כללית און-ליין
דף הבית

אופן הפנייה לוועדה:

לתאם מראש במזכירות השירות לעבודה סוציאלית
טלפון: 08-6400575
בימי א'-ה', בשעות 9:00 - 12:00 

שעות ביקור

הוועדה לענייני הריון בסורוקה מתקיימת בימים שני ורביעי  ​

מיקום

בבניין האשפוז הכירורגי הדרומי, בקומת קרקע  - ליד משרד הקבלה, במפה: בניין 11 באזור 1 - תכול

השירות לעבודה סוציאלית - הוועדה לענייני הריון

הפסקת הריון בישראל מותרת על פי חוק חוק לתיקון דיני עונשין, הפסקת הריון, תשל''ז - 1977, המפרט את המצבים שבהם ניתן להפסיק את ההריון. הוועדה לענייני הריון בסורוקה פועלת על-פי החוק.

בקיצור

1.

הפסקת הריון היא סיום יזום של ההריון במהלך 24 השבועות הראשונים שלו )עד לחודש החמישי(. הפסקת הריון בשבועות שלאחר מכן, משבוע 24 , כרוכה באישור ועדת על.

2.

ביצוע הפסקת הריון טעון אישור של ועדה לענייני הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים מוכרים.הוועדה כוללת שני רופאים ועובדת סוציאלית.

3.

הפנייה לוועדה וביצוע הפסקת הריון כרוכים בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת.

הוועדה לענייני הריון בסורוקה, מתקיימת בימים שני ורביעי  במשרדי השירות הסוציאלי בבית החולים, בבניין האשפוז הכירורגי הדרומי, בקומת קרקע (ליד משרד הקבלה, במפה: בניין מס' 11).

הוועדה להפסקת הריון

 • כל אישה בהריון רשאית לפנות לוועדה להפסקת הריון. ביצוע הפסקת הריון טעון אישור של הוועדה לענייני הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים מוכרים
 • הרכב הוועדה - על פי חוק, הוועדה מונה שלושה חברים - שני רופאים ועובד סוציאלי. בכל הרכב, חייבת להיות לפחות אישה אחת
 • הוועדה מאשרת את הבקשה, רק לאחר שהוכח כי לפחות אחד מארבעת הסעיפים הנ"ל תקף, ולאחר שהאישה מביעה הסכמה מדעת לביצוע הפסקת הריון
 • כאשר הבקשה אינה תואמת את אחד הסעיפים שהוזכרו הוועדה אינה מאשרת את הפסקת ההריון
 • הפסקת הריון אחרי 24 שבועות להריון, דורשת אישור של וועדה על אזורית.

הוועדה מאשרת, על פי חוק, הפסקת הריון במקרים הבאים:גיל האישה פחות מגיל הנישואין, או שמלאו לה 40 שנה ויותר

 • ההריון נובע מיחסים אסורים על־פי החוק הפלילי, או מיחסי גילוי עריות, או שלא מנישואין
 • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
 • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפש.

אופן הפנייה לוועדה

 • הוועדה להפסקת הריון בסורוקה, מתקיימת בימים שני ורביעי במשרדי השירות הסוציאלי בבית החולים, בבניין האשפוז
  הכירורגי הדרומי, בקומת קרקע, ליד משרד קבלה
 • לתאום תור לוועדה יש להתקשר לשירות הסוציאלי בימי א'-ה' בשעות 12:00-10:00 בטלפון 08-6400575
 • בעת פנייה לוועדה על האישה להצטייד במסמכים הבאים:
 • תעודת זהות, כולל הספח
 • תשובת בדיקת האולטרה-סאונד המתעדת את גיל ההריון
 • תוצאות של בדיקות דם - סוג דם וספירת דם
 • מסמכים רפואיים רלוונטים הקשורים למצב בריאותה הכללי של האישה והעובר והתייחסות להריון הנוכחי
 • התשלום עבור פתיחת תיק בוועדה מתעדכן על־פי תעריף משרד הבריאות
 • חיילות מתקבלות עם הפניהואסמכתא תקציבית משלטונות צה''ל
 • נערות עד גיל 19 פטורות מתשלום
 • מבוטחות מקופות אחרות (מכבי,לאומית ומאוחדת) נדרשות להביא התחייבות מקופתן.

התייעצות עם מומחים

במקרים הבאים מומלץ להתייעץ עם רופאים מומחים לפני
הפניה לוועדה להפסקת הריון:

 • קיים חשש כי הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
  (סעיף 3 בחוק)
 • ההריון עלול לגרום לאישה נזק גופני או נפשי (סעיף 4 בחוק)
 • בכל פניה לוועדה עקב אבחון מום בעובר (מלבד אבחון גנטי)
  שנעשה במוסד רפואי אחר, יש לפנות ליחידת האולטרה-סאונד,
  בחטיבת נשים במרכז הרפואי סורוקה, לפני הפנייה
  לוועדה.


הפנייה לוועדה לענייני הריון נחלקת לשני שלבים:

 • האישה נפגשת עם עובדת סוציאלית:

  • שיחה על נסיבות הבקשה להפסקת ההריון
  • יעוץ לגבי קשיים,השלכות וחלופות אפשריות לביצוע הפסקת הריון
  • הכוונה להליך הדיון בועדה ומידע על ביצוע הפסקת ההריון
  • במידת הצורך תנתן הפניה למענים ולסיוע בקהילה
 • פגישה משותפת של חברי הועדה בנוכחות הפונה (בשעות הצהריים - 16:00-14:30). בוועדה ניתן הסבר בנושאים הבאים:

  • תהליך הפסקת ההריון על שלביו השונים
  • השיטות האפשריות
  • הסיבוכים אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.

החלטת הוועדה נמסרת בדרך כלל מיידית ומפרטת את הסיבה לאישור או לדחיית הפסקת ההיריון. בתום ישיבת הוועדה ולאחר קבלת אישורה, ייקבעו המועד להפסקת ההריון והתהליך הצפוי ביום הביצוע, תימסר הניירת הדרושה, כולל הזמנה ליום הביצוע.

חשוב לציין:

 • כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשות המופנות לוועדה, לדיוניה ולהחלטותיה הם סודיים וחסויים

 • הפונה אינה זקוקה להסכמת בן זוג או בעל בעת פנייתה לוועדה

 • אישה המעוניינת בהפסקת הריון רשאית לפנות לכל מוסד רפואי אחר לביצוע הפסקת הריון עם אישור הועדה בסורוקה

 • תשלום עבור פנייה לוועדה להפסקת הריון ועבור הפסקת הריון:

  • ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת

  • תעריפי הוועדה והפעולות השונות להפסקת הריון מתעדכנים מדי מספר חודשים

  • התשלום עבור פנייה לוועדה להפסקת הריון יתבצע על ידי הקופה המבטחת במקרים הבאים:

   • נערות עד גיל 19
   • ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מגילוי עריות
   • הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי
   • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי
  • ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת

 • התייעצות עם מומחים לפני ביצוע הפסקת ההריון: אם הסיבה לבקשת האישור להפסקת הריון נובעת מהחשש כי הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי (סעיף 3 בחוק) או משום שההריון מהווה סיכון לחיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי (סעיף 4 בחוק) מומלץ להתייעץ עם רופאים מומחים טרם הפניה לועדה
 • בכל פניה לוועדה עקב אבחון מום בעובר (מלבד אבחון גנטי) שנעשה במוסד רפואי אחר, יש לפנות למרפאת המומים של בית החולים סורוקה טרם הפנייה לוועדה.

מידע לנערות עד גיל 19:

 • בית החולים סורוקה שותף לתוכנית ארצית לטיפול בנערות עד גיל 19 המבקשות להפסיק את ההריון
 • חוק ההפלות מאפשר לבצע הפסקת הריון ללא תשלום וללא אישור הורים.
  כל המידע הקשור בועדה הינו חסוי ואינו מועבר להורים או לכל גורם אחר ללא הסכמה
 • במהלך ביצוע הפסקת ההריון תלווה הנערה על־די עובדת סוציאלית או על־די מתנדבת מ־"דלת פתוחה" בהתאם לצורך ולרצונה של הנערה.

ועדות על-אזוריות להפסקת הריון דנות במקרים של הריונות אחרי שבוע 24. דרכי הפנייה לוועדות על-אזוריות:

 • באמצעות הועדות הרגילות להפסקת היריון בבתי החולים המורשים
 • באמצעות רופא הנשים המטפל, מרפאות מומים, מכון גנטי או ישירות דרך השירות הסוציאלי.