כללית שלי

שיקום הוא תהליך אקטיבי, שמצריך שיתוף פעולה ומאמץ מצד המטופל. כל אדם מעל לגיל 65, שתפקודו נפגע בעקבות אירוע חריף, זכאי לתקופה של ניסיון שיקום. השיקום יכול להיערך במסגרת אשפוז, בקהילה או בבית. בהתאם לתקנות משרד הבריאות זכאות זו מתייחסת לאנשים שקודם לאירוע תיפקדו והתהלכו ואינה מתאימה לקשיש שהיה מרותק למיטה. תהליך השיקום מותנה במצב רפואי יציב של המטופל, וביכולת לבצע מאמץ גופני ושיתוף פעולה עם הצוות השיקומי.