כללית און-ליין
מידע שימושי

זכויות החולה

  • לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך, ככל האפשר.
  • לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית ובהתאם לתנאים המקובלים בבית חולים.
  • לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בך.
  • לקבל הסבר על מחלתך, על הטיפול המוצע לך- כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים - ועל אפשרות טיפול חלופי.
  • למנות בכתב נציג מטעמך (בא כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי, בתנאים שאת/ה תקבע/י.
  • לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, לרבות קבלת העתק, בכפוף לשיקול דעתו של המטפל. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הרשומות הרפואיות.
  • להשיג ביוזמתך, על חשבונך ועל אחריותך ובתיאום עם הצוות המטפל, חוות דעת נוספת.
  • לדעת שייעשה כל שניתן, על פי הדין, שהמידע הקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך, ישמר בסודיות.
  • לפנות לאחראי לזכויות המטופל ו/או לממונה על פניות הציבור בבית החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע, בהתאם לפרסום הקיים בבית החולים.


דעו את זכויותכם כמטופלים – קובץ להורדה