כללית שלי
דף הבית
פנייה ליחידה

יצירת קשר

​פקס: 09-7478649

שעות ביקור

​ניתן לפנות למחלקה בימים א'- ה' בין השעות 9:00 – 15:00

מחלקת כספים

מנהל מחלקת כספים: דוד חלפון

מחלקת הכספים אחראית על הניהול הכולל של מערך הכספים בבית החולים, וזאת בהתאם לכל החוקים, ההוראות והתקנות.

באחריות המחלקה לבצע את כל הרישומים, הפעולות וההליכים הקשורים בניהול מערך הכספים, ובכלל זה: 

אחריות על הנהלת החשבונות והרישומים, 

ניהול תקציב בית החולים, ביצוע בקרה, 

ניהול הכנסות בית החולים והגבייה.  


באחריות המחלקה ביצוע רישומים חשבונאיים והגשת דו"חות כספיים כמו גם דיווחים תקופתיים אחרים.

המחלקה מטפלת גם בניהול ההתקשרויות וההסכמים למול ספקי ולקוחות בית החולים, ניהול המכרזים, ביצוע תשלומים, ורישום וניהול התרומות.

מתפקידיה הנוספים של המחלקה: יעוץ כלכלי להנהלת המרכז ולמנהלי היחידות והמחלקות. תכנון עסקי והכנת תחזיות פיננסיות רב שנתיות. 

ביצוע בחינות כדאיות ועבודות כלכליות להשגת התייעלות כלכלית ולניצולו האופטימאלי של התקציב.

הצוות שלנו


מנהל מחלקת כספים: דוד חלפון, טלפון 09-7478619

מנהלת חשבונות ראשית: נטליה סוקולסקי, רו"ח, טלפון  ‎09-7478522‏

הנהלת חשבונות ספקים: עינת ברזילי, טלפון ‎09-7478667‏


מנהלת הכנסות וגביה: סיגלית חיימוב, טלפון 09-7478585

כלכלנית תקציב ומזכירת וועדת מכרזים והתקשרויות: אדוה רוזן, טלפון 09-7478313