כללית און-ליין
מידע שימושי
פנייה ליחידה

יצירת קשר

טלפונים: 09-7478542, 09-7478533
פקס: 09-7478677

שעות קבלה

​ימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00

מיקום

​בניין מנהלה, ליד משרדי ההנהלה הרפואית
כתובת למשלוח דואר:
מחלקת רישום ותיעוד רפואי,
ת.ד. 94
הוד השרון 45100

מחלקת רישום ותיעוד רפואי - קבלת מסמכים רפואיים

מנהלת: חנה לנצ'ינסקי

כל מטופל זכאי לקבל מסמכי סיכום אשפוז, מכתב שחרור ועותק של תיעוד המידע הרפואי המצוי בתיקו הרפואי.

מחלקת רישום ותיעוד רפואי מטפלת בתיקים רפואיים (רשומות רפואיות), ומעבירה מידע רפואי לגורמים מוסמכים על פי חוק ו/או בהתאם לדרישת המטופלים. 

כל מטופל זכאי לקבל מסמכי סיכום אשפוז ומכתב שחרור בתום אשפוז או טיפול אמבולטורי. מטופל זכאי גם לקבל עותק של תיעוד המידע הרפואי המצוי בתיקו הרפואי (למעט מידע שהתקבל מגורמים אחרים), וזאת תמורת תשלום שנקבע על ידי משרד הבריאות. שירותי המחלקה ניתנים למטופל ולבני משפחתו, לגורמים מטפלים ולבעלי תפקידים ובהם: פסיכיאטר מחוזי, בית משפט, פקידי סעד, משטרה, מרפאות בריאות נפש ומוסדות רפואיים מטפלים.

המחלקה לרישום ותיעוד רפואי מחויבת לשמירה על הסודיות הרפואית ולהגנה על צנעת הפרט בכל שלב. במחלקה ניתן מידע לגבי סיוע משפטי המוענק חינם לצורכי המטופלים והנחיות בנוגע למימוש זכויות ולשמירת מסמכים רפואיים ואחסונם. המחלקה גם אחראית על ניהול פניות לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

הצוות שלנו


מזכירה:
אורלי שובל

מזכירות רפואיות:
גלית גדעון - מחלקה סגורה א'. טלפון:7478626, פקס: 09-7478688
רוית פולק - מחלקה פתוחה ב'. טלפון: 09-7478663, פקס: 09-7478675
אסי פרלמן - מחלקה סגורה ג'. טלפון: 09-7478524, פקס: 09-7478648
כרמית הומינר - מחלקה סגורה נוער. טלפון: 09-7478559, פקס: 09-7478563
חגית בן אפרים - מחלקה סגורה ה' טלפון: 09-7470364, פקס:09-7470365
סיון קהלני - מחלקה לטיפול יום. טלפון: 09-7678571, פקס: 09-7478674
נינט שלנגר - מחלקת מיון והשהיה. טלפון: 09-7478689, פקס: 09-7478623

פורום סטטוס מטופלים בכפייה:
מרכזת פניות לוועדה פסיכיאטרית מחוזית – שרון איתן כהן. טלפון: 09-7478611-, פקס: 09-7470375
אחראית סטטוס מטופל במרפאה - חגית בן אפרים. טלפון: 09-7478611