כללית שלי
גסטרו ילדים

קישורים מומלצים

אתר העמותה לתמיכה בחולי קרוהן וקוליטיס כיבית

חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בנושא זכויות תלמיד החולה במחלת מעי דלקתית

מומלץ להעביר למסגרת החינוכית:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc4ak2_2_35.htm

אתר עמותת "קדימה מדע"

www.kadimamada.org
מוקד פניות - 1800071170

מידע על אודות תהליך ההתנדבות לצה"ל ושירות לאומי

תא המתנדבים בצבא: 03-7379063/4   פקס: 03-7376098