כללית און-ליין

יחידות ומחלקות

המפגש עם בית החולים וההתמודדות עם בעיות בריאות, עלולים להעמיד את החולה ואת ומשפחתו מול מציאות חדשה ולא מוכרת, הדורשת התמודדות במישורים - האישי, המשפחתי והחברתי.
טיפול רפואי, אשפוז ושינוי ביכולת התפקוד הנגרמת מחולי, מערערים את המצב הקיים. תפקיד העובדת הסוציאלית בביה"ח הוא לסייע למטופל ולמשפחתו בהתמודדות עם המחלה והשלכותיה ולהנגיש להם מידע איכותי ורלוונטי למימוש זכויות ולנגישות לשירותים. צוות השירות לעבודה סוציאלית משולב במחלקה לרפואה דחופה וברוב מחלקות בית החולים, והוא חלק בלתי נפרד מהצוות הרב־מקצועי המטפל במאושפז ובמשפחתו.

השירות לעבודה סוציאלית

מנהלת השירות: גב' שירה בירנשטוק כהן 
מזכירה: גב' אורנה סבג

יצירת קשר: מזכירות השירות - 08-6400327, 08-6403799, פקס - 08-6768783, דוא"ל - ShiraCo2@clalit.org.il
זמני פעילות: בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00. תורנות בשירות בימי ו' בשעות 8:00 - 13:00.
בכל יום משעה 16:00 - עובדת סוציאלית כוננת מטפלת בבעיות דחופות בחדרי המיון של בית החולים. ​
מיקום: בבניין האשפוז הכירורגי החדש (ליד משרד הקבלה). במפה : בנין 11​ באזור 1 - תכול.