מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

זכויות המטופל וחובותיו

צוות המרכז הרפואי עושה ככל יכולתו להעניק טיפול איכותי ומקצועי וליצור סביבה חמה, נעימה ותומכת

רופא ומטופלת

​עיקר זכויות מטופלים שנקבעו חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996:

 • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירה, ככל הניתן, על כבוד המטופל ועל פרטיותו

 • כל עובד במוסד רפואי מחוייב לשמירה מוחלטת של סודיות המידע הרפואי של המטופל

 • לנוכחות אדם של נוסף בעת בדיקה גופנית, בהתאם לתנאים המקובלים בבית החולים

 • לדעת את שמו, את מקצועו ואת תפקידו של המטפל בו

 • לקבל הסבר על המחלה, על הטיפול המוצע, על התועלת הצפויה, על הסיכונים האפשריים של הטיפול ועל האפשרות לקבל טיפול חילופי

 • למנות בכתב נציג מטעם המטופל (בא־כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומו לטיפול הרפואי, בתנאים שאותם יקבע המטופל 

 • בכפוף לשיקול דעתו של המטפל, לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית של המטופל, לרבות קבלת העתק. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרד רשומות ומידע רפואי

 • בתיאום עם הצוות המטפל, למטופל הזכות להשיג ביוזמתו, על חשבונו ובאחריותו, חוות דעת רפואית נוספת

 • שיעשה כל שניתן על־פי דין, שהמידע הקשור במצבו ברפואי והטיפול בו יישמר בסודיות

 • למטופל הזכות לפנות לקבלת ייעוץ וסיוע.

חובות המטופל ובקשות ממנו:

 • במידת האפשר, למסור לצוות המטפל מידע מלא ומדוייק על המצב הבריאותי ומסמכים מתאימים

 • ליידע את הצוות המטפל על כל שינוי שחל במצב

 • להציג שאלות לצוות המטפל ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול 

 • לתת הסכמה או הסכמת בא־כוח (שמונה בכתב) לטיפול המוצע (הסכמת המטופל מרצונו החופשי היא תנאי לטיפול, פרט למקרים שבהם מצבו של המטופל אינו מאפשר לו להסכים מדעת לטיפול)

 • לשמור על כבוד הצוות המטפל ולהענות להנחיותיו

 • לנהוג בהתאם לכללי בית החולים ולנהליו השונים, כגון: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ועל שקט, שמירה על רכוש בית החולים, הימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור 

 • על-פי חוק אין לעשן בתחומי בית החולים 

 • לשמור על זכויותיהם, על כבודם ועל רכושם של מטופלים אחרים בבית החולים

 • לגלות סבלנות והבנה לכך שהמרכז הרפואי סורוקה הוא בית חולים אוניברסיטאי שמתבצעת בו הוראת סטודנטים לרפואה ולמקצועות בריאות אחרים

 • עם סיום הטיפול והשחרור מבית החולים מתבקש המטופל:

  •  להשתחרר מבית החולים בהתאם להמלצת הרופאים ולקביעתם שהטיפול הסתיים

  • למסור לרופא המטפל בקהילה את מכתב השחרור כדי לשמור על המשכיות ועל רצף הטיפול הרפואי