כללית און-ליין
אולטרה-סאונד נשים

אולטרה-סאונד לתקינות היריון ולקביעת גילו

בדיקת אולטרה-סאונד מבוצעת בתחילת ההיריון:

  • להדגמת מיקום ההיריון (בחלל הרחם או מחוצה לו)
  • להדגמת דופק עוברי
  • לתקינות הריון
  • לווידוא גיל ההיריון

קביעת גיל ההיריון  על פי האולטרה-סאונד בתחילת ההיריון הינה מדויקת מאוד, ועל פיה ניתן לקבוע את תאריך חישוב גיל ההיריון.

וידוא גיל ההיריון הינו חיוני לצורך המעקב אחר ההיריון, שכן מרבית הבדיקות הנדרשות מבוצעות על פי גיל ההיריון.