כללית און-ליין
שירות פסיכולוגי

פסיכולוגיה רפואית לילדים

ילדים ובני נוער המתמודדים עם מצבים של פגיעה ושל חולי, נאלצים להסתגל למציאות חדשה ומורכבת.

עליהם להיענות לדרישות טיפול שונות כדוגמת נטילת תרופות, הגבלת התזונה והתאמתה למצב הרפואי, מעקבים רפואיים ופרוצדורות רפואיות שונות, לעתים אף פולשניות.
הסתגלות הילד למצב הרפואי והיענותו לדרישות הטיפול הרפואי לרוב משפיעות הן על תפקודו בתחומים החברתי, הלימודי והמשפחתי, והן על סביבתו הקרובה.
במסגרת השירות הפסיכולוגי הרפואי לילדים אנו מציעים התייחסות המשלבת בין גוף לנפש בהקשרם המשפחתי והחברתי. ראייה זו באה לידי ביטוי החל משלב ההערכה דרך טיפול בגורמי המחלה וההתמודדות עמה ועד לליווי לאורך שלבי החיים השונים.   פסיכולוגיה רפואית לילדים
דגש מיוחד ניתן לחיזוק יכולתו של הילד ושל משפחתו להמשיך את מסלול חייהם ואת התפתחותם האישית לצד ההתמודדות עם האתגרים הרפואיים שעומדים בפניהם.
אנו מציעים ליווי במצבי משבר ובמצבי חולי כרוניים, בשלבים השונים - באבחון המחלה ובגילויה, בהתמודדות עמה, בהיענות לטיפול הרפואי, בהכנה לפרוצדורות רפואיות ובתמיכה רגשית למטופל ולמשפחתו במקרה של אשפוז ולאחריו. 

הטיפול מיועד לילדים, למתבגרים ולהוריהם. הקשר עם הפסיכולוג יכול להיות חד פעמי, קצר מועד או ממושך. אופייה של ההתערבות הטיפולית מותאם לצרכים של הילד ושל משפחתו, למצבו הרפואי, לגילו של הילד ולהערכה של הצוות הרפואי המטפל ושל הפסיכולוג. ייעוץ ותמיכה של הפסיכולוג הרפואי מתקיימים בשילוב של הצוות הרפואי המטפל, מתוך ראיה מערכתית ומתוך הבנה של הקשר בין הגוף לנפש.
כמה פעמים בשנה נערכות סדנאות לילדים, לבני נוער ולמשפחותיהם, המתמודדים עם מצב רפואי ממושך.

מטרות הסדנאות:

  • מתן אינפורמציה רפואית ופסיכולוגית
  • העצמת המטופל ומשפחתו
  • שיתוף וגיבוש קהילה טיפולית מחזקת.