כללית און-ליין
אולטרה-סאונד נשים

סקירות מערכות

סקירות מערכות מכוונות הן סקירות מערכות להדגמה ולאבחון מצבים פתולוגיים שאובחנו בסקירת מערכות בקהילה או  בבדיקה קודמת על ידי רופא .או לשלילת סימני פגיעה בעובר מסיבות שונות כגון חשיפה לתרופות או זיהומים וכו'.

במקרה שרופא העלה שאלה בדבר בעיה בהיריון או חשד למום בעובר או בשליה, יפנה הרופא את המטופלת עם טופס הפניה מסודר ומנומק ליחידת האולטרה-סאונד. צוות היחידה עובר על ההפניות מאשר את המקרים המתאימים ונקבע לאישה תור מתאים.

ביחידת האולטרה-סאונד מבצעים בדיקות מתקדמות אלה, וכן מבוצעים מעקבים אחר מצבים חריגים שונים, על מנת לייעץ על המשך בירור ומעקב וכן לסייע בקבלת החלטות בעניין אופן היילוד ומועדו.

בבעיות שונות בעוברים, היחידה מבצעת מעקב וייעוץ בשיתוף עם רופאים נוספים, כגון מומחים בגנטיקה, מומחים בלב העובר, מומחים במערכת העצבים המרכזית וכו' .
רופאים אלו מבצעים יעוץ ומעקב גם בעת ההיריון, בשיתוף של יחידת האולטרה-סאונד וכן יוצרים קשר להמשך מעקב של הבעיה לאחר הלידה.

בדיקות אלה מבוצעות בתיאום מסודר מול יחידת האולטרה-סאונד, ויש צורך בהתחייבות תקציבית (טופס 17)  מקופ"ח המבטחת. אישור הבדיקות מתבצע רק לאחר שתיבדק הפנית הרופא ותאושר. (בדיקות אלה לא מתבצעות בהפניות דרך המיון או בהפניה דחופה (אלא בתיאום של הרופא המטפל עם היחידה לאולטרה-סאונד)