מידע שימושי

טלפונים חיוניים

מרכזייה: טל. 09-7709090 פקס. 09-7709998

לשכת מנהל בית החולים: טל. 09-7709094 פקס.09-7746666

הנהלה אדמיניסטרטיבית: טל. 09-7709098 פקס. 09-7709929

הנהלת הסיעוד: טל. 09-7709096 פקס. 09-7709967

משרד קבלה: טל. 09-7709940 פקס. 09-7711767

דוברת בית החולים, דנית שכטר: טל. 09-7709195 פקס. 09-7709632

רשומות רפואיות: טל. 09-7709939 פקס. 09-7709915

פניות הציבור, הדס יחזקאל: טל. 09-7709094 פקס. 09-7746666

נעמי בן חיים, נציבת שוויון, מנהלת השירות הסוציאלי טלפון: 09-7709947

הדס שפלר, מורשית נגישות השירות, טלפון: 09-7709951

רב בית החולים, הרב שמואל חרמ"ץ  054-6367703 , 09-7709733

מרפאות חוץ: טל. 09-7709102 פקס. 09-7709034

משאבי אנוש: טל. 09-7709038 פקס. 09-7709026

כספים: טל. 09-7709952 פקס. 09-7709634

ביטחון: טל. 09-7709022 פקס. 09-7709005

משק, ניקיון וכביסה: טל. 09-7709023 פקס. 09-7709186

מלונית: טל. 09-7709098 פקס. 09-7709929

מועדון פנאי למאושפזים: טל. 09-7709682

עמותת ידידי בית לוינשטיין: טל. 09-7709030 פקס. 09-7709182

משרדי י.ע.ל בבית החולים: טל. 09-7709966

משרדי עזר מציון: טל. 09-7741737