כללית און-ליין
בית הספר לסיעוד

פורסם בראשונה: 30.09.2021

חזון בית הספר לסיעוד

מצוינות, יצירתיות והובלה - בית הספר לסיעוד ליד המרכז הרפואי קפלן, שלוחה של הדסה ושל האוניברסיטה העברית מחויב להכשרת אחים ואחיות מנהיגי המחר בסיעוד

הצהרת השליחות
בית הספר לסיעוד ליד המרכז הרפואי קפלן, שלוחה של הדסה ושל האוניברסיטה העברית מחויב להכשרת אחים ואחיות מנהיגי המחר בסיעוד. הגישה החינוכית מתמקדת בהעצמת הלומד לפיתוח מצוינות, בניהול העשייה הקלינית, בחינוך, במחקר ובמדיניות הסיעוד.

פילוסופיה
בית הספר , מכשיר למקצוע מעשי שמשלב מדע ואומנות בשירות ומחויב למיצוי הפוטנציאל האנושי לבריאות. אנו רואים את מקצוע הסיעוד כמבוסס על ידע מחקרי ותיאורטי, בעל שיפוט אינטלקטואלי ואהבת האדם. בית הספר פועל להטמעת השינויים בתכנית הלימודים בכל תחום של החוויה האנושית - במדע ובטכנולוגיה, בשיקולים של משאבים ותקציבים, בשונות תרבותית, בסביבה, בפוליטיקה ובדמוגרפיה.

בוגרי התכנית הם בעלי מכוונות מקצועית להענקת טיפול ממוקד בלקוח. טיפול מבוסס ראיות, כוללני, איכותי ובטוח, ויעיל מבחינת ניצול משאבים. טיפול שמזהה ומכבד את השונות ואת הצרכים של צרכני בריאות בכל גיל על רצף מצבי הבריאות והחולי.


תחומי העשייה כוללים את כל שלוש רמות המנע:

  • מניעת חולי וקידום בריאות
  • זיהוי גורמי סיכון
  • הענקת טיפול מתוזמן ושמור בריאות אופטימאלי.

לבוגר התכנית אחריות להמשך גדילה אישית ומקצועית.

סגל בית הספר לסיעוד אמון על המורשת היוקרתית של מצוינות, של יצירתיות ושל הובלה על ידי האוניברסיטה העברית הדסה ו"כללית" ופעיל בעשייה אקדמית ומקצועית, בטיפול ישיר, במחקר ובפיתוח וביישום של תכניות לימודים. הסגל מפגין מחויבות להפצת ידע חשוב לחברה ולמקצוע. הסגל מהווה מודל מקצועי במסירותו לחזון ביה"ס להכשיר את הלומד להיות מטפל עצמאי ועוגן בצוות הבריאות הבין מקצועי.