כללית און-ליין
קורונה

פורסם בראשונה: 12.12.2021

    מאת:
  • ​​צוות אתר כללית

החלמה מקורונה ויציאה מבידוד: הקריטריונים החדשים

אני חולה מאומת בקורונה - מתי אוכל לצאת מבידוד? ואם נמצאתי חיובי בבדיקה סרולוגית או שהחלמתי בחו"ל? מחלים יכול להתחסן? מה ההבדל בין אישור החלמה לתעודת החלמה? מדריך

מהי ההגדרה של חולה מאומת לקורונה?

חולה מאומת לקורונה הוא:
• מי שנמצא חיובי בבדיקת PCR.
או
• מי שנמצא חיובי־גבולי בשתי בדיקות PCR רצופות שנעשו בתוך 7 ימים.
• מי שנמצא חיובי־גבולי בבדיקת PCR וחיובי בבדיקת אנטיגן מהירה (לא כולל בדיקה ביתית) - בתנאי שהבדיקות נעשו בהפרש של עד 72 שעות.
* בדיקה חיובית־גבולית אחת או בדיקת אנטיגן מהירה לקורונה אינן מספיקות להגדרה של חולה מאומת.


תשובה חיובית בבדיקה מהירה

במקרה של תשובה חיובית בבדיקה מהירה לאבחון קורונה (בדיקת אנטיגן), יש להיכנס לבידוד ולעשות בדיקת PCR בתוך 48 שעות מהמועד שבו נעשתה הבדיקה המהירה.

יש לפעול כך:

• אם תוצאת בדיקת ה־PCR תהיה שלילית - ניתן לצאת מהבידוד.

• אם תוצאת בדיקת ה־PCR תהיה חיובית - יש להמשיך את הבידוד.

• מי שלא יעשו בדיקת PCR בתוך 48 שעות מהבדיקה המהירה יידרשו להשלים בידוד מלא.


נמצאתי מאומת - איך מחשבים את מועד סיום הבידוד?

מי שהוגדר חולה מאומת (ושחומרת מחלתו הייתה בינונית לכל היותר) ייחשב מחלים (ויוכל לצאת מבידוד) אם חלפו 10 ימים מהיום הקובע לתחילת הספירה, ובלבד ששלושת הימים האחרונים היו ללא תסמינים.

שימו לב: ישנן הגדרות החלמה אחרות לאוכלוסיות מיוחדות (למשל חולים שאושפזו בעקבות תחלואה בקורונה והוגדרו במהלך מחלתם חולים קשים או חולים קריטיים).


מהו היום הקובע (היום שבו מתחילים את הספירה להחלמה)?

היום הקובע הוא התאריך שבו נעשתה הבדיקה החיובית או החיובית־גבולית הראשונה להימצאות נגיף הקורונה במי שמוגדר בעקבות זאת חולה מאומת.

• אם נעשתה בדיקת PCR שתוצאתה חיובית - היום הקובע הוא היום שבו נעשתה הבדיקה.

• אם נעשתה בדיקת PCR בתוך 72 שעות מקבלת תשובה חיובית בבדיקת אנטיגן מהירה לקורונה (לא כולל בדיקה ביתית) - היום הקובע הוא זה שבו נעשתה הבדיקה המהירה.

• אם נעשתה בדיקת PCR יותר מ־72 שעות לאחר קבלת תוצאה חיובית בבדיקה מהירה - היום הקובע הוא זה שבו נעשתה בדיקת PCR.

• אם לא הועברה לקופה שעת הבדיקה של בדיקת אנטיגן או PCR, כך שלא ניתן לקבוע פרק זמן של 72 שעות - המועד הקובע יהיה תאריך הדגימה.

לדוגמה, אדם שקיבל תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מתאריך 1.9.2021 ללא שעה, יוכל לעשות בדיקת PCR עד 3.9.2021 כדי שהיום הקובע ייחשב ליום שבו נעשתה בדיקת האנטיגן.

חשוב לדעת: בכל מקרה, חולה תסמיני או א־תסמיני יוגדר מחלים לכל המוקדם 10 ימים לאחר היום הקובע.

דוגמה: גם אם התסמינים הופיעו לאחרונה ביום השלישי לאחר הבדיקה, יוגדר המטופל "מחלים" בחלוף 10 ימים מהיום הקובע.

דוגמה נוספת: אם ישנם תסמינים ביום השמיני לספירה או לאחר מכן - מתעכבת ההכרזה על ההחלמה. הנוסחה במקרה כזה היא: היום האחרון של התסמינים + 3 ימים ללא תסמינים.

כך, למשל, אם התסמינים הופיעו לאחרונה ביום התשיעי מאז המועד הקובע, המטופל ייחשב למחלים לאחר 12 ימים (9 + 3).


הגדרת החלמה למי שנכללים באוכלוסיות מיוחדות

מי שמשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות יוגדרו מחלימים בחלוף 20 ימים מלאים מהיום הקובע, בתנאי שהם כבר אינם מאושפזים ובתנאי ששלושת הימים האחרונים היו ללא תסמינים המונעים קבלת אישור החלמה.

מדובר בין היתר באוכלוסיות הבאות:

• חולים שאושפזו בעקבות תחלואה בקורונה והוגדרו חולים קשים או חולים קריטיים בשלב כלשהו במחלתם.*

• חולים שסובלים מדיכוי חיסוני משמעותי.*

* אם נדרש, ניתן לקבל אישור החלמה ולסיים את תקופת הבידוד גם לפני שחלפו 20 ימים מהיום הקובע, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

• שתי בדיקות קורונה (PCR) שליליות רצופות בהפרש של לפחות 24 שעות ביניהן. 

• הבדיקה הראשונה תילקח לאחר 10 ימים לפחות מהיום הקובע, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים לפני ביצוע הבדיקה היו ללא תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

חשוב לדעת: בדיקת PCR חיובית שנעשתה לאחר היום הקובע אינה מונעת את קבלת אישור ההחלמה ואת סיום הבידוד.


מהם התסמינים שמונעים הגדרת החלמה?

כאמור, אם יש תסמינים ביום השמיני לספירה להחלמה או לאחר מכן - מתעכבת ההכרזה על ההחלמה.

אם ישנם תסמינים שמונעים מתן אישור החלמה לאחר שחלפו יותר מ־10 ימים (כולל היום הקובע), ניתן לתת אישור החלמה בכפוף לבדיקת החלמה או על פי שיקול דעת של רופא.

אלה התסמינים שמעכבים הכרזה על החלמה:

• חום של 38 מעלות ויותר.

• קשיים בנשימה או קוצר נשימה (על פי הערכה רפואית).

• שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר (למעט נזלת שהיא תסמין יחיד).

* אובדן של חוש הטעם או של חוש הריח ושיעול טורדני אינם מונעים הגדרת החלמה.


אני מוגדר מחלים - אפשר לצאת מבידוד?

לפי משרד הבריאות, ניתן לצאת מבידוד רק לאחר קבלת "אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד".


מהו אישור החלמה?

אישור החלמה מעיד על כך שהסתיימה תקופת המחלה של חולה מאומת והוא אינו נחשב עוד מידבק.  אישור החלמה חתום הוא גם אישור יציאה מבידוד. את האישור נותנים רופא/ה או קופת החולים.


מהי תעודת החלמה (תעודת מחלים)?

לתעודת החלמה זכאי כל חולה מאומת שניתן לו אישור החלמה והוא סיים את תקופת הבידוד. מי שמחזיק בתעודת החלמה בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של מגע הדוק עם חולה מאומת או לאחר חזרה מחו"ל, למעט במקרים מסוימים.

התוקף של תעודת ההחלמה הוא חצי שנה ממועד קבלתו של אישור ההחלמה, למעט במקרים הבאים:

• מי שהחלים וקיבל מנת חיסון אחת או יותר, בין אם לפני ההחלמה או לאחריה, זכאי בשלב הזה לתעודת החלמה שתוקפה עד 31 במרס 2022.

• ילדים וילדות מתחת לגיל 12 שנים שקיבלו אישור החלמה על סמך בדיקת PCR זכאים לתעודת החלמה עד הגיעם לגיל 12 ו־3 חודשים או עד 31 במרס 2022 (המוקדם מביניהם).

* בשלב הזה לא ניתן להאריך את התוקף של תעודת המחלים על סמך בדיקות נוספות ובכלל זה בדיקה סרולוגית.


האם ניתן לקבל תעודת החלמה על סמך בדיקה סרולוגית?

תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-S (כולל בדיקה סרולוגית מהירה)
ניתן לקבל תעודת החלמה אם לאחר הבדיקה ניתנה מנת חיסון אחת לפחות. התוקף של תעודת ההחלמה הוא עד 31 במרס 2022.

תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-N (כולל בדיקה סרולוגית מהירה)

ניתן לקבל לקבל תעודת החלמה אם ניתנה מנת חיסון אחת לפחות, ללא קשר לסדר של לקיחת הבדיקה ושל מתן החיסון.

שמי שהתחסן בחיסון המבוסס על נגיף מומת, ההחלמה על פי בדיקה סרולוגית תוכר רק אם הבדיקה נעשתה לפני קבלת החיסון.

ילדים מתחת לגיל 12 שנמצאו חיוביים בבדיקה סרולוגית (אנטי-S או אנטי-N)

זכאים לתעודת החלמה גם מבלי לקבל מנת חיסון. תוקף התעודה בשלב הזה הוא עד הגיעם לגיל 12 ו־3 חודשים או עד 31 במרס 2022 (המוקדם מביניהם).


אני מוגדר מחלים. האם אוכל לקבל חיסון?

ניתן לקבוע תור לחיסון מחלימים החל מגיל 5 שנים.

 

הנחיות משרד הבריאות לחיסון מחלימים הן:

• מחלימים שלא קיבלו אף מנת חיסון - מומלץ לחסן אותם במנה אחת בלבד לאחר שעברו 3 חודשים לפחות ממועד הגדרתם "מחלימים".

• מי שאומתו לנגיף אחרי קבלת מנה אחת של החיסון - יכולים לקבל את המנה השנייה לאחר שחלפו 3 חודשים לפחות ממועד הגדרתם "מחלימים".

• מי שנמצאו חיוביים לקורונה על סמך בדיקה סרולוגית (בדיקת נוגדנים) יכולים להתחסן במנה אחת בכל מועד לאחר קבלת התשובה החיובית.

• מחלימים שאינם מדוכאי חיסון ושאומתו לקורונה אחרי קבלת שתי מנות חיסון - אינם זקוקים למנות חיסון נוספות.

• ניתן לתת מנה שלישית למחלימים שמעוניינים בכך - בחלוף 3 חודשים לפחות מהמנה הקודמת.


ואם מופיעים לי תסמינים של קורונה לאחר שכבר החלמתי?

לפי משרד הבריאות, כל מי שבאו במגע עם חולה מאומת - כולל מחלימים מחוסנים - צריכים לעשות בדיקת קורונה, במיוחד אם חשים בתסמינים של המחלה.


אני מוגדר מחלים ועשיתי בדיקת PCR שיצאה חיובית. מה עכשיו?

בכל מקרה של תוצאה חיובית בבדיקת PCR יש להיכנס לבידוד.

אם הבדיקה (שיצאה חיובית) נעשתה לאחר 90 יום או יותר לאחר האימות הקודם, המקרה מוגדר "תחלואה חוזרת". במקרה כזה תינתן תעודת החלמה חדשה שתהיה תקפה למשך 6 חודשים ממועד קבלתו של אישור ההחלמה האחרון.

אני מוגדר מחלים. האם אני זכאי לתו ירוק ולכמה זמן?

להנחיות המעודכנות ביותר.