כללית און-ליין
קורונה

החלמה מקורונה ויציאה מבידוד: הקריטריונים החדשים

חולים עם תסמינים יוכלו לצאת מבידוד לאחר 10 ימים ממועד הבדיקה החיובית לקורונה. חולים בקבוצות סיכון יוכלו לצאת מבידוד לאחר 20 ימים, ללא צורך בבדיקות החלמה. מה בנוגע למחלים שנחשף שוב לחולה מאומת או שחזר מחו"ל? ואם נמצאתי חיובי בבדיקה סרולוגית? כל המידע בפנים

​​

מי שהיה חולה מאומת ייחשב למחלים אם חלפו 10 ימים מהיום שבו נעשתה הבדיקה לאבחון קורונה (שיצאה חיובית או חיובית־גבולית), ובלבד ששלושת הימים האחרונים היו ללא תסמינים. מההגדרה הזאת משתמע כי חולה תסמיני או א־תסמיני יוגדר "בריא" לכל המוקדם 10 ימים לאחר שאובחן.

דוגמה: גם אם התסמינים הופיעו לאחרונה ביום השלישי לאחר הבדיקה, יוגדר המטופל "מחלים" בחלוף 10 ימים ממועד הבדיקה.

דוגמה נוספת: אם יש תסמינים ביום השמיני לאחר הבדיקה או לאחר מכן - מתעכבת ההכרזה על ההחלמה. הנוסחה במקרה כזה היא: היום האחרון של התסמינים + 3 ימים ללא תסמינים. כך, למשל, אם התסמינים הופיעו לאחרונה ביום התשיעי מאז מועד הבדיקה, המטופל ייחשב למחלים לאחר 12 ימים (9 + 3).

חשוב לדעת: הגדרת ההחלמה שלמעלה חלה על חולים בקורונה שלא אושפזו במהלך מחלתם; על חולים בקורונה שאושפזו בשל סיבה שאיננה קורונה; על חולים בקורונה שאושפזו במצב קל עד בינוני בגלל קורונה.

מהם התסמינים שמונעים הגדרת החלמה?

• חום של 38 מעלות ויותר.

• קשיים בנשימה או קוצר נשימה.

• שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר (למעט נזלת שהיא תסמין יחיד).

• הקאות.

• שלשולים.

אובדן של חוש הטעם או של חוש הריח ושיעול ממושך אינם מונעים הגדרת החלמה.

אנשים שיוגדרו מחלימים לאחר שחלפו 20 יום לפחות ממועד הבדיקה.

מי שמשתייכים לקבוצות סיכון יוגדרו מחלימים בחלוף 20 יום מאז מועד הבדיקה, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים היו ללא תסמינים.

מדובר בין היתר באוכלוסיות הבאות:

• מי שמצבם הוגדר קשה או קריטי בשלב כלשהו במהלך המחלה.*

• דיירים במוסדות עם אוכלוסיות בסיכון לתחלואה קשה בקורונה שלב במהלך המחלה ((בתי אבות, בתי חולים שיקומיים, סיעודיים וגריאטריים וכדומה).

• חולים המטופלים בדיאליזה.*

* אם נדרש, ניתן לקצר את משך הבידוד עד להחלמה בעזרת שתי בדיקות קורונה (PCR) שליליות

רצופות בהפרש של לפחות 24 שעות ביניהן. הבדיקה הראשונה תילקח לאחר 10 ימים לפחות מהיום הקובע, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה.

קביעת החלמה לחולים שסובלים מדיכוי חיסוני משמעותי.

חולים שסובלים מדיכוי חיסוני משמעותי יוגדרו מחלימים לאחר קבלת שתי תוצאות קורונה שליליות רצופות בהפרש של 24 שעות לפחות ביניהן. הבדיקה הראשונה תילקח לאחר 20 ימים לפחות מהיום הקובע, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה.

במקרים פרטניים ניתן יהיה לקבוע שמדוכא חיסון החלים גם ללא בדיקות, בכפוף לאישור של מומחה למחלות זיהומיות.

האם ניתן לקבל אישור "מחלים" על סמך בדיקה סרולוגית?

מי שנמצא חיובי בבדיקה סרולוגית (בדיקת נוגדנים בדם) ייחשב מחלים בתנאי שהבדיקה נעשתה בהתאם לפרוטוקול ולהנחיות של משרד הבריאות.

אני מוגדר מחלים לפי אחת ההגדרות שלמעלה. אפשר לצאת מבידוד?

לפי משרד הבריאות, הבידוד יהיה עד קבלת "אישור החלמה" מרופא או מאחות מוסמכת.

חזרתי מחו"ל לאחר שאובחנתי בקורונה והחלמתי. האם אקבל אישור החלמה?

מי שחזר מחו"ל וטוען שהיה חולה והחלים, צריך להציג לרופא בישראל את האישורים שלמטה - ולאחר מכן יוכל לקבל מהרופא אישור החלמה:

• תיעוד על בדיקת קורונה חיובית, שנעשתה לפחות 10 ימים לפני הגעתו לישראל.

• תיעוד של בדיקת קורונה שלילית, שנעשתה שבוע לפחות לאחר הבדיקה החיובית שהציג.

• תיעוד על בדיקת קורונה שלילית שנעשתה בישראל לפחות 24 שעות לאחר הבדיקה השלילית (מהסעיף הקודם). יש לשהות בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית.

החלמתי מקורונה. האם אוכל לקבל חיסון?

מחלימים שלא קיבלו אף מנת חיסון לקורונה יוכלו לקבל מנת חיסון אחת לאחר שחלפו 3 חודשים או יותר ממועד ההחלמה שלהם. במקרה כזה, תוקף תעודת ההחלמה שלהם יעודכן ל־6 חודשים החל מ־7 ימים לאחר קבלת החיסון.

אנשים שאומתו לנגיף אחרי קבלת מנת חיסון אחת יוכלו לקבל את המנה השנייה 3 חודשים לפחות אחרי שהוגדרו מחלימים.

מחלימים שאובחנו על פי בדיקה סרולוגית - ניתן לחסן אותם במנה אחת בכל מועד.

קיבלתי אישור על החלמה מקורונה לפי אחד מהקריטריונים שלמעלה ולאחר מכן נחשפתי שוב לחולה מאומת. האם עליי להיכנס לבידוד?

מידע עדכני בנושא בידוד.

ואם מופיעים לי תסמינים של קורונה לאחר שכבר החלמתי?

במקרה כזה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

לא הוגדרתי חולה, אבל עליי לשהות בבידוד. האם יש שינוי כלשהו?

לא. מי שנכנס לבידוד בעקבות מגע הדוק עם חולה מאומת או בעקבות חזרה מחו"ל עדיין צריך להשלים את תקופת הבידוד המלאה ממועד החשיפה האחרון לחולה מאומת.

אני רוצה...