אודותינו

יצירת קשר

טלפון: 08-6400590, 08-6403408

שעות פעילות

זמני פעילות הלשכה: בימים א'-ה' בשעות 8:00 - 16:00

מיקום

בבניין ההנהלה, קומה 1, חדר 104. במפה: בניין 62​ באזור 6 - כחול

הנהלה רפואית

מנהל המרכז הרפואי: פרופ' אהוד דודסון

העבודה הקלינית בסורוקה - מרכז רפואי אוניברסיטאי, היא ליבת העשייה למען הבריאות של המטופלים

צוות ומטופל

צוות ההנהלה הרפואית

העשייה הרפואית במרכז הרפואי - על רבדיה השונים, מנוהלת על ידי צוות ההנהלה הרפואית הכולל את מנהל המרכז הרפואי וארבעה סגנים שלכל אחד מהם תחומי אחריות מוגדרים.

 

תחומי פעילות עיקריים של ההנהלה הרפואית:

איכות רפואית

קידום איכות הטיפול במטופלי המרכז הרפואי לרמה הגבוהה ביותר.

כוח-אדם רפואי

גיוס, שימור וקידום הצוות הרפואי של המרכז הרפואי.

מכשור וטכנולוגיה

קידום אפשרויות הטיפול בחזית המתקדמת של הטכנולוגיה הרפואית.

מחקר קליני

ביצוע מחקר קליני - מהמובילים בעולם - לקידום הידע הרפואי.

שעת חירום

היערכות המרכז הרפואי בשעת חירום.

שירות

שיפור השירות למטופלי המרכז הרפואי.