נשים ויולדות

מידע נוסף

יצירת קשר:
טלפון מזכירת המחלקה:      08-9441225
פקס מזכירת המחלקה:        08-9411944

מיקום:
בנין אשפוז ב'

צוות רפואי:
מנהל החטיבה: פרופ' אלון בן אריה

צוות הרופאים בעלי דרגה אקדמית:
פרופ' ציון חגי
פרופ' זאב שוהם
ד"ר רוני לוי
פרופ' אלון בן אריה
פרופ' יצחק בליקשטיין