כללית און-ליין
התמחות והכשרה

פסיכולוגיה

בשלוותה פועלים למעלה מ-40 פסיכולוגיות ופסיכולוגים קליניים (מומחים) , במחלקות ובמרפאות. יותר ממחציתם הם מדריכים או נמצאים בתהליך של הסמכה להדרכה. לצדם פועלים 25-30 מתמחים וכ-30 סטודנטים.

התמחות בפסיכולוגיה קלינית

בית החולים שלוותה הוא מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית, אשפוזית ומרפאתית. רוב המתמחים בשלוותה  מתמחים על חשבון מלגות התמחות של משרד הבריאות.

המתמחים, בעלי תואר שני או שלישי בפסיכולוגיה קלינית ובעלי רישיון (קבוע או זמני) לעסוק בתחום, מתקבלים על סמך עמידה בדרישות האקדמיות, המלצות וריאיון אישי. משך ההתמחות משתנה בהתאם לסוג המלגה. קיימת אפשרות להתמחות בשלוותה במשך כל ארבע שנות ההתמחות.

המתמחים זוכים להדרכה צמודה של פסיכולוגים קליניים מדריכים או בהסמכה להדרכה. כל מתמחה מקבל שעת הדרכה אישית שבועית בפסיכותרפיה, שעת הדרכה אישית באבחון (או שעה וחצי זוגית), הדרכה קבוצתית  בטיפול (בגישה דינאמית או קוגניטיבית התנהגותית)  והדרכה בראיון קליני על פי דרישות ההתמחות.  כמו כן, משתתפים המתמחים בסמינר תיאורטי שבו מלמדים פסיכולוגים קליניים בכירים. נושא הסמינר משתנה מדי שנה. לדוגמה, בשנים האחרונות עסק הסמינר במצבים מנטליים ראשוניים, בטיפול בפסיכוזה וב  .R-PASS-מטרת הלמידה וההדרכה היא להקנות למתמחה ידע בתאוריה ובטכניקה של טיפול ושל אבחון. ההדרכה בשלוותה עומדת בדרישות "מסמך הליבה".

המתמחים בשלוותה לוקחים חלק בכל הפעילויות שמתקיימות במרפאות  ובמחלקות שבהן הם מתמחים. במסגרות האשפוז משמשים המתמחים מטפלים עיקריים וכמנהלי מקרה (case managers).   

בסיום ההתמחות ניגשים המתמחים לבחינה לצורך קבלת רישיון לעסוק בפסיכולוגיה קלינית.


הסמכה להדרכה

פסיכולוג קליני הנמצא בתהליך של הסמכה להדרכה מדריך מתמחים בפסיכולוגיה קלינית, ובמקביל מקבל הדרכה אישית ממדריך בכיר. ההסמכה להדרכה נמשכת 4-2 שנים (150 שעות הדרכה, ו-50 שעות הדרכה על הדרכה). הסמכה להדרכה מתקיימת בתחום הטיפול ובתחום האבחון. הפסיכולוגים בשלוותה מוסמכים להדרכה בשני התחומים.


התנסות מעשית לסטודנטיות ולסטודנטים

סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית מגיעים לשלוותה, במהלך לימודי התואר השני, כדי להתנסות באופן מעשי באבחון ובטיפול. הסטודנטים מקבלים הדרכה אישית והדרכה קבוצתית מפסיכולוגים קליניים, והם משתתפים בכל הפעילויות של המרפאה או המחלקה שאליה הם משובצים.

נוסף על כך, הסטודנטים משתתפים בהרצאות ייעודיות בנושאים כמו: פסיכופרמקולוגיה, תהליכי שיקום וסל שיקום וטכניקות של טיפול פסיכותרפויטי.