כללית און-ליין
מידע ושירותים

מה הם זכויותך כמטופל ומה מצופה ממך בעת האשפוז?

חוק זכויות החולה, שנחקק בשנת 1996 הוא חוק ש"מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו" (סעיף 1 לחוק). הנה מספר עקרונות שבחרנו להביא אשר רלוונטיים למטופלים במרכז הרפואי הרצפלד:

הרצפלד | עדכון אחרון: 18.07.2019

מהן זכויותיך בבית החולים?

 • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך. 

 • לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בך. 

 • לקבל הסבר על מחלתך ועל הטיפול המוצע לך - כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול, וכן על אפשרות טיפול חלופי. 

 • למנות בכתב נציג מטעמך (בא כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול הרפואי, בתנאים שאת/ה תקבע/י. 

 • לבקש שאדם נוסף מטעמך יהיה נוכח במהלך בדיקה גופנית. 

 • לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, לרבות קבלת העתק (באמצעות משרד הרשומות הרפואיות). 

 • להשיג חוות דעת נוספת ביוזמתך (וכן על חשבונך ועל אחריותך) בתיאום עם הצוות המטפל. 

 • להיות בטוח שכל המידע שקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך יישמר בסודיות. 

 • לפנות לאחראי לזכויות המטופל ו/או לממונה על פניות הציבור בבית החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע. 

הממונה על פניות הציבור במרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד:
הגב' נעמה שרעבי
טלפון: 08-8595234
כתובת דוא"ל: harzfeldpnyot@clalit.org.il

 מה מצופה ממך כמטופל?

 • להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.

 • לספק לצוות המטפל בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי, כולל מסמכים הנוגעים בכך.

 • ליידע את הצוות המטפל בך על כל שינוי שחל במצבך.

 • לתת את הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך (בא כוח שמונה בכתב) לטיפול הרפואי המוצע לך.

 • לנהוג בהתאם לנוהלי בית החולים, ובהם: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולארי במקומות שבהם השימוש בו אסור.

 • לא לעשן בתחום בית החולים.

 • לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאושפזים האחרים בבית החולים.

 • להשתחרר מבית החולים לאחר שהרופאים קבעו שהטיפול הרפואי הסתיים, ולפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקיבלת, כדי לשמור על המשכיות ורציפות הטיפול הרפואי.

 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו.

תודה על שיתוף הפעולה!