כללית שלי
כירורגיה

חדרי ניתוח

הניתוחים מתבצעים בחדרי הניתוח הנמצאים בקומה השנייה של בנין האשפוז המרכזי ובאשפוז יום כירורגי בקומת המרתף של הבניין. בצמוד לחדר ההתאוששות בקומה השנייה' נמצא אזור המתנה למשפחות המנותחים לשם גם יוצאים המנתחים לאחר הניתוח לעדכן את המשפחות.