כללית און-ליין
התמחות והכשרה

ריפוי בעיסוק

סטודנטיות וסטודנטים לריפוי בעיסוק המגיעים לשלוותה להכשרה קלינית משתלבים בפעילות המחלקתית ומתלווים למרפאה בעיסוק לעבודה קבוצתית ופרטנית

סטודנטים לריפוי בעיסוק מקבלים בשלוותה הכשרה קלינית, שבמהלכה הם לוקחים חלק בתהליך ההתערבות ומחברים את הידע התאורטי עם ההתנסות בשטח.

בתקופת ההכשרה, 14-8 שבועות, הסטודנטים משתלבים בפעילות המחלקתית - ישיבות צוות, ביקורי רופאים והדרכות - ומתלווים למרפאה בעיסוק לעבודה קבוצתית ופרטנית.

לכל סטודנט יש מדריכה קלינית אישית, שעימה מתקיימות הדרכות שבועיות, בנוסף על קבוצת הדרכה לסטודנטים.

מעוניינים לקבל הכשרה קלינית בשלוותה? פנו לרכזת ההדרכה דפנה הירשמן: dafnahi@clalit.org.il