כללית און-ליין
מידע שימושי

זכויות המטופל וחובותיו

בשנת 1996 נחקק בישראל חוק זכויות החולה לנוחיותך מבחר סעיפים מהחוק הקשורים לשירות שהינך מקבל במרכז הרפואי קפלן

מה הן זכויותיך כמטופל/ת?

 • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירה על כבודך ופרטיותך, ככל האפשר.
 • לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית בכפוף לכללים המקובלים בבית החולים.
 • לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בך.
 • לקבל הסבר על מחלתך, על הטיפול המוצע לך כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול. ועל האפשרות טיפול חלופי ולתת את הסכמתך לטיפול. במקרים המצוינים בחוק ההסכמה צריכה להינתן גם בכתב (ניתוחים, צינתורים, דיאליזה, טיפולים כימותרפיים, רדיותרפיה).
  לידיעתך, במצבי חירום רשאי המטפל לתת טיפול רפואי, אף ללא הסכמת המטופל.
 • לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, לרבות קבלת העתק (בתשלום) ובכפוף לשיקול דעתו של המטפל. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד רשומות רפואיות בטלפון: 08-9441256.
 • להשיג ביוזמתך, על חשבונך ועל אחריותך ובתיאום עם הצוות המטפל, חוות דעת נוספת.
 • לדעת שייעשה כל שניתן, על-פי דין, שהמידע הקשור במצבך הרפואי והטיפול בך ישמר בסודיות.
 • לפנות לאחראי לזכויות המטופל ולממונה על פניות הציבור בבית החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע.

 הממונה על פניות הציבור ואחראית לזכויות המטופל בבית החולים: 

טלי יאיר אנדרסון
טלפון: 08-9441952 , פקס: 08-9441188
בימים : א'-ה' 16:00-8:30
במקרים דחופים באמצעות האחות הכללית

מה אנו מצפים ממך?

 • למסור לצוות המטפל בך מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי
 • ליידע את הצוות המטפל בך על כל שינוי שחל במצבך.
 • לנהוג בהתאם לנוהל בית החולים ובכללם: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור.
 • על פי חוק אין לעשן בתחום בית החולים.
 • לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאושפזים האחרים בבית החולים.
 • לדעת כי בבית החולים מתקיימת הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים ומקצועות הבריאות. אנו מקווים שתגלו סבלנות והבנה.
 • להשתחרר מבית החולים לאחר שהרופאים קבעו שהטיפול הרפואי בך הסתיים.
 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו.

 

תודה על שיתוף הפעולה