביפרמקולוגיה קלינית ורפואה פנימיתמנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית יו"ר הוועדה
ד"ר גרשון פינקמחלות ריאהמנהל המכון למחקרים קלינייםמ"מ יו"ר הוועדה
פרופ' הילה קנובלראנדוקרינולוגיהמנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וליפידיםמ"מ יו"ר הוועדה
ד"ר נעה אפרת בן ברוךאונקולוגיהמנהלת המכון האונקולוגימ"מ יו"ר הוועדה
ד"ר קובי חביברפואה תעסוקתית, מנהל רפואיסגן מנהל בית החוליםנציג הנהלה
ד"ר יאיר סקורניקרפואה פנימיתמנהל יחידת סיכוניםנציג הנהלה
ד"ר שרית אבישיילדים, ט"נ ילדים, מנהל רפואיסגנית מנהל בית החולים ומ"מ מנהל בית חוליםנציגת הנהלה
עו"ד רבקה שפרינצקעורכת דין-נציגת ציבור
עו"ד עופרה גולןעורכת דין-נציגת ציבור
עו"ד מיכל ויתקוןעורכת דין-נציגת ציבור
עו"ד שמואל טאוברעורך דין-נציג ציבור
מגר' פאולה הירשרוקחתמנהלת שירותי רוקחותנציגת בית מרקחת
מגר' איטנה רסקיןרוקחתרוקחת אחראית על תרופות מחקרנציגת בית מרקחת
מגר' ויקטוריה ספנידנקורוקחתסגנית מנהלת בית המרקחתנציגת בית מרקחת
ד"ר חיים שמואלירפואה פנימיתמנהל פנימית דחבר בוועדה
ד"ר אליעזר מבורכירורגיה כלליתמנהל כירורגיה אחבר בוועדה
פרופ' לב שוידלהמטולוגיהמנהל המכון להמטולוגיהחבר בוועדה
ד"ר לנה פנקסרפואה גרעיניתמנהלת היחידה לרפואה גרעיניתחברה בוועדה
ד"ר שרה שמעוניקרדיולוגיהמנהלת יחידת אקוחברה בוועדה
ד"ר יהושע פרידמןרפואה פנימית, ראומטולוגיהרופא בכיר, מחלקה פנימית א'חבר בוועדה
פרופ' סורל גולנדקרדיולוגיהמנהלת היחידה לאי ספיקת לב חברה בוועדה
ד"ר מיכל קוריגסטרואנטרולוגיה ילדיםמנהלת היחידה לגסטרו ילדיםחברה בוועדה
ד"ר תניר אלוויסכירורגיה כלליתמנהלת מכון השדחברה בוועדה
ד"ר דוד ישראליפסיכיאטריהמנהל המערך הפסיכיאטריחבר בוועדה
ד"ר שיר דפנה תקועעובדת סוציאלית קליניתרכזת מחקר, הדרכה  בשרות לעבודה סוציאליתחברה בוועדה (תת ועדה)

 

תאריך הישיבהמועד אחרון להגשה
29.1.1816.1.18
26.2.18​13.2.18​
19.3.18​5.3.18​
30.4.18​17.4.18​
21.5.18​8.5.18​
25.6.18​12.6.18​
30.7.17​17.7.18​
20.8.18​7.8.18​
8.10.18​

​16.9.18

5.11.18​​23.10.18
3.12.18​20.11.18
7.1.1925.12.18​
4.2.1922.1.19
4.3.1919.2.19​