פתיחת הרשמה לקורסים להשתלמות מוכרת בסיעוד


(על בסיסיים)

 

שם הקורס

מדולה ראשונה -משותפת

מדולה שנייה- ייחודית​

טיפול נמרץ משולב

יומיים בשבוע

חטיבה משותפת אקוטית מבוגרים

168 שעות אקדמאיות

לימודים עיוניים 261 שעות אקדמאיות

לימודים קליניים :

מסלול א' – 100 שעות התנסות קלינית.

לבעלי שנת ניסיון קליני ביחידות ט.נ כללי.

מסלול ב' – 200 שעות התנסות קלינית.

לבעלי שנת ניסיון קליני ביחידות:

ט.נ. לב, התאוששות, ניתוחי לב,

נוירוכירורגיה, כוויות.

מסלול ג' – 300 שעות התנסות קלינית.

למשתלמים ללא שנת ניסיון קליני

בתחומים הרשומים לעיל.

מתכונת דו מודולארית הנלמדת ברצף

טיפול מוגבר בחולה

הגריאטרי

יומיים בשבוע

חטיבה משותפת בטיפול מוגבר

(טיפול בחולה כרוני במצב אקוטי)

161 שעות

מדולה ייחודית בתחום גריאטריה מתוגברת

לימודים עיוניים 308 שעות אקדמאיות

 

לימודים קליניים 182 שעות

(כולל 96 ש' ביחידה ל ט.נ. כללי)

מתכונת דו מודולארית הנלמדת ברצף

מיילדות

2-3 ימים בשבוע

לימודים עיוניים 357 שעות. 2 ימים בשבוע

 

לימודים קליניים 636 שעות. 3 ימים בשבוע

חטיבת לימודים אחת

יועצות הנקה

יום אחד/ יומיים בשבוע

לימודים עיוניים 136 שעות

 

לימודים קליניים 200 שעות

חטיבת לימודים אחת

הדרכה קלינית

יום בשבוע

 

אין דרישה ל:

מבחן ממיין

לימודים עיוניים 200 שעות

 

לימודים קליניים 100 שעות

חטיבת לימודים אחת

* ימי הלימוד השבועיים יפורסמו בהמשך.
 

* פתיחת קורס מותנית באישור מנהל הסיעוד, במספר נרשמים ובהסדרת התשלום.

 *קבלה בהתאם להנחיות המנהל, הכללית ותקנון ביה"ס