כללית און-ליין
מידע שימושי

טלפונים חיוניים

מרכזייה - מרכז רפואי קפלן

08-9441211

מודיעין 

08-9441300

מיון - משרד קבלה

08-9441200 או 08-9441267

משרד קבלה בתוך המיון

08-9441399

מיון נשים

08-9441580

ביטחון

08-9441261  

מיון ילדים

08-9441275

לשכת מנהלת המרכז הרפואי

08-9441520

דוברות

08-9441194

פניות הציבור

08-9441952

מוקד זימון תורים

08-9441111

מרפאות חוץ

08-9441249 או 08-9441257