כללית שלי

מחלקות אשפוז

מבוגרים - מחלקות אשפוז

שלוותה מציעה למטופלים מגוון של אפשרויות טיפול במסגרת אשפוזית סגורה או פתוחה או בטיפול יום