כללית און-ליין
המטופל שותף לטיפול בטוח

הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי

חתימה על טופס הסכמה מדעת

בקיצור

1.

סעיף 13 בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996, קובע שמתן הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי היא זכותו של כל מטופל לקבל החלטה חופשית על הטיפול הרפואי שיקבל.

2.

המטופל מביע את הסכמתו מדעת, לאחר שקיבל מידע רפואי רלוונטי הכולל את סוג הפעולה, את מטרתה ואת הסיבוכים אפשריים, ולאחר שהבין את המידע הרפואי והביע את רצונו לקבל את הטיפול.

3.

על פי החוק, ישנן פעולות המצריכות קבלה של הסכמה מדעת בכתב - בחתימה על טופס הסכמה מדעת. להלן טפסי ההסכמה למגוון פעולות המבוצעות בבית החולים שניתן לעיין בהם לפני ביצוע הפעולה.

הדרכים שבהן המטופל נותן את ההסכמה

 • הסכמה בעל-פה
 • הסכמה על-פי התנהגות, כמו: הושטת יד לקבלת זריקה
 • הסכמה בכתב

  הסכמת המטופל בחתימה על  טופס הסכמה נדרשת במקרים כמו:  

  • ניתוח
  • דיאליזה
  • טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה)
  • טיפולי הפריה חוץ-גופית
  • כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים
  • היפנוזה
  • תרומת ביצית
  • הפסקת הריון
  • בדיקת מי שפיר.

זמינות הטפסים

טופסי ההסכמה צריכים להיות זמינים למטופלים בכל אחת מ-4 השפות: עברית, ערבית, רוסית, אנגלית.

 קישורים בנושא

ניתן לצפות בטופסי הסכמה מדעת בשפות השונות
באתר ההסתדרות הרפואית בישראל:
 

4.png

מידע נוסף על הסכמה מדעת לטיפול רפואי
באתר כל זכות ובאתר האגודה לזכויות החולה

2.JPG3.jpg