כללית שלי

המטופל שותף לטיפול בטוח

הצוות המטפל במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מייחס חשיבות ממעלה ראשונה לאיכות הטיפול ולבטיחות המטופל ורואה במטופל שותף מלא, פעיל, אחראי ומעודכן בתהליך הטיפול הרפואי ובקבלת החלטות רפואיות הנוגעות לו.

שיתוף המטופל מביא לצמצום של סיכונים וטעויות רפואיות, לצמצום של בדיקות ושירותי רפואה מיותרים ולתוצאות רפואיות טובות יותר.

הקישורים  בדף זה מובילים את המטופל למידע, להסברים ולמסרים חשובים בנושאים שונים הנוגעים להכנתו לטיפול הרפואי לבטיחותו, מתוך כוונה  שהמפגש בבית החולים יהיה יעיל, מקצועי ובטוח ככל האפשר.