כללית שלי
אודות המרכז הרפואי הרצפלד

אנשי צוות ההנהלה במרכז הרפואי הרצפלד

ד"ר שרית אבישי אלינר – מנהלת המרכזים הרפואיים קפלן והרצפלד ד"ר שרי טל – סגנית מנהלת המרכז הרפואי הרצפלד שיפרה פרידמן-ויצמן – מנהלת אדמיניסטרטיבית שרה שמש - מנהלת סיעוד