כללית און-ליין
מידע שימושי

סל שיקום

שיקום נפגעי ונפגעות נפש בקהילה - קיבלת נכות רפואית נפשית של יותר מ-40%? יש לך זכאות לסל שיקום

חוק שיקום נכי נפש בקהילה (התש"ס 2000)
זכותם של אנשים עם מוגבלות נפשית לרווחה, לאוטונומיה ולחירות בניתוב חייהם, תוך שילובם המלא בחברה, כחברים משמעותיים ושווי זכויות, מעוגנת בחוק שיקום נכי נפש בקהילה (התש"ס-2000). החוק נחקק במטרת "לשקוד על שיקומם של נכי הנפש ושילובם בקהילה, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו". חוק השיקום מגדיר סל תמיכות ושירותים ("סל שיקום") בתחומי חיים מרכזיים, ובהם תעסוקה, דיור, השכלה, חברה ופנאי ושירותים למשפחות.


במאמר זה אנו עוסקים בשירותי השיקום הנמצאים בתחום אחריותו של משרד הבריאות. שירותי שיקום למתמודדים עם מוגבלות נפשית ניתנים גם על ידי המוסד לביטוח לאומי, אגף השיקום של משרד הרווחה ואגף השיקום במשרד הביטחון.


ועדות השיקום האזוריות (ועדות סל שיקום)

ועדות השיקום האזוריות אחראיות על יישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה. ועדת השיקום בוחנת את זכאותו של הפונה אליה ואת התאמתו להליך שיקום. היא קובעת אילו תמיכות ושירותים ייכללו בתוכנית השיקום, ועוקבת אחר יישום המלצותיה.

מי זכאי?

 תושב ישראל מעל גיל 18, אשר נקבעה לו נכות נפשית בשיעור של 40% לפחות לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי.

איך מממשים את הזכאות?

שלב 1 - קביעת נכות נפשית
קיימים שני מסלולים לקביעת נכות נפשית למטרת קבלת סל שיקום:
א. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך תביעה להכרה בנכות כללית. מידע נוסף על הליך זה בפרק "זכאויות במוסד לביטוח לאומי". 
ב. פסיכיאטר שהוסמך לקביעת נכות נפשית על ידי משרד הבריאות, בכפוף לאישור מוקדם של משרד הבריאות. אפשרות זו עדיין לא בתוקף. מידע בנושא זה יפורסם בעתיד. חשוב לדעת: קביעת נכות נפשית על ידי פסיכיאטר תקפה לקבלת שירותי סל שיקום בלבד, ואינה מקנה זכאות לגמלאות הביטוח הלאומי, או להטבות הנלוות להכרה במוסד לביטוח לאומי מטעם גופים אחרים.

מידע נוסף לגבי הליך ההכרה בנכות נפשית מופיע באתר משרד הבריאות    
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation

שלב 2 - בניית תוכנית שיקום ופנייה לוועדת השיקום
פונים למשרדי סל שיקום בלשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים (רשימת הלשכות ופרטי ההתקשרות בחלק "נספחים").
ניתן לפנות לוועדה באופן עצמאי - המשתקם, משפחתו או אחר מטעמו - או בעזרתו של גורם מקצועי בתחום בריאות הנפש. תפקיד הגורם המפנה הוא לסייע בתהליך הפנייה לוועדת השיקום: בחירת יעדי השיקום והתמיכות המתאימות, הכנת טופסי הפנייה לוועדת השיקום, הכנה וליווי הפונה בדיון בבקשה ומימוש ההמלצות.      

שלב 3 - דיון בוועדת השיקום
 הפונה מוזמן לוועדת השיקום האזורית לצורך היכרות ובחינת פרטי תוכנית השיקום. הוועדה דנה בתוכנית במלואה, משתפת את הפונה בשיקוליה ובהחלטתה בעל פה, ובהמשך נשלחת החלטה בכתב. הוועדה מחליטה על סוג התמיכה והיקפה, אך לא על מסגרת מסוימת.
חשוב לדעת: בכל שלב בתהליך השיקום ניתן לפנות שוב לוועדת השיקום, בהתאם לצורך.

שלב 4 - מימוש הזכאות

לאחר קבלת האישור, המשתקם מקבל מידע על שירותים רלוונטיים ובוחר את המסגרת המתאימה לו. על הגורם המפנה ללוות את האדם בבדיקה ובמימוש של ההחלטה. אם אין אפשרות כזאת, ימונה לכך מתאם טיפול מטעם סל שיקום.                                                             
 

תחום הדיור

 בעוד שמשרד הבריאות מממן את הליווי המקצועי, הוצאות המגורים בדיור המוגן ו/או בקהילה (שכר דירה, חשבונות שוטפים, אוכל וכד') ישולמו על ידי הדיירים.
מהן אפשרויות התמיכה הקיימות?

הוסטל

מסגרת מגורים בקהילה, המיועדת לאנשים הזקוקים לליווי ולתמיכה של צוות מקצועי בכל שעות היממה. קיימים מספר סוגי הוסטלים, הנבדלים ביניהם בהיקף התמיכה המוצעת לדיירים.

הוסטל כוללני - מסגרת דיור משותפת לקבוצה של משתקמים החיים בבית אחד. המסגרת מתאימה לדיירים הזקוקים לתמיכה ולליווי אינטנסיביים בהשתלבותם בקהילה. בפעילות ההוסטל ניתן דגש על סדר יום מובנה, מעורבות בחיים המשותפים ותעסוקה מחוץ להוסטל.
הוסטל מתוגבר - מסגרת דיור משותפת לקבוצה של משתקמים, החיים בבית אחד. המסגרת מתאימה לדיירים המסוגלים לנהל את חיי היומיום באופן עצמאי, בתמיכה של צוות מקצועי בחלק משעות היום.
קהילה תומכת - מודל דיור שיקומי שבמסגרתו הדיירים גרים בדירות עצמאיות בקהילה, בקרבה לבית מרכזי, המשמש מקום מפגש ובסיס לעבודת הצוות המקצועי. מודל זה מאפשר לדיירים עצמאות ופרטיות ומעודד השתלבות בקהילה, לצד ליווי מותאם אישית.    

דיור מוגן

דיור מוגן נועד למתמודדים המנהלים חיים עצמאיים בקהילה וזקוקים לליווי ולהדרכה של גורם מקצועי בקביעות, בהתאם ליעדי תוכנית השיקום האישית (למשל, בניהול משק בית ותקציב אישי או בתיווך מול מוסדות בקהילה).

ניתן לקבל את הליווי בבית המשתקם, גם אם הוא או היא מתגוררים עם שותפים או לבד. שירות זה ניתן בתדירות ליווי משתנה, על פי הצורך והתוכנית השיקומית.

שירות סומכות שיקומית

שירותי סמך כוללים הדרכה וליווי פרטניים, בדרך כלל בבית המשתקם, המכוונים לפיתוח מיומנויות יומיום וקידום עצמאות תפקודית בבית ובקהילה.

סיוע ברכישת ציוד ראשוני\ סיוע פרטני

מתמודד הנמצא בתוכנית שיקום וזקוק למימון רכישת ציוד ראשוני למגורים עצמאיים בקהילה (ריהוט, מכשירי חשמל) זכאי להגיש בקשה לסיוע פרטני בסיסי. מגישים את הבקשה באמצעות עובד השיקום לוועדת השיקום האזורית או לוועדת מעקב.

חשוב לדעת: שילוב המשתקם במערך דיור מותנה בהסכמה לתהליך שיקומי.


תחום התעסוקה

מועדון תעסוקתי

המועדון מיועד למשתקמים המעוניינים בעבודה, אך חסרים מיומנויות בסיסיות נדרשות. המשתקמים רוכשים מיומנויות על ידי התנסות בעיסוקים שונים בליווי מקצועי שיקומי.

מפעל מוגן

המפעל המוגן מתאים למשתקמים שזקוקים לרכישת מיומנויות תעסוקתיות בסיסיות ואין ביכולתם להשתלב בשוק העבודה החופשי. התעסוקה המוצעת מגוונת, ונעה בין עבודת כפיים פשוטה למטלות הדורשות ידע ורמה מקצועית גבוהה. תחומי העיסוק כוללים הסעדה, אמנות, אלקטרוניקה, מכירות, שירות לקוחות ועוד.    

חשוב לדעת: מפעל מוגן ומועדון תעסוקתי אינם נחשבים מקום עבודה על פי חוק, ועל כן למשתקמים לא מוקנות זכויות עובדים. במסגרות המפעל המוגן העובדים מקבלים "דמי שיקום".

תעסוקה מעברית

תעסוקה מעברית מאפשרת למשתקמים התנסות בעבודה בשוק הפתוח באופן הדרגתי, בליווי מדריך שיקומי. השירות ניתן ליחידים או בקבוצה והוא מוגבל בזמן. 
 

תעסוקה נתמכת

 הכנה, ליווי והדרכה בתהליך ההשמה והקליטה במקום עבודה בשוק החופשי ותמיכה בהתמדה בתפקיד.

חשוב לדעת: עובד השמה יכול לסייע למשתקם "מאחורי הקלעים". כלומר, האפשרות לשתף את המעסיק בקיום מוגבלות ותוכנית השיקום היא לבחירת המשתקם ואינה תנאי לקבלת השירות.


תחום ההשכלה

שירות השלמת השכלה

סל שיקום מסייע בהשלמת השכלה בתחומים הבאים:
• לימודי עברית באולפן לעולים חדשים
•  השלמת השכלה יסודית והשכלה תיכונית (12 שנות לימוד)
• השלמת בגרויות ולימוד יישומי מחשב
השירות כולל השתתפות וליווי מקצועי שיקומי. הלימודים ממומנים על ידי משרד הבריאות, עם השתתפות עצמית של הלומד. הלימודים מתקיימים במסגרות חינוך מוכרות בקהילה, בשילוב בכיתה רגילה או בתנאים מסוימים בקבוצה ייעודית למתמודדים.

מכינה לקראת לימודים על תיכוניים

המכינה נועדה לסייע בהכנה לקראת לימודים גבוהים, אקדמיים או מקצועיים. במהלך התקופה מתקיים אבחון והתאמה ללימודים\ עבודה.
הלימודים במכינה נמשכים כחמישה חודשים, ומשלבים בין תמיכה פרטנית, רגשית וקוגניטיבית, להקניית מיומנויות וידע רלוונטי, כמו אסטרטגיות למידה, כתיבה אקדמית, אנגלית, מתמטיקה ויישומי מחשב. בסיום המכינה ניתנת למשתתפים תמיכה פרטנית וקבוצתית (עד שישה חודשים), עד לתחילת הלימודים.    

התוכנית פועלת במכללת הדסה בירושלים, בבית ספר להנדסאים שנקר, במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, במכללה למנהל בחיפה ובמכללה למנהל בראשון לציון. התוכנית משותפת לסל שיקום ולביטוח לאומי.

השכלה אקדמאית נתמכת

שירות זה נועד לתמוך בסטודנטים עם מוגבלות נפשית בהשתלבותם במוסדות להשכלה גבוהה ובהשלמת הלימודים בהצלחה. השירות ניתן לזכאי סל שיקום הלומדים בהיקף של חצי תוכנית לימודים לפחות.
הזכאים נהנים מליווי שבועי המותאם לצורכי השיקום האינדיווידואליים, בתחום הלימודי, החברתי-רגשי והארגוני-מערכתי. כמו כן, ניתן סיוע במיצוי זכויות סוציאליות ושיקומיות בקהילה.

תחום חברה ופנאי

חונכות חברתית שיקומית

שירות חברתי תומך, שבו המשתקם מלווה על ידי חונך בחיי היומיום בקהילה, בקידום יעדים שיקומיים בתחומי חיים שונים, בדגש על פיתוח מיומנויות חברתיות והעשרת שעות הפנאי.

מועדון חברתי

 מקום למפגש חברתי ופעילות פנאי. היצע הפעילויות מגוון ומשתנה: פעילות העשרה, קבוצות תמיכה, קבוצות למידה, אימון מיומנויות בינאישיות ועוד.

תוכניות פנאי ובילוי קבוצתי

מפגשים חברתיים למטרת בילוי ופעילות נורמטיבית ומהנה בשעות הפנאי. אפשרויות הבילוי הן מגוונות: מסעדות ובתי קפה, קולנוע, תיאטרון, טיולים, ספורט, התנדבות בקהילה, גלריות ומוזיאונים, מופעים ועוד.

תוכנית עמיתים

עמיתים היא תוכנית ארצית הפועלת במתנ"סים (מרכזי תרבות נוער וספורט) ברחבי הארץ. מטרת התוכנית היא לסייע למתמודדים בהשתלבות בפעילות פנאי קהילתית באזור מגוריהם, תוך ליווי שיקומי אישי והשתתפות במימון פעילות לבחירת המשתקם מתוך היצע משתנה, הכולל חוגים, התנדבות בקהילה, לימודי העשרה ועוד.


ייעוץ ותמיכה למשפחות

במרכזי הייעוץ למשפחות ניתן שירות חינם, ללא תלות בזכאות לסל שיקום.

ייעוץ אישי

ייעוץ המסייע למשפחה בהתארגנות סביב המשבר ומאפשר מתן מידע על הלקות ואפשרויות הטיפול בה, הן מבחינה תרופתית והן מבחינת אפשרויות השיקום.

ייעוץ קבוצתי

ייעוץ העוסק במתן מידע וברכישת כלים להתמודדות עם קשיים המתעוררים כתוצאה מהחיים לצד נפגע נפש או הטיפול בו.

העשרה ומידע

הרצאות המועברות על ידי אנשי מקצוע בנושאים כמו, סוגי לקויות נפשיות, טיפול תרופתי, מידע על שירותי שיקום וזכאויות מטעם הביטוח הלאומי ואפוטרופסות.

סדנאות מקצועיות

סדנאות בנושאים הקשורים להתמודדות בני המשפחה עם הלקות, שמטרתן לתמוך, לחזק ולעודד את בני המשפחה.

ייעוץ משפטי

הייעוץ ניתן על ידי עורך דין בחלק מהמרכזים, בנושאים כמו אפוטרופסות וצוואות.

מי זכאי? בני משפחה (הורים, בני זוג, אחים וילדים) של נפגעי נפש. השירות מותאם לאוכלוסיות שונות, כמו יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים, ערבים וחרדים.

היכן ניתן השירות? המרכזים פועלים בכל הארץ, בקהילה ובמרכזי בריאות הנפש של משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית.    
איך פונים? פונים ישירות למרכזי הייעוץ ברחבי הארץ. קבלת השירות אינה כרוכה בתשלום, ולא נדרשת הפניה מגורם רפואי או אחר.


שירותים בתחומים נוספים

תיאום טיפול

שירות התומך בקידום המוכנות לשיקום, ליווי והכוונה בתוכנית שיקום פרטנית. השירות ניתן באמצעות שילוב במסגרות השיקום ושירותים נוספים בקהילה, תיאום בין הגורמים המקצועיים והערכה מתמדת של צורכי המשתקם.

טיפולי שיניים

מערכת סל שיקום מסייעת במימון טיפולים דנטליים, כחלק מתוכנית השיקום, במרפאות שקבע משרד הבריאות.    


לקריאה ולהדפסה של עלון מידע על סל שיקום ושילוב בקהילה

 
מידע נוסף על מדריכי זכויות, ניהול מחלה, מדיניות וחוק באתרי האינטרנט הבאים:

אתר משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health
אתר עמותת עזר מציון
https://www.ami.org.il/mental-health
אתר מרכזי מיל"ם (עמותת אנו"ש)
http://www.milam.org.il
אתר מרכזי יה"ל (עמותת איכות בשיקום)
http://eychut.org.il/yahel 
    

לשכות הפסיכיאטר המחוזי

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז צפון
לשכת הבריאות המחוזית, רחוב המלאכה 3, נצרת עילית.
טלפון: 04-6557878, פקס: 04-6470443

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז חיפה
לשכת הבריאות המחוזית, רחוב פל-ים 15 א', חיפה.
טלפונים: 04-8632945, 04-8632906, פקס: 04-8632936

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז מרכז
לשכת הבריאות מחוז מרכז, הרצל 91 קריית הממשלה, רמלה.
טלפון: 08-9788609/8, פקס: 08-9788695

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז תל אביב
לשכת בריאות מחוזית, רחוב הארבעה 12, תל אביב.
טלפון: 03-5634804, פקס: 03-5634891

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז ירושלים
לשכת בריאות מחוזית, רחוב יפו 86, ירושלים 94341 .
טלפון: 02-5314874, פקס: 02-5314877

לשכת פסיכיאטר מחוזי וסל שיקום - מחוז דרום
לשכת בריאות מחוזית, רחוב התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע,
טלפון: 08-6263504, פקס: 08-626355