כללית און-ליין
יחידות מנהליות
פנייה ליחידה

יצירת קשר

08-8595353
ניתן לפנות למחלקה גם באמצעות משלוח הבקשה בדואר רגיל

שעות פעילות

בתיאום מראש בלבד

רשומה רפואית (תיקי חולים)

מנהלת המחלקה: לילך חומרי

המחלקה עוסקת בניהול מאגר מידע רפואי על מערך האשפוז של בית החולים ושמירתו בהתאם לכל דין. בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית בביה"ח, תמורת תשלום אגרה ע"פ תעריפון משרד הבריאות. פנייה באמצעות הרופא המטפל פטורה מתשלום

תמונה של כפות ידיים מקלידות

צוות המחלקה עוסק בתיעוד, באחסון וביצירת העתקים של תיקים רפואיים של מטופלים שהיו באשפוז. הצוות מקבל קהל ופניות בטלפון ובכתב, מסביר על הנוהל לקבלת חומר רפואי ונותן מענה לבקשות השונות ומעניק שירות.

שמירת תיקים רפואיים

בהתאם לחוק נשמרים התיקים בארכיון במשך 25 שנה מתום הטיפול האחרון, ו-7 שנים לאחר פטירה.

נוהל קבלת חומר רפואי

לקבלת מידע רפואי ממחלקת הרשומות הרפואיות לצורך המשך הטיפול הרפואי (כגון סיכום מחלה או תוצאות של בדיקות שנערכו במסגרת אשפוז) יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.

קבלת מידע רפואי שהוזמן על ידי הרופא המטפל אינה כרוכה בתשלום.

בהתאם להוראת חוק זכויות החולה התיקים רפואיים או העתקיהם הנם חסויים ונמסרים רק למטופלים עצמם, למיופי כוחם או לגורמים המורשים על פי החוק.

בקשות ע"י רופא מטפל מחויבות לכלול:

כתובת מלאה של הקופה.

כתובת מייל של הרופא בקופה.

חתימת הרופא כולל מס' רישיון.

מסירת מידע למטופל או בא כוחו תתבצע רק לאחר זיהוי ודאי בהתאם לנהלי אבטחת מידע.

להקמת בקשה יש להעביר את המסמכים הבאים:

טופס בקשה להעתק מסמכים רפואיים.

צילום תעודה מזהה/דרכון/רישיון נהיגה של המטופל.

מסירת מידע למיופה כוח

כאשר המטופל אינו יכול להגיע בעצמו למשרד הרשומות הרפואיות, עליו לפנות באמצעות מיופה כוח. מיופה הכוח יקבל טופס ויתור סודיות עליו יחתום המטופל ולאחר קבלת הטופס החתום במשרד הרשומות הרפואיות, יהיה רשאי מיופה הכוח לקבל את המידע הרפואי המבוקש.

קבלת החומר כרוכה בתשלום.

ניתן להוריד טופס ויתור סודיות ולמלאו לפי ההוראות בגוף הטופס.

במקרים של מיופה כוח יש לצרף:

צילום תעודה מזהה של מיופה הכוח.

ויתור סודיות רפואית חתום ע"י המטופל בנוכחות ובחתימת עד מורשה לחתימה.

במקרה של אפוטרופוס יש לצרף:

צילום תעודה מזהה של האפוטרופוס.

כתב אפוטרופסות משפטי לגוף בתוקף ומקורי/חתום "נאמן למקור".

במקרה של בקשת הורה עבור קטין יש לצרף:

צילום תעודה מזהה של ההורה כולל ספח.

מסירת מידע רפואי על מטופל שנפטר בבית החולים

המידע על מטופל שנפטר הוא חסוי. על־פי החוק, רק היורשים החוקיים הרשומים בצו הירושה מורשים לקבל מידע רפואי אודות הנפטר.

לקבלת מידע רפואי יש להמציא טופס צו ירושה/צוואה/צו קיום צוואה/צו יורשים.

לקבלתו יש לפנות לרבנות או לעורך דין.

להגשת בקשה באופן מקוון ומאובטח יש לפנות דרך כפתור "פנייה ליחידה".

ניתן לפנות למחלקה גם באמצעות משלוח הבקשה בדואר רגיל או להגיע בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 14:00-08:00.

צפייה והפקת מסמכים באופן עצמאי

כל מטופל יכול לצפות במידע הרפואי מכל ביקור דרך כללית אונליין (למבוטחי כל הקופות):

אשפוז, אשפוז יום.

תוצאות בדיקות מעבדה.

פענוחי דימות (צילומי רנטגן).