כללית און-ליין
בית הספר לסיעוד

פורסם בראשונה: 29.09.2021

יעדי תכנית הלימודים

מהם 11 היעדים המהווים בסיס לקריירה מאתגרת בסיעוד? כל הפרטים בכתבה

 1. ​להעניק טיפול סיעודי אכפתי, רגיש, תרבותי ומבוסס ראיות, הממוקד בטובת המטופל ובהעצמתו לשיפור תוצאות בריאות ולקידום רווחה, תקווה ואיכות חיים.
 2. לשלב את המדע ואת האמנות בעשייה הסיעודית ע"י יישום תיאוריות, עקרונות וממצאי מחקר עכשוויים ממדעי הטבע, החברה, הפסיכולוגיה, הרוח, הסביבה והמשפט בבניית הבנה של החוויה האנושית בבריאות ובחולי.
 3. להפעיל מיומנויות תקשורת יעילות בשיתוף המטופלים ומשפחותיהם ועמיתים.
 4. לטפל, לתמוך, ולהדריך יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות שונות, בכל גיל, בכל האתגרים והנכויות על הרצף של מצבי בריאות וחולי, כולל בסוף החיים, בכל רמות המנע.
 5. להפגין מנהיגות ואחריות בקידום בריאות ובמניעת חולי על-ידי ריכוז וניהול של הטיפול, יצירתיות בתכנון, בביצוע ובהערכת טיפול.
 6. לקבל החלטות בצורה עצמאית על ידי חקירה, חשיבה קריטית, אנליזה וסנתזה, ופיתוח ידע.
 7. לפעול ביעילות בסביבה מורכבת המונעת מאילוצים כלכליים של מערכת הבריאות, מתוך מחויבות למצוינות ולסטנדרטים מכסימליים של איכות ובטיחות.
 8. לתפקד במקצועיות במסגרות מגוונות (בית המטופל, שירותים ומוסדות אשפוזיים וקהילתיים).
 9. להשתמש בצורה מושכלת במידענות והטכנולוגיות טיפוליות.
 10. להיות שותף בפיתוח, היישום ובהערכה של מדיניות בריאות ולשמש כסוכן שינוי במערכת הבריאות על ידי מעורבות במסגרות מקצועיות וחברתיות
 11. להפגין מקצוענות ועשייה אתית במחויבות למתן דין, לאלטרואיזם, לאוטונומיה וליושר אישי, לשמירת כבוד האדם ולצדק חברתי.