כללית און-ליין
מידע שימושי

זכאויות במוסד לביטוח לאומי

מהן הזכאויות של נפגעות ונפגעי נפש בביטוח הלאומי, ואיך מגישים תביעה לקבלתן?

תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב באירועי חיים או במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר.

 

מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי?

קצבת נכות כללית


קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת מגיל 18 ועד פרישה, עקב ליקוי רפואי - גופני, נפשי או שכלי – שפוגע ביכולת לעבוד ולהשתכר. נשים עקרות בית זכאיות לקצבה, אם עקב ליקוי רפואי נפגעה יכולתן לתפקד במשק הבית. קצבת הנכות נועדה להבטיח הכנסה מינימלית לקיום, כפיצוי לאובדן הכושר לעבוד ולהשתכר.

מי זכאי?

• תושב/ת ישראל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.

• אדם הסובל מנכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. לעקרת בית נדרשת נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.

• אדם שנקבע כי הנכות הרפואית צימצמה את היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס בשיעור של 60% לפחות (דרגת אי-כושר), בהשוואה לכושר העבודה טרם הנכות. בקביעת דרגת אי-כושר לעקרת בית יעריכו אם יכולתה לתפקד במשק בית רגיל פחתה.

• אדם שאינו עובד או שהכנסתו, כשכיר או כעצמאי, נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע - 5,804 שקל (נכון לשנת 2017). 

איך מגישים תביעה?

שלב ראשון: הכנת המסמכים והגשתם
• ממלאים טופס תביעה לקבלת קצבת נכות, בחתימת ידו של התובע. אם מצבו הרפואי אינו מאפשר זאת, רשאי התובע להסתמך על אדם מטעמו, כמו בן משפחה, עובד סוציאלי או אפוטרופוס. אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה, יש לצרף אישור משפטי - ייפוי כוח או מינוי אפוטרופוס.

• מצרפים מסמכים רפואיים, אישורי העסקה והכנסה וכל מסמך התומך בהוכחת הזכאות לקצבה, בהתאם לנסיבות האישיות כמפורט בטופס התביעה.

חשוב לצרף מסמכים רפואיים עדכניים, הכוללים פירוט של הבעיות הרפואיות ובדיקות וטיפולים שנעשו בעבר ובהווה. לתביעה בגלל מוגבלות נפשית, מצרפים הערכה או חוות דעת פסיכיאטרית ואם יש - סיכום אשפוז וסיכומי מעקב וטיפול במרפאות הקהילה.

מי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים - הכינו את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשויים להגדיל את אחוזי הנכות המשוקללים שייקבעו במסגרת התביעה.

• עובד שכיר צריך לצרף אישורים על תעסוקה, שכר עבודה והכנסות שאינן מעבודה. עובד עצמאי צריך להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו ולהביא את השומות האחרונות שיש בידיו.

מתי מגישים את המסמכים?

מגישים את המסמכים לא יאוחר מתום שנה (12 חודשים) מאבחון המחלה. תחילת הזכאות לקצבה תהיה בתום 90 יום מהתאריך שלגביו נקבע כי לקית באובדן כושר השתכרות (כלומר, ממועד תחילת המחלה, ולא ממועד קבלת ההחלטה בוועדה).

ניתן לשלוח את התביעה למוסד לביטוח הלאומי בערוצים הבאים:

טלפון: נציג שירות בטלפון 3928*יסייע במילוי התביעה ושליחת המסמכים.

אתר הביטוח הלאומי: ממלאים טופס תביעה מקוון ושולחים אותו דרך האתר בצירוף המסמכים הנוספים. כתובת האתר: https://www.btl.gov.il

סניף ביטוח לאומי: ניתן להגיש את התביעה והמסמכים בתיבת השירות של הסניף. לאיתור הסניף הקרוב למקום מגוריך: https://www.btl.gov.il/snifim

"המסלול הירוק" – מסלול מהיר לתביעות של בעלי מוגבלויות קשות  

על מנת להקל על מי שנכותם חמורה, יושלם הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים, ב"מסלול הירוק". למימוש הזכאות יש לסמן בטופס התביעה הסכמה לקביעת הנכות בוועדה הרפואית ללא נוכחות התובע. 

 מי זכאי למסלול הירוק ?
• מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלה, או נכות נפשית בשיעור של 40% ומעלה [סעיפי ליקוי  33 או 32 א (1)] או שכלית (סעיף 91).

• מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100%, למשך 6 חודשים לפחות.

 

"מחלקה ראשונה" בשלוותה - סיוע בהגשת תביעות לביטוח לאומי

שירות "מחלקה ראשונה" מאפשר למבוטחים ולמבוטחות המאושפזים במחלקות או מטופלים במרפאות שלוותה בקהילה, לקבל סיוע במיצוי זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי, ללא תשלום, בהליך מקוצר.

ניתן להגיש באמצעות השירות  תביעות לנכות כללית, שירותים מיוחדים או  ילד נכה.

לקבלת השירות יש לתאם מפגש עם עובדת סוציאלית, רכזת "מחלקה ראשונה" בשלוותה, באמצעות הצוות המטפל.

טיפ: הקפידו לשמור העתק נוסף של כל חומר התביעה, תעדו את תאריך המסירה ואסמכתאות למשלוח (למשל, אישור דואר רשום או אישור מסירה בסניף הביטוח הלאומי). 

שלב שני: בדיקת הזכאות לקצבה

הזכאות לקצבת נכות כללית נקבעת לאחר שהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קובעת את אחוזי הנכות הרפואית. אם דרגת הנכות הרפואית שנקבעה עומדת בסף המזכה, תעבור התביעה לשלב הבא - בחינת הנכות התפקודית ודרגת אובדן כושר ההשתכרות.

א. קביעת נכות רפואית

הוועדה הרפואית מורכבת ממזכיר ומרופא מומחה בתחום התביעה. בוועדה הדנה בתביעה בנושא מוגבלות על רקע מחלה נפשית, ידון מומחה בפסיכיאטריה.

הוועדה קובעת מאילו מחלות או ליקויים רפואיים סובל התובע - סעיפי הליקוי - ואת רמת חומרתם - אחוז הנכות הרפואית. כמו כן, הוועדה קובעת את תאריך תחילת הנכות ומעריכה אם היא זמנית או קבועה.

אחוזי הנכות נקבעים על פי "ספר הליקויים", שהוא פירוט של אחוזים בגין כל ליקוי המפורט בתקנות הביטוח הלאומי, בהתאם לרמת חומרתו, עוצמתו והטיפול הרפואי הניתן לו.

ספר המבחנים המלא מופיע באתר הביטוח הלאומי בפרק "חוקים ותקנות" https://www.btl.gov.il/Laws

טיפ: כדאי לשמור על עותק הפרוטוקול, לצורך בקשת פטור ממס הכנסה או לצרכים אחרים.

יד מכוונת - ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי

מרכזי "יד מכוונת" מספקים שירותי ייעוץ והכוונה ללא תשלום, לקראת ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. מרכזי "יד מכוונת" הוקמו ביוזמת המוסד לביטוח לאומי ופועלים באמצעות חברות פרטיות. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות ורופאים מומחים בכירים. הצוות מסייע בהגשת התביעה, בהכנת התיק הרפואי ובמתן הדרכה באשר להליך ולהתנהלות הוועדה.

ליצירת קשר עם יד מכוונת בכל הארץ - 2496*

סניפי יד מכוונת:
• אזור המרכז

רחוב אפעל 6 (בניין אורלן), פתח תקווה.

פקס: 03-7649957

דוא"ל: rkazym@femi.com

• ירושלים והסביבה

רחוב יפו 97, בניין כלל, קומה 9 ירושלים.

פקס: 03-7649958
דוא"ל: mailto:merkazye@femi.com

• באר שבע והדרום

מגדל קניון הנגב קומה 5, צומת אלי כהן, באר שבע.

פקס: 08-6831918

דוא"ל: yadm@mediton.co.il

• חיפה והצפון

רחוב פלי"ם 16 (בניין שערי משפט), חיפה.

 פקס: 04-9126890

דוא"ל: merkazy@femi.com

יד מכוונת אונליין:

ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכוונה אונליין עם הצוות המקצועי, באמצעות סמארטפון, מחשב נייד, מחשב נייח עם מצלמה ומיקרופון, טאבלט ו/או אייפד. לתיאום שיחת וידאו, התקשרו למוקד הטלפוני 2496*.

ב. קביעת אובדן כושר עבודה (דרגת אי-כושר)

בקביעת אובדן כושר העבודה נבדקת המידה שבה הנכות הרפואית משפיעה על הכושר לעבוד ולהשתכר, על היכולת לשוב לעבודה או לעבוד בעבודה אחרת, ובמקרה של עקרת בית - על כושרה לתפקד במשק בית רגיל.

דרגת אי-כושר נקבעת על ידי פקיד התביעות, רופא מוסמך ופקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.

קיימות 4 דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% ו-100%. על מנת לקבל קצבת נכות כללית, נדרשת דרגת אובדן כושר השתכרות או תפקוד במשק בית בשיעור של 50% לפחות. כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה אינם יציבים, ייתכן שתיקבע דרגת אי-כושר זמנית (לכל היותר שנתיים).

 ערעור על החלטה בנושא נכות כללית

מי שנדחתה תביעתו לקצבת נכות, ומי שמקבל קצבת נכות חלקית, רשאים להגיש ערעור על ההחלטה, וכן הם רשאים להגיש בקשה לבדיקה מחדש בכפוף לתנאים שבחוק ובתקנות.

• ערעור על דרגת הנכות הרפואית

ניתן להגיש ערר על החלטות הוועדה הרפואית בעניין תאריך תחילת הנכות ובעניין גובה אחוזי הנכות, אם נקבעו פחות מ-80% נכות רפואית.

• ערעור על דרגת אי-כושר
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה כי התובע לא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר וכן על ההחלטה כי דרגת אי-הכושר אינה עולה על 74%.

חשוב לדעת: במקרה שוועדת הערר שוקלת להפחית את אחוזי הנכות או את דרגת אי-הכושר, למערער עומדת הזכות למשוך את הערר ולבטלו ולהשאיר את אחוז הנכות הרפואית או דרגת אי-הכושר כפי שנקבעו בתחילה.

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה, ניתן לפנות לוועדת התביעות של הביטוח הלאומי או לבית הדין לעבודה. מידע נוסף בהמשך הפרק בסעיף "כיצד לערער על החלטת הביטוח הלאומי".

מתי ואיך מקבלים את הקצבה?

קצבת הנכות משולמת מהיום ה-91 ממועד קביעת דרגת אי-הכושר לעבוד או לתפקד במשק הבית. קצבת הנכות תשולם מהיום ה-31 לזכאים להליך תביעה מהיר או למי שהגישו באמצעות שירות "מחלקה ראשונה" בשלוותה. בחודש הראשון הקצבה כוללת תשלום חד-פעמי בעבור כל תקופת הזכאות הרטרואקטיבית, עד שנה לכל היותר. בהמשך, תשולם הקצבה ב-28 בכל חודש.

סכום קצבת הנכות מחושב בהתאם לדרגת אי-הכושר להשתכר ותוספות תשלום: תוספת עבור בני זוג וילדים (תוספת תלויים), ותוספת קח"ן (קצבה חודשית נוספת) למי שדרגת נכותו הרפואית גבוהה.

שיעור הקצבה המלאה ליחיד (נכון ל-2017) הוא 2,342 שקל.

תוספת תלויים משולמת למקבל קצבת נכות בעבור בן/בת זוג, בתנאי שהכנסתו של בן/בת הזוג אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע ואינו מקבל קצבה אחרת, ובעבור שני הילדים הראשונים בלבד. עקרת בית המקבלת קצבת נכות זכאית לתוספת בעבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת בעבור בן הזוג.

סכום תוספת תלויים מחושב בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה.

קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) משולמת למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה, נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות והוא אינו שוהה במוסד.
סכום קח"ן מחושב בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שנקבעה.

קצבת נכות כללית ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי (אם חד-הורית): יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית), שאינה מסוגלת לטפל בתינוק בהחזקתה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת. המשולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה, בנוסף לקצבת הנכות. 

אם המוסד לביטוח לאומי מעריך כי מקבל הקצבה אינו מסוגל להשתמש בה לטובתו או לטובת התלויים בו, יעביר את התשלום באמצעות אדם שימנה לתפקיד - "מקבל קצבה". מקבל קצבה יכול להיות מי שהנכה נמצא בהשגחתו, בן משפחה או אחר שקבע הביטוח הלאומי.

כללים למקבלי הקצבאות

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

מקבל קצבת נכות פטור מתשלומים לביטוח הלאומי, אם מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
• למקבל הקצבה אין כל הכנסה אחרת.

• מקבל הקצבה הוא שכיר או עצמאי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של לפחות  75% לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות.

תשלום קצבת נכות למאושפז במוסד ציבורי - "חלוקת קצבה"

קצבת נכות כללית מממנת את הוצאות הטיפול באנשים עם מוגבלות נפשית המתגוררים במוסד או במגורים טיפוליים, או נמצאים יותר מ-90 יום באשפוז מלא (הכולל לינה) במחלקה פסיכיאטרית. לאחר 90 יום מבוצעת "חלוקת קצבה": 80% תשולם ישירות למסגרת המטפלת, ויתרת הסכום תשולם לנכה הזכאי.

קצבת נכות למקבל תגמול ממשרד הביטחון

 לא ניתן לקבל תגמול או מענק ממשרד הביטחון יחד עם קצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאותו מאורע. אבל, ניתן לקבל את השניים, אם נקבע שהזכאויות לא נובעות מאותו המאורע. כלומר, מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי וזכאי לתגמול ממשרד הביטחון, יוכל להיות זכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי עבור ליקויים רפואיים שלא נגרמו כתוצאה מאותו מאורע.

קצבת נכות כללית לחייל / מתנדב בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי

מי שהגיש במהלך תקופת השירות תביעה ראשונה לקצבת נכות, תיבחן זכאותו ככל מבוטח אחר. ייתכן שיידרש מידע על תפקודו במסגרת שבה הוא משרת לצורך הערכת כושר ההשתכרות. למי שנקבעה קצבת נכות לזמן בלתי מוגבל לפני שהחל את השירות, לא תופחת הקצבה כל עוד הוא משרת. מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן לאבחון רפואי והערכת המשך הזכאות.

קצבת נכות כללית ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי (אם חד-הורית)

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית), שאינה מסוגלת לטפל בתינוק בהחזקתה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת. הקצבה תשולם למשך 3 חודשים מיום הלידה, נוסף על קצבת הנכות.

בן זוג של יולדת נכה שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד להם, עשוי להיות זכאי לתגמול ששיעורו זהה לדמי לידה לאב ליום, אם הפסיק לעבוד על מנת לטפל בתינוק. התגמול ישולם לתקופה של 14 שבועות.

קצבת זקנה לנכה

קצבת נכות כללית משולמת לזכאים עד לגיל הפרישה. לאחר שהגיעו לגיל פרישה, הם עוברים לקבל קצבת זקנה במקום קצבת נכות.

מי שסכום קצבת הזקנה שהוא זכאי לה נמוך מהסכום שקיבל בקצבת הנכות, יקבל את קצבת הזקנה בצירוף גמלת זקנה לנכה (בגובה ההפרש שבין שתי הקצבאות).

מקבלי קצבת זקנה לנכה זכאים להטבות הנלוות להכרה בנכות כללית והטבות ייחודיות, דוגמת מענק חימום - רטרואקטיבית מיום 01.10.2011 - והנחה נוספת בארנונה - רטרואקטיבית מיום 01.06.2011.

מידע על זכויות מקבלי גמלת זקנה לנכה באתר הביטוח הלאומי https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx


זכויות והטבות נלוות להכרה בנכות כללית

הזכויות הבאות ניתנות למי שנקבעה לו נכות רפואית, ללא תלות בזכאות לקצבת הנכות:

 

אחוז הנכות הרפואיתהזכאותתנאים נוספים
לפחות 20% לצמיתותשיקום מקצועי וסיוע בלימודיםהנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי
לפחות 20%מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלותהנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי
לפחות 40%הנחה בעמלות הבנקיםהנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון
לפחות 40%תוכנית "קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים"הנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי או במסגרת אישור זכאות לסל שיקום לנפגעי נפש

לפחות 40%

נכות על רקע נפשי

סל שיקום לנפגעי נפש
 1. הנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי ופסיכיאטר שקבע משרד הבריאות
לפחות 60%תג חנייה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישויאושר כי תנועת הנכה ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
לפחות 75%פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לפני מועד הפירעוןהפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל
לפחות 80% לצמיתותפטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראלנכי צה"ל זכאים לפטור אם נקבעו להם לפחות 50% נכות לצמיתות
מעל 90% (לזכאי או לבן זוגו)נקודת זיכוי ממס הכנסהלבן הזוג אין הכנסה
100% או 89% ומעלה על פי חישוב מיוחדפטור ממס הכנסה
100% או 90% ומעלה על פי חישוב מיוחדהנחה במס רכישה הזכאות מותנית, בחלק מהמקרים, בהליך של ועדה רפואית

 

 

זכויות מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות ובארגונים אחרים

 הטבהמי זכאי?איך מקבלים?
חברת בזקהנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפוןמקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלהשולחים בקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים.
מנהל מקרקעי ישראלפטור / הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירהמקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות

בקשה לפטור או להנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.

לפרטים טלפון 5575*.

משרד הדיור והשיכוןסיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות
 • מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה.
 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים השוהים בארץ פחות משנתיים
 • *מידע נוסף בנושא סיוע בשכר דירה - בהמשך
משרד הבריאות סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות בהתאם לתנאי הזכאות, בעלי נכות קבועה המתגוררים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות

יש להגיש בקשה לפני ביצוע רכישת המכשיר באמצעות רופא המשפחה בקופת החולים

 

משרד התחבורה תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכבמקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה

לבדיקת הזכאות יש לפנות בכתב, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, לכתובת:
משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבל ניידות (מרכז עדכון ובקרה), ת"ד 72 חולון 58100.

פרטים באתר משרד תחבורה

 33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסיםמקבלי קצבת נכות כללית

הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. משרד התחבורה שולח לזכאים תעודות זכאות.

ההנחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד, ואינה ניתנת בכל הקווים

 50% הנחה בנסיעה באוטובוסים לאזרחים ותיקיםנשים מגיל 60 ומעלה, גברים מגיל 65 ומעלהההנחה ניתנת ברכישת כל סוגי הכרטיסים בהצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק
רכבת ישראל הנחה בדמי נסיעה ברכבת בגובה של 10% מערך כרטיס הנסיעה בקווים בינעירונייםמקבלי קצבת נכות מעבודה בעלי דרגת נכות קבועה בלבד של 20% ומעלהההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות
קופת חולים

פטור מאגרת תשלום בביקור אצל רופא מקצועי ופנימי, בקבלת טופס התחייבות (טופס 17) ובביקור במכונים ומרפאות חוץ;

 1. תקרת השתתפות בתשלום לתרופות
מקבלי קצבת נכות כללית

הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות, והן אמורות להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל קצבת הנכו.

רשות המים כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוךמקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלההביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי

רשות המיסים

 

 

 

 

פטור מתשלום מס הכנסה

 

 

 1. עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד

   

יש להגיש את הבקשה לפטור לפקיד השומה במקום המגורים.

פטור ממס הכנסה חל על נכות רפואית בלבד, ולא על נכות תפקודית. 
הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום, והוא ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

נכה שלא נקבעו לו אחוזי נכות או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

מענק עבודה,

 "מס הכנסה שלילי"

עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת

לפרטים נוספים:

 מוקד רשות המסים בטלפון 4954*, או באתר האינטרנט של רשות המסים

 

רשות המיסים -

מיסוי מקרקעין

הנחה במס רכישה
 • מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות;
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה;
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%
יש לפנות ללשכת מיסוי המקרקעין במשרד האוצר עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבת נכות
רשות מקומיתהנחה בארנונהמקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה, וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלהההנחה ניתנת על פי הכללים שקבעה כל אחת מהרשויות המקומיות

 

 

סיוע בשכר דירה למקבלי קצבת נכות כללית

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים לסיוע בתשלום שכר דירה בשוק הפרטי.

מי זכאי?

• מקבל קצבת נכות כללית (בוגר מגיל 18) שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של לפחות 75% והוא חסר דירה.

• יחיד/ה בגיל 21 ומעלה, או משפחה (כל אחד מבני המשפחה), שאין ולא היו להם ב-10 שנים שחלפו למועד הגשת הבקשה בנפרד או במשותף עם אחר/ים זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי).

מהו גובה הסיוע?

 גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.

לבדיקת סכומי הסיוע בהתאם לנתונים האישיים באתר משרד הבינוי והשיכון: http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx

איך מקבלים את הסיוע?

 מגישים בקשה לסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי בכל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור.

אלונים (מ.ג.ע.ר) - 8583*

מילגם - 2310*

עמידר - 6266 *

מידע על רשימת הסניפים המלאה ושעות קבלת קהל באתר משרד הבינוי והשיכון:

mailto:http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx

מצרפים לבקשה את המסמכים הבאים:

אישורים על מצב משפחתי:
• תעודת זהות, כולל ספח, וכן תעודת זהות של ילדים בוגרים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
• זוגות נשואים - תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
• גרושים - תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.
• בהליכי גירושין - אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
• ידועים בציבור - טופס הצהרה חתום לפני עורך דין.
• אישה בהריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
• עולים - תעודת עולה.
• עגונות - אישור של הרבנות.

אישורים על מקורות הכנסה:
• מי שמתקיים משכר עבודה - 6 תלושי שכר אחרונים, הסמוכים להגשת הבקשה.
• מי שמתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר של המוסד לביטוח לאומי - אישור על קבלת הקצבה בחודש שקדם למועד הגשת הבקשה.
• במקרה שבו אחד מבני הזוג מקבל קצבת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר - אישור כי הקצבה כוללת את בן הזוג.
• קשישים המקבלים קצבת זקנה הכוללת השלמת הכנסה - אישור עבור החודש שקדם להגשת הבקשה.
•הורים עצמאים המקבלים קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי - אישור על קבלת הקצבה.

חשוב לדעת: קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, למשל חקירות לאימות נתונים.

בתום התהליך, אם הוכרה הזכאות לסיוע, תונפק תעודת זכאות. התעודה היא מסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. תוקף תעודת הזכאות הוא לשנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור. במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כמו: שינוי במצב האישי, שינויים בבעלות על דירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכד'. ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 שקל.

לאחר שמתקבלת הזכאות לסיוע בשכר דירה, מציגים בפני החברה להרשמה לסיוע בדיור את המסמכים הבאים:
• חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא מבני משפחה (בהתאם להגדרת המשרד).
• חתימה על כתב התחייבות למימוש הסיוע.

מידע נוסף בקישור: http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/tnayim.aspx


ערעור על גובה זכאות או על דחייה של בקשת סיוע בשכר דירה

קיימת אפשרות לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

ועדת חריגים עליונה – דנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.

הוועדה הציבורית לערעורים – דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

את הערר יש להגיש לאחר דחיית הבקשה באופן רשמי (כלומר, גם אם ידוע לך כי אינך עומד/ת בתנאי הזכאות מלכתחילה, עליך להגיש את הבקשה למטרת הגשת הערר), באמצעות סניף חברת ההרשמה לסיוע בדיור, בצירוף מסמכים התומכים בקביעת זכאות חריגה.

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)


קצבה לשירותים מיוחדים (שר"מ), מוענקת לנכות ולנכים שמוגבלותם קשה, הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום או להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

חשוב לדעת: הקצבה נועדה לממן שירותי טיפול בבית הנכה. נכים השוהים במוסד שבו ניתנים שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

מי זכאי?

נכות רפואית

מי שמקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% (לעניין שירותים מיוחדים), או מי שאינם מקבלים קצבת נכות אך נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים).

וזאת רק בתנאים הבאים: הם אינם מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי; אינם מקבלים תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על פי חוק כלשהו; אינם מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות (למעט במקרים שבהם ההכרה במוגבלות בניידות מרבית); הכנסתם החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע.

עזרה או השגחה (מבחן תלות)
• צורך בעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום הבסיסיות: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית.
• צורך בעזרה רבה בפעולות משק בית כהגדרת מבדק Instrumental Activities of Daily Living) I-ADL): הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.
• צורך בהשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

 גיל

ניתן להגיש תביעה לשר"מ מגיל 18 ו-3 חודשים עד חצי שנה לאחר גיל פרישה, לכל המאוחר. לאחר גיל פרישה, קבלת הקצבה מותנית בקביעה כי היה בה צורך טרם הגעה לגיל זה. זכאים לקצבת שר"מ טרם גיל פרישה ימשיכו לקבל אותה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.

מגורים בישראל

על מגיש\ת התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים: יציאה לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה, שהייה בחו"ל בשליחות המדינה. מבוטח הנמצא בחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה עד 6 חודשים, בתנאים שקבע המוסד לביטוח הלאומי.

איך מגישים תביעה?

ניתן להגיש את התביעה לקצבה, לאחר שנקבעה נכות רפואית בשיעורים המזכים על ידי ועדה רפואית לנכות כללית, או במקביל להגשת התביעה לקצבת נכות כללית.
• ממלאים טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.
• מצרפים לטופס התביעה מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר אשר יוכיח את הצורך בעזרה ובהשגחה.
• מגישים את המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, או באמצעות טופס מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה יוזמנו התובע או התובעת לוועדה רפואית לשירותים מיוחדים. במקרים מסוימים, התובע ייבדק גם בביתו בידי איש מקצוע על מנת להעריך את מידת תלותו בזולת. החלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות לקצבה תישלח לביתו של התובע.

ערעור על החלטה בעניין שר"מ

ערעור בנושא אחוזי הנכות - מי שתביעתו לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים נדחתה מפני שאחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי ועדה רפואית לנכות כללית אינם מזכים בקצבה, יכול בתוך 30 יום להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית. על החלטות ועדת העררים ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.

ערעור בנושאים נוספים - בנושאים הבאים ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות תוך 6 חודשים מיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי: תקופות עבודה של המבוטח, גיל, השכלה, הכנסות, דחיית התביעה בעקבות הוראות חוק או תקנות, כמו אשפוז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, קבלת קצבה מיוחדת לפי חוק אחר, קבלת תשלום רטרואקטיבי מעל 6 חודשים ועוד.

לחלופין, או אם הדיון בוועדת התביעות לא סייע, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, תוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

בהליך הגשת ערר ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, ללא תלות בקריטריונים כלכליים.

מידע על ועדת התביעות בהמשך פרק זה.

מידע על זכויות מקבלי גמלת שירותים מיוחדים במוסדות וארגונים נוספים באתר הביטוח הלאומי:

mailto: https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx

 

גמלת סיעוד


גמלת סיעוד ניתנת, בהתאם לביטוח סיעוד בחוק הביטוח הלאומי, למי שהגיעו לגיל פרישה, מתגוררים בקהילה - בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות - וזקוקים לעזרה בפעולות היומיום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכד'), או להשגחה בבית למען בטיחותם (למשל, חולי אלצהיימר). הגמלה ניתנת באמצעות שירותים, אולם יש מקרים שבהם ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף בעבור העסקת מטפל צמוד.

מי זכאי?

קשישים\ות הגרים בבית, בדיור מוגן או בבית אבות לתשושים/עצמאיים ורוב הוצאות אחזקתם בבית האבות אינן ממומנות על ידי גוף ציבורי.
•  הקשיש\ה אינם מקבלים קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי, או קצבת עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
• הקשיש\ה נמצאים זקוקים במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היומיום.
• מעל תקרת הכנסות הנקבעת על ידי ביטוח לאומי תוענק רק מחצית הגמלה, או לא תינתן כלל. כמו כן, מתחשבים בקביעת גובה הגמלה גם בהכנסות בן/בת הזוג (חוק סיעוד של ביטוח לאומי אינו מיועד רק למעוטי יכולת)

איך מגישים תביעה?

• ממלאים טופס תביעה לגמלת סיעוד ומוסרים לפקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים. ניתן לקבל את טופסי התביעה בכל סניפי הביטוח הלאומי, או להוריד אותם מאתר האינטרנט באתר הביטוח הלאומי ולשלוח בדואר או בפקס.

 • מצרפים אישורים על הכנסות, תקציר מידע רפואי מהתיק הרפואי, חתום על ידי רופא, או סיכום אשפוז.

 את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את התובע - בן משפחה, אפוטרופוס או עובד סוציאלי, לאחר שהתובע חתם על התביעה.

לאחר הגשת התביעה, אם נמצא כי התובע עומד בתנאי הזכאות הבסיסיים ותיתכן זכאות לגמלה (מלאה או בשיעור של 50%, בהתאם לגובה הכנסותיו), יגיע לביתו מעריך כדי לערוך לו בדיקת תלות.

מבחן תלות הוא בדיקה הנערכת בביתו של הזקן על ידי אנשי מקצוע (סיעוד או פיזיותרפיה) מטעם הביטוח הלאומי. המבחן בודק את רמת התפקוד של הזקן בתוך הבית, בפעולות יומיומיות ואת הצורך בהשגחה בעקבות מצבים שבהם חלה ירידה קוגניטיבית .

מגיל 90 ומעלה ניתן לעבור בדיקת תפקוד על ידי רופא גריאטרי.

במקרים מסוימים תיתכן קביעת זכאות לגמלת סיעוד במסלול מהיר על סמך מסמכים רפואיים בלבד וללא צורך לעבור בדיקת תלות. מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי.

פקיד התביעות יערוך סיכום ויקבע אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, והאם הזכאות זמנית או קבועה. אם אושרה זכאות, עובדת סוציאלית או אחות קופת חולים יבקרו בבית המבוטח כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד הנחוצים לו, וועדה מקומית תקבע בהתאם אילו שירותים יינתנו.

החלטת המוסד לביטוח לאומי תישלח בדואר לאחר ביקורו של המעריך בביתו של התובע. הזכאות תחל מהיום השמיני להגשת התביעה ולכל המאוחר עד 60 יום מהגשת התביעה.

דרגות גמלת הסיעוד

הדרגות נקבעות על פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שלה הוא זקוק.
• רמה א' - גמלה בשיעור של 91% ששוויה 9.75 שעות טיפול שבועיות (9.75 יחידות שירות), או 5 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
• רמה ב' - גמלה בשיעור של 150% ששוויה 16 שעות טיפול שבועיות (16 יחידות שירות), או 8 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
• רמה ג' - גמלה בשיעור של 168% - הגבוהה ביותר - ששוויה 18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות), או 9 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו. 

אילו שירותים ניתנים לזכאים לגמלת סיעוד?

זכאי לגמלת סיעוד יכול לבחור מבין השירותים הבאים: עזרה של מטפלת בפעולות היומיום, בניהול משק הבית ובהשגחה; אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים; טיפול במרכז יום לקשישים; שירותי מכבסה; משדר מצוקה.

זכאי לגמלת סיעוד שמעסיק מטפל צמוד יוכל לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולא בשירותים, אם יבחר בכך. העסקת מטפל צמוד שאינו בן משפחה 6 ימים בשבוע ברוב שעות היממה, בשכר על פי חוזה כתוב, הוא תנאי בסיסי לקבלת גמלת סיעוד בכסף. ניתן גם לשלב גמלה בכסף עם שירותים אחרים מסל השירותים. השווי הכספי של השירות שיבחר יקוזז מהתשלום שיועבר למשפחה.

 ערעור על החלטה בנושא גמלת סיעוד

 ערעור על מידת התלות של המבוטח (לאחר שנערכה לו בדיקת תפקוד)

 מגישים לוועדה לעררים בכתב, בצירוף מסמכים רלוונטיים. ועדות העררים פועלות ב-3 מקומות בארץ (בצפון, במרכז ובדרום), בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.

 ערעור בנושאים אחרים או על החלטת ועדת הערר מגישים לבית הדין האזורי לעבודה, תוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה של ועדת העררים.

בהליך הגשת ערר ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, ללא תלות בקריטריונים כלכליים.

בדיקה מחדש

מקבל גמלת סיעוד רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש של רמת הזכאות שנקבעה לו במקרים הבאים:
• תקופת הזכאות שנקבעה היא זמנית
• חלה החמרה במצב הבריאותי
• ירידה בהכנסות.

שימו לב: כתוצאה מהבדיקה החוזרת, רמת הזכאות לגמלה עשויה לגדול, להישאר ללא שינוי או להתבטל. רמת הזכאות החדשה, במקרה שתיקבע, תחל ב-1 בחודש שלאחר הגשת הבקשה לבדיקה מחדש.

מידע על זכויות מקבלי גמלת סיעוד במוסדות וארגונים אחרים באתר הביטוח הלאומי mailto:https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx


גמלת ילד נכה

קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילד או ילדה עם לקות, בהתאם לסוג הלקות ומידת תלותם בזולת. הזכאות לגמלה עשויה להקנות זכויות והטבות נוספות וקבלת היתר להעסקת עובד זר לטיפול בילד\ה.

מי זכאי?

ילד\ה מגיל 90 יום ועד גיל 18 ו-3 חודשים, הלוקים בפסיכוזה או בבעיה נפשית אחרת הדורשת נוכחות של מבוגר בסביבתם כדי למנוע סכנה באופן החורג במידה ניכרת מבני גילם. הזכאות נקבעת בהתאם למידת ההשגחה הנדרשת.

• הילד/ה הוא/היא של מבוטח תושב ישראל.

• הילד\ה נמצאים בישראל. בתנאים מסוימים תתאפשר זכאות לילד\ה שיצאו לחו"ל.

• הילד/ה נמצאים במשפחה: קצבה לילדים נכים נועדה לעודד ולאפשר להורים לטפל בילד/ה במסגרת המשפחתית.

במקרים הבאים אין אפשרות לקבלת קצבת ילד נכה:
• הילד\ה שוהים במוסד - ילד השוהה במוסד בתנאי פנימייה שניתנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום אינו זכאי לקצבת ילד נכה. על אף האמור, קיימים מקרים שבהם ניתן להגיש תביעה: כאשר ההורים נושאים בכל הוצאות אחזקתו של הילד במוסד, כאשר במשפחה יש ילד נכה נוסף המקבל קצבה או כאשר הילד עתיד להשתחרר מהמוסד ויש אישור על תאריך השחרור ותוכנית לשילוב הילד בקהילה.

הילד\ה מאושפזים בבית חולים - ילד נכה המקבל קצבה ומאושפז בבית חולים לצורכי ריפוי או שיקום, קצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז. בתום שנה מיום האשפוז, תיבדק מחדש זכאותו לקצבה.


ילד\ה במשפחת אומנה - הורה ביולוגי של ילד שנמצא במשפחת אומנה לא זכאי לקצבת ילד נכה (משפחת אומנה לילד עם צרכים מיוחדים מקבלת דמי אחזקה מוגדלים ממשרד הרווחה).

איך מגישים תביעה?

מגיש התביעה צריך להיות ההורה או האפוטרופוס של הילד. במשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחה חד-הורית), יגיש את התביעה ההורה שהילד נמצא עמו.

ממלאים טופס תביעה לקצבת ילד נכה, ומצרפים מסמכים רפואיים עדכניים אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, כמפורט בטופס התביעה. במקרה של מוגבלות נפשית נדרש מסמך מהמרפאה ומהפסיכיאטר המטפל, כולל תוכנית טיפול.

לאחר הגשת התביעה, מתקיים דיון בוועדה רפואית הקובעת לגבי הזכאות לגמלה. הוועדה בוחנת את הצורך של הילד בהשגחה קבועה ואת התלות באדם אחר לביצוע פעולות יומיומיות.

רופא הוועדה בודק את רמת תפקודו של הילד ביחס לבני גילו, ומעריך את מידת הקושי שהוא מגלה בביצוע פעולות היומיום (ניידות, לבישה, רחצה, אכילה, שליטה בצרכים). לכל פעולה ניתן ניקוד, והזכאות לקצבה נקבעת בהתאם לניקוד שנצבר.
• עד 4 נקודות: אין זכאות לקצבה כילד התלוי בעזרת הזולת, אך הילד עשוי להיות זכאי בשל ליקויים אחרים.
• 5 - 9 נקודות: זכאות לקצבה בשיעור של 50%, סכום של 1,095 שקל.
• 10 נקודות ומעלה: זכאות לקצבה בשיעור של 188%, סכום של 4,487 שקל.

אם הילד אינו זקוק לעזרה בפעולות היומיום, ניתן לבקש שפעולות אלה לא ייבדקו במהלך הוועדה.

תוך 45 ימים מיום שהתקבלה התביעה עם כל המסמכים הרלוונטיים, תישלח החלטה, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית.

מתי מקבלים את הגמלה?

אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה. הגמלה תועבר לחשבון הבנק ב-28 בחודש. ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד לתקופה של שנה לפני הגשת התביעה, אם התקיימו לפני הגשת התביעה התנאים המזכים, לפי המועד המוקדם מבין אלה:
• המועד שבו תסמינים הקשורים ללקות של הילד תועדו לראשונה ברשומה רפואית.
• המועד שבו הלקות של הילד החלה לגרום לעומס טיפולי כבד ביותר, לדעת רופא מומחה ברפואת ילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה חוזרת (בקשה לבדיקה מחדש)

ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, אם התביעה הקודמת נדחתה או אם אושרה קצבה חלקית. אם חלה החמרה במצב הילד ויש אישור רפואי המעיד על כך - ניתן להגיש תביעה חוזרת ללא תקופת המתנה, עוד בטרם חלפו 6 חודשים.

מידע בנושא ערעור על החלטת ועדה רפואית לילד נכה בהמשך פרק זה ("ערר על החלטות הביטוח הלאומי")

משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18

הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" עוד לפני הגיעו לגיל 18. משיכת סכום החיסכון תתאפשר רק בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו של הילד, ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד.

לאחר גיל 18: מעבר מגמלת ילד נכה לקצבת נכות כללית

קצבת ילד נכה משולמת עד גיל 18 ושלושה חודשים. לאחר מכן נבחנת הזכאות של הילד הבוגר לקצבת נכות כללית, המשולמת למי שכושרו לעבוד נפגע באופן משמעותי בשל הליקוי הרפואי.

הביטוח הלאומי יוזם פנייה למי שמקבל קצבת ילד נכה עם הגיעו לגיל 18, בהתאם למצב הרפואי שלו, לצורך קביעת זכאותו לקצבת נכות. כדאי לשלוח בהקדם את טופס התביעה, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, על מנת לאפשר לשמור על רצף הזכאות לקצבאות ומיצוי הזכויות הנלוות להכרה בנכות כללית.

נוסף על קצבת הנכות, נבדקת הזכאות גם לקצבה לשירותים מיוחדים למי שזקוק לסיוע בפעולות היומיום.

זכויות מקבלי גמלה לילד נכה במוסדות ובארגונים אחרים

 

 הטבהמי זכאי?איך מקבלים?
חברת בזק

הנחה בפעימות מונה, בדמי שימוש ובדמי התקנת טלפון.

ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות

הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100%מעבירים בקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1260, ירושלים
חברת חשמלהנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל

הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת, או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו.

לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה. הביטוח הלאומי שולח הודעה לזכאים

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של הזכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.
חשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה. אם להורה יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות למוקד 103 של חברת החשמל
משרד הדיור והשיכון
 • הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה, וסיוע במימון שיפוצים בדירה
הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכההביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של זכאים להטבות. לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כיסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים, מכשירי שמיעה לילדים ונוער, עדשות מגע מיוחדות לילדים ועוד)תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים

מגישים את הבקשה לסיוע לפני ביצוע רכישת המכשיר.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש

משרד החינוךמימון סייעת לגן ולבית הספרמקבלי קצבה לילד נכה מגיל 3 ומעלהלבירורים יש לפנות למשרד החינוך
משרד הרווחההטבות בקליטה במעונות יום שיקומייםמקבלי קצבה לילד נכה מגיל שנה עד גיל שלוש פונים למשרד הרווחה, המחלקה לשירותים חברתיים, במקום מגוריכם
נופשונים הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה פונים למשרד הרווחה, המחלקה לשירותים חברתיים, במקום מגוריכם
משרד התחבורה תג חנייה לנכה, ופטור מאגרת רישוי לרכבהורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 60% לפחות

פונים בכתב , בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים, לבדיקת הזכאות אל:
משרד התחבורה, היחידה לטיפול מוגבלות ניידות במרכז עדכון ובקרה, 

ת"ד 72 חולון 58100

קופות החוליםפטור מאגרות לשירותים רפואייםילדים הזכאים לקצבת ילד נכה

הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של זכאים להטבות. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה חבר הילד הזכאי לקצבה

רשות המים כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוךהורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכההביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של זכאים להטבות. כתובת המגורים של ההורה מקבל הקצבה צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.
ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי
רשות המיסים קבלת שתי נקודות זיכוי במס הכנסההורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכהפונים למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה
פטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמלהורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה, שנקבעה לו נכות רפואית של 70% לפחות, ובלבד שהנכות התגלתה אחרי פתיחת קופת הגמלפונים למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה
רשות המיסים מקרקעין הנחה במס רכישה על קניית דירההורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכהפונים למשרד האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה
רשות מקומיתהנחה בארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומיתהורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה

הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של זכאים להנחה.

ההנחה ניתנת על פי הכללים של כל רשות מקומית

 

זכויות הורה עובד

הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 יום בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות (קטין או בגיר).
נוסף על כך, ההורה רשאי להעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר

מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק והוא הורה/ אפוטרופוס לילד/ בוגר עם מוגבלות קבועה, הנמצא בחזקתו,

והזכות להעדרות מהעבודה באותו יום לא נוצלה על ידי ההורה השני

פונים ישירות למעסיק לצורך מימוש הזכאות

 


גמלת הבטחת הכנסה

 תושב ישראל שהכנסתו פחותה מההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה, זכאי להשלמה להכנסתו - שכר, דמי אבטלה, דמי מזונות והכנסות אחרות - בהתאם למצבו המשפחתי ולמספר הנפשות במשפחה.

הבטחת הכנסה (גמלה מלאה) - קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כמו חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים, ושאינם זכאים לתשלום קצבה אחרת.

השלמת הכנסה (גמלה חלקית) - קצבה חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה הנדרשת למחיה הקבועה בחוק

מי זכאי?

• מי שמלאו לו 20 שנה, או 18 במקרים מיוחדים (מחלה, הריון, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים באולפן או השתתפות בתוכנית שיקומית מאושרת). ילד יתום או נטוש, והורה המחזיק בילדו זכאים בכל גיל.


• התובע ובת/בן זוגו מתייצבים בשירות התעסוקה, והם מחוסרי עבודה או נמצאים בהכשרה מקצועית או עובדים בשכר נמוך.

מחוסר עבודה: אדם הרשום בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, או הפנתה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי.

עובד בשכר נמוך: שכיר או עצמאי, שהכנסתו מעבודה נמוכה מסכום גמלת הבטחת ההכנסה שנקבעה לו.

המצבים הבאים פוטרים זכאים לגמלת הבטחת הכנסה מהצורך להתייצב בשירות התעסוקה:
• חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 יום ברציפות, בשל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותו לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
• מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של 75%, או עקרת בית הזכאית לקצבת נכות כללית.
• מי שמתגורר עם בן משפחה חולה הזקוק להשגחה מתמדת, ומטפל בו ברוב שעות היממה.

איך מחשבים את גובה הקצבה?

לצורך קביעת הזכאות לקצבה ולחישוב סכום הקצבה נבדקות הכנסותיהם של בני הזוג מעבודה, מנכסים פיננסיים ומנכסי נדל"ן, וכן רכב הנמצא בבעלותם או בשימושם.

בעלות על רכב אחד או שימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) של יחיד או בני זוג, אינה שוללת זכאות לקצבה, ובתנאי שערכו של הרכב הוא עד 40,760 שקל. בעלות על רכב אחד המשמש את המבוטח ומשפחתו לצרכים רפואיים אינה שוללת זכאות לקצבה.

איך מגישים תביעה?

ממלאים טופס תביעה להבטחת הכנסה, ומצרפים את המסמכים הנדרשים לפי המפורט בטופס התביעה: צילום תעודת זהות (כולל כתובת מגורים מעודכנת), פרטי חשבון בנק ומצב עו"ש ובהתאם לנסיבות האישיות - אישורי תעסוקה/הפסקת עבודה, אישור לימודים, אסמכתה על תשלום מזונות וכד'.

חשוב לדעת: יש להגיש את התביעה ולהמתין לקבלת הפנייה להתייצבות בשירות התעסוקה. פנייה שתיעשה לפני כן, באופן עצמאי, לא תילקח בחשבון עבור הזכאות לגמלה.

מתי מקבלים את התשלום?

התשלום מועבר ישירות אל חשבון הבנק של המבוטח החל מהחודש שבו הוגשה התביעה. אין זכאות לתשלום קצבה באופן רטרואקטיבי, לכן כדאי להגיש תביעה מוקדם ככל שניתן. הביטוח הלאומי רשאי למנות "מקבל קצבה" (ראו פרק קצבת נכות כללית), או לחלק אותה בין בני זוג זכאים.

מידע על זכויות מקבלי גמלת הבטחת הכנסה במוסדות ובארגונים אחרים באתר הביטוח הלאומי mailto:https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx

ערעור על החלטות הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה, ניתן לפנות לוועדת התביעות של הביטוח הלאומי או לבית הדין לעבודה. הפנייה לוועדת התביעות עשויה להוות תחליף להגשת ערעור על החלטת פקיד התביעות לבית הדין האזורי לעבודה. וגם - עשויה להוות שלב מקדים לערעור זה, בהתאם לתוצאותיה.

פנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת הערעור לבית הדין לעבודה - תוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה של פקיד התביעות.

ועדת תביעות אזורית

לוועדת התביעות יכול לפנות מי שנדחתה תביעתו לקבלת קצבה בנושאים הבאים: אימהות, זקנה, שאירים, דמי אבטלה, ילדים, שירות מילואים, תלויים בנפגעי עבודה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נכות מעבודה, דמי פגיעה, סיעוד, דמי תאונה.

איך פונים לוועדת התביעות?

 ממלאים טופס פנייה לוועדת תביעות. ניתן להוריד את הטופס באתר הביטוח הלאומי, לקבל את הטופס בסניפי המוסד לביטוח הלאומי או להזמין אותו מהמוקד הטלפוני 6050*.

מגישים את הטופס לסניף הקרוב לאזור המגורים, או שולחים אל: אגף חקיקה-גמלאות, המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13, ירושלים 9543707

ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת התביעות לא יאוחר מ-6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על ידי פקיד התביעות.

הוועדות מתקיימות אחת לחודש בסניפי המוסד לביטוח לאומי בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובבאר שבע. הדיון בוועדה מתקיים על סמך מסמכים בלבד, ללא נוכחותו של הפונה או של פקיד התביעות.

הוועדה אינה מוסמכת לשנות את החלטתו של פקיד התביעות, אלא רק להמליץ לו לשקול אותה מחדש.

בית הדין האזורי לעבודה

 ניתן לערער על החלטות בשאלות משפטיות תוך 60 יום. על החלטות בנושאים אחרים, כמו תקופת הכשרה, הכנסה מעבודה, השכלה, גיל או זכאות, ניתן לערער לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.

 

עירכתובתטלפון
ירושליםרחוב בית הדפוס 20077-270-3333

תל אביברחוב שוקן 25
חיפהרחוב פלי"ם 12, היכל המשפט
נצרת עילית קריית יצחק רבין, היכל המשפט
באר שבערחוב התקווה 5, היכל המשפט

 

הערעור לא התקבל? ניתן לערער על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בפני בית הדין הארצי לעבודה: טלפון - 077-2703333, כתובת - רחוב קרן היסוד 20 ירושלים.

סיוע משפטי

ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהלשכות לסיוע משפטי של משרד המשפטים הפועלות ברחבי הארץ. הסיוע כולל: ייעוץ משפטי, עריכת מסמכים משפטיים, ייצוג בבית הדין לעבודה, כיסוי ההוצאות הכרוכות במתן השירות המשפטי כקביעת משרד המשפטים.

לקבלת סיוע משפטי, ממלאים טופס בקשה לסיוע משפטי ומגישים ללשכת הסיוע המשפטי.

 פרטים נוספים באתר משרד המשפטים mailto:http://www.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty

 

פרטי הלשכות לסיוע משפטי

 

עירכתובתסניפי הביטוח הלאומי המשויכים ללשכהטלפון
ירושליםרחוב הסורג 1, בית מצפהירושלים, מזרח ירושלים, אשדוד, אשקלון, שדרות, קריית גת ואילת

 1-700-70-60-44

תל אביברחוב הנרייטה סולד 4תל אביב, יפו, חולון, בת ים, בני ברק, רמת גן, פתח תקווה, כפר סבא, הרצליה, ראשון לציון, בית שמש וקריית מלאכי
חיפהרחוב פלי"ם 15 א', קריית הממשלהחיפה, חדרה, כרמיאל, נהריה, עכו, נתניה והקריות
נצרתרחוב תאופיק זייד, בניין ופא סנטר, קומה 5נצרת, נצרת עילית, שפרעם, עפולה, מגדל העמק, טבריה, מרר, צפת, קריית שמונה
באר שבע רחוב קרן היסוד 4, בית קרסובאר שבע ודימונה

לוד רחוב אבא הלל סילבר 13 רחובות ורמלה

 

 

שיקום מקצועי באמצעות הביטוח הלאומי

מטרת השיקום המקצועי היא השתלבות בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה. הזכאות לשיקום מקצועי קיימת לצד הזכאות לסיוע בתעסוקה דרך סל שיקום.

מי זכאי?

• מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה.

• מי שאינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת עקב הליקוי והוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו בהווה, והוא מסוגל לתהליך של שיקום מקצועי ומסוגל להשתלב בשוק העבודה החופשי.

• נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום לבת/ בן זוגו, בתנאי שטרם הגיע לגיל פרישה, הוא מתגורר עם הנכה באופן קבוע ומשולמת בעדו קצבת הנכות.

מה כולל שירות השיקום המקצועי ?

שירותי השיקום ניתנים בדרכים מגוונות: טיפול פרטני, סדנאות, קבוצות ופעילות קהילתית:
• ליווי עובד שיקום בכל שלבי התהליך, סיוע באבחון והכוונה מקצועית ושירותי השמה.     

• לימודי מקצוע במגוון מוסדות לימודים גבוהים מוכרים, המקנים לבוגריהם תעודה מקצועית או תואר אקדמי.

• תוכנית השמה להשתלבות בשוק העבודה בתום ההכשרה ותשלום דמי שיקום בזמן ההכשרה או הלימודים (לנכה שאינו מקבל קצבת נכות או שמקבל קצבה חלקית).

• תשלום הוצאות הקשורות בלימודים, כמו שכר לימוד, הוצאות נסיעה, ספרים ומכשירי לימוד.

• הנגשה ותמיכה בלמידה, כמו תרגום לשפת סימנים, תמלול והקראות.

איך מגישים תביעה?

מגישים טופס תביעה למתן שיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

לקריאה ולהדפסה של עלון מידע על הזכאויות של מתמודדים עם נכות נפשית במוסד לביטוח הלאומי