כללית און-ליין
דף הבית

השירות לעבודה סוציאלית - פעילות אקדמית ומחקר

בקיצור

1.

השירות לעבודה סוציאלית מכשיר סטודנטים לעבודה סוציאלית במוסדות אקדמיים, ומשתתף באופן פעיל גם בהוראה לסטודנטים לרפואה, בעיקר בשבועות הקליניים, ולסטודנטים לסיעוד בן-גוריון.

2.

לשירות מעמד של ''מוקד למידה'' של המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן־גוריון, בתכנית ההכשרה המעשית - תכנית בעלת מאפיינים יחודיים הנובעים מהדגשת הגישה הרב מקצועית הכוללת התערבויות ברמות שונות.

3.

בשיתוף עם גורמים אחרים, עוסקו צוות השירות בהעשרת הצוות המקצועי בבית החולים ושותף בפיתוח מדיניות ונהלים בבית החולים ומחוצה לו.

''Journal Club''

תוות השירות לעבודה סוציאלית  מקיים אחת לשבועיים  ישיבת  ''Journal Club'' - שבה ניתוח מאמר על־ידי אחד מהעובדים הסוציאלים בשירות, הרצאה של מרצה אורח והצגות מקרים.

מחקר

צוות השירות הסוציאלי  משתלב ולוקח חלק בעבודות מחקר בתחום הפסיכו־סוציאלי בשיתוף פעולה עם תחומים אחרים.

ברמה הארצית

השירות הסוציאלי שותף בפורום עבודה סוציאלית ברפואה דחופה ובתכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות כלפי נשים.

פרסומים של צוות השירות הסוציאלי

 1. "התערבות במשבר – סיכום תוצאות סבב קליני ייחודי" – צ' פרי, ז. בוסיבא, א. עוזיאל, ג. מאירי – עיתון הרפואה פברואר 2009 כרך 148 חוברת 2.
 2. "אפשר לדבר איתנו על אלימות במשפחה " - עו"ס עינת אופיר – מידעו"ס מארס 2011 גיליון 59​.

הצגות בכנסים ופרסומים 

 1. קורס מבוא לאונקולוגיה לסטודנטים לרפואה בשנה ב' באוניברסיטת בן-גוריון
  - עובדת סוציאלית מצוות השירות לעבודה סוציאלית בסורוקה, מעבירה תכנים בנושא ההיבטים הפסיכוסוציאלים
  - ממחקר שהעריך את השפעת הקורס על הסטודנטים. עולה כי לחשיפה לתכנים פסיכוסוציאלים באונקולוגיה השפעה מכרעת בתהליך ההתפתחות של הרופא. מידע נוסף בידיעון פסיכו-אונקולוגיה - ינואר 2016
 2.  "את לא לבד, אפשר לדבר איתנו על אלימות במשפחה: מודל ארגוני להגברת מודעות צוות מטפל לאיתור נשים נפגעות אלימות במשפחה". דליה פרץ, עינת אופיר, אלינה קופיטמן, איריס רז, אליה עוזיאל, פנינה שלפר, גלית יחיא. הרצאה בכינוס השנתי ה־17 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה, 27 באוקטובר 2010
 3. "רסיסים" – יצירת כלי ויזואלי כאמצעי למתן מידע ולהפחתת חרדה בקרב הורים לתינוקות המאושפזים בפגייה. זיוית וורצמן M.A אורלי קציר B.S.Wליאת זוהר B.S.W , פרופ' אהוד זמורה,
  ד"ר אגנטה גולן, אליה עוזיאל M.Sc. הרצאה בכינוס הארצי ה־17 של העובדים הסוציאליים 7-8 ביוני 2010
 4. "עניין של כבוד" - פוסטר מצטיין של הגב' מרטין כהן מצוות השירות
 5. פוסטר בנושא איתור וטיפול בניצולי שואה  - הוצג בכנס איכות
 6. "מודל התערבות פסיכו סוציאלי רגיש תרבות."
  ש.מדעי B.S.W, מ.חן-נהריB.S.W, י.טל B.S.W, ב.אלעטאונה .B.S.W, ב.כהן . B.S.W, מ.כהן M.S.W, ל.ויימן – קוקטון M.S.W , א.עוזיאל M.Sc.
  הרצאה בכינוס השנתי ה־15 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. 1 ביולי 2008
 7. "תפיסתם של מהגרים מברית המועצות ובני משפחותיהם את מחלת הסרטן."
  פוקס-להט נ., B.S.W, פרופ' מירסקי, י., , P.hd, עוזיאל א., M.SC, פרופ' אריעד ש.
  מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה - שירות לעבודה סוציאלית, מכון אונקולוגי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב- מחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר. הוצג כפוסטר בכינוס הארצי ה-17 של העובדים הסוציאליים 7-8 ביוני 2010
 8. "אסון ברגע אחד" – טיפול פסיכו-סוציאלי בנפגעי תאונות דרכים"
  מדעי ש. B.S.W, ויימן-קוקטון ל. M.S.W, עוזיאל א. M.Sc. השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. הרצאה בכינוס השנתי ה־15 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. 1 ביולי 2008
 9. "משמעות העיכוב בפניה לאבחון אצל נשים שאובחנו עם סרטן שד מתקדם". דרייפוס ת , M.S.W , פרופ' קסן ל., Ph.D , פרופ' צוויקל ז.,. Ph.D. הרצאה בכינוס השנתי ה־15 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. 1 ביולי
 10. "הוא (פראנקל) היה כותב המשך..." טיפול לוגותרפי קבוצתי למטופלי דיאליזה.
  שירה בירנשטוק-כהן, השירות לעבודה סוציאלית, מרכז רפואי סורוקה. פרופ' ורד סלונים-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר דוד טובבין, המחלקה הנפרולוגית, מרכז רפואי סורוקה.
  הרצאה בכנס השנתי ה- 14 של עמותת תמיכה. "טיפול פליאטיבי במילניום השלישי – לאן?. 8 בפברואר 2009, אייר פורט סיטי
 11.  "He (Frankl) Would Have Written an Epilogue…" Group Logotherapy Treatment for Dialysis Patients.
  Shira Birenstock-Cohen, Soroka University Medical Center , Social Work Service, Beer Sheva, Israel.
  Vered Slonim-Nevo, Ben-Gurion University of the Negev, Department of Social Work, Beer Sheva, Israel.
  David Tovbin, Soroka University Medical Center, Department of Nephrology, Beer Sheva, Israel.
  The 38th EDTNA/ERCA International Conference 'Shaping the Future of Renal care' held in Hamburg, Germany, 5-8 September 2009. הוצג כפוסטר
 12.  "ענין של כבוד " קבוצת העצמה לאבות בדואיים לילדים עם מוגבלות.
  מרטין כהן M.S.W , מירי גולדשטיין ,B.A פרופ' אהרון גליל, המכון להתפתחות הילד ע"ש זוסמן, המחלקה לעבודה סוציאלית. הוצג כפוסטר ביום המחקר 2009 של המרכז הרפואי סורוקה וזכה כפוסטר מצטיין
 13. "לסייע למי שעוד נשאר" – איתור וטיפול בניצולי שואה במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
  השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. גב' לינה ויימן-קוקטון – עובדת סוציאלית, מרכזת נושא טיפול בניצולי שואה, גב' אליה עוזיאל – מנהלת השירות לעבודה סוציאלית.
  הוצג כפוסטר בכנס 100 שנות איכות מאי 2011.