כללית און-ליין
קורונה

החלמה מקורונה ויציאה מבידוד: הקריטריונים החדשים

משרד הבריאות שינה את ההנחיות - משך השהייה בבידוד צפוי להתקצר באופן משמעותי בעבור חולים רבים. הקביעה החדשה להחלמה היא בהתאם למאפייני המחלה: עם תסמינים, בלי תסמינים, השתייכות לקבוצת סיכון. במרבית המקרים אין צורך בביצוע בדיקות החלמה

​​

בדומה לארגוני בריאות בינלאומיים, גם משרד הבריאות שינה את האופן שבו קובעים כי חולה קורונה החלים ממחלתו ויכול לצאת מבידוד. בעקבות כך צפוי משך השהייה בבידוד להתקצר באופן משמעותי בעבור חולים רבים.

מה היו ההנחיות עד לשינוי?

עד לאותו מועד הוגדר מחלים כך: "מי שהיה חולה מאומת ובשתי בדיקות עוקבות התברר שהוא שלילי לקורונה".

וכעת?

כעת למעשה כבר אין צורך בבדיקות קורונה כדי לקבוע החלמה, אלא אם מדובר באנשים בקבוצות סיכון.
הקביעה החדשה היא בהתאם למאפייני המחלה (עם תסמינים, בלי תסמינים, השתייכות לקבוצת סיכון), כפי שמפורט כאן.

החלמה של חולה עם תסמינים שידוע מתי החלו.

מי שהיה חולה מאומת עם תסמינים ייחשב למחלים אם חלפו 10 ימים מתחילת התסמינים ועוד 3 ימים ללא תסמינים.

מההגדרה הזאת משתמע כי חולה תסמיני יוגדר "בריא" לכל המוקדם 13 ימים לאחר תחילת התסמינים: (10 ימים מתחילת התסמינים + 3 ימים ללא תסמינים). גם אם התסמינים נמשכים יומיים בלבד - ההחלמה מוגדרת לפי הנוסחה של 10 + 3.

לעומת זאת, אם התסמינים נמשכים יותר מ־10 ימים - מתעכבת ההכרזה על ההחלמה, ומשתנה הנוסחה לקביעת ההחלמה. הנוסחה במקרה כזה היא: היום האחרון של התסמינים + 3 ימים ללא תסמינים. כך, למשל, חולה שסבל מתסמינים במשך 14 יום יוגדר מחלים לאחר 17 ימים; חולה שסבל מתסמינים במשך 30 יום יוגדר מחלים לאחר 33 יום.

החלמה של חולה עם תסמינים שלא ידוע מתי החלו.

חולה עם תסמינים שלא ניתן לקבוע מתי החלו התסמינים יוגדר מחלים בחלוף 10 ימים ממועד ביצוע הבדיקה החיובית, ובלבד שחלפו 3 ימים לפחות מתום התסמינים.

החלמה של חולה ללא תסמינים.

חולה ללא תסמינים יוגדר מחלים בחלוף 10 ימים ממועד ביצוע הבדיקה החיובית. 

אני מוגדר מחלים לפי אחת מהקבוצות שלמעלה. אפשר לצאת מבידוד?

לפי משרד הבריאות, הבידוד יהיה עד קבלת אישור החלמה מרופא בכתב. במקרה של חולה ללא תסמינים גם אחות יכולה לאשר החלמה, גם כן בכתב.

לא הוגדרתי כחולה, אבל עליי לשהות בבידוד. האם יש שינוי כלשהו?

לא. מי שנכנס לבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה מאומת או בעקבות חזרה מחו"ל עדיין צריך להשלים בידוד של 14 ימים ממועד החשיפה האחרון לחולה מאומת.

אוכלוסיות שצריכות להיבדק לצורך קביעת החלמה.

מי שמשתייכים לקבוצות סיכון ימשיכו להיות מוגדרים מחלימים במתכונת הישנה, דהיינו לאחר קבלת תוצאה שלילית בשתי בדיקות קורונה עוקבות.

מדובר במי שנזקקו לאשפוז בגלל הקורונה, מי שסובלים ממערכת חיסון מדוכאת, דיירים ומטפלים במוסדות שבהם מתגוררת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה (בתי אבות, בתי חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים וכדומה).

ד"ר שלומית ירון היא סגנית ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה בכללית

אני רוצה...