אודותינו

חזון מרכז רפואי קפלן

המרכז הרפואי קפלן הוא מרכז מצוינות באיכות מקצועית ובאיכות השירות, תוך שמירה על איזון כלכלי ופיתוח מקורות הכנסה עצמאיים, בשיתוף עמותות הידידים בארץ ובחו"ל

חזון מרכז רפואי קפלן

המטופל ובני משפחתו הם המוקד לפעילותו של המרכז הרפואי קפלן. צוות העובדים פועל למתן טיפול מקצועי איכותי ועדכני, תוך הקפדה על מתן יחס אנושי והוגן ושמירה על כבודו וזכויותיו.
המרכז הרפואי קפלן משמש דוגמה לטיפוח סביבתי ולסביבת עבודה בריאה והפיתוח העתידי יהיה ברובו "ירוק" לשמירה על איכות הסביבה.

המרכז הרפואי קפלן הוא מרכז רפואי אקדמי הפועל בשיתוף פעולה עם מרכזי אקדמיה ומחקר בארץ ובעולם, על מנת לעמוד בחזית הטכנולוגיה ובסטנדרטים בין-לאומיים.
מרכז רפואי קפלן פועל בשיתוף פעולה מלא עם הקהילה לקידום בריאות התושבים ויצירת רצף טיפולי בין בית החולים והקהילה.
מרכז רפואי קפלן משמש מוקד משיכה לעובדים איכותיים ומקור גאווה לעובדיו.