כללית און-ליין
מחקר

ועדת הלסינקי

ועדת הלסינקי בשלוותה מקיימת דיונים בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם, בהתאם לנהלים ולתקנות. הניסויים מפוקחים על ידי יחידת הבקרה של בית החולים

ועדת הלסינקי בשלוותה מקיימת דיונים בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם, שיוזמים חוקרים בבית החולים או חברות חיצוניות, וכן במחקרים הנערכים בשיתוף עם מוסדות אקדמיים, כמו מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה.

המרכז לבריאות הנפש שלוותה מורשה לשתף פעולה, בניסויים ובמחקרים, גם עם גופים אמריקאים ציבוריים, לאחר שועדת הלסינקי של המרכז עברה בהצלחה את תהליך האקרדיטציה (הסמכה) על ידיOHRP - Office for Human Research Protections ו־FWA - Federal Wide Assurance.

ועדת הלסינקי פועלת לפי הוראות הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם ובהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ"א 1980) על תוספותיהן ותיקוניהן 1999.

הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע ונציגי ציבור, והיא דנה בכ־30 בקשות חדשות בשנה. בראש הוועדה עומד פרופ' שמואל פניג.

יחידת בקרה, הכפופה ליחידת הבקרה המרכזית של כללית, מקפידה להבטיח את שלומו, רווחתו, כבודו וזכויותיו של כל משתתף בניסוי, בהתאם להנחיות המקומיות והבינלאומיות.

רכזת הוועדה - חנה לנצ'ינסקי.
פרטי התקשרות:
טלפון: 09-7478630


יו"ר יחידת הבקרה -
שוש שלום.
פרטי התקשרות:

טלפון: 050-5387068 ,09-7478693
פקס: 09-7478693