כללית שלי
מידע שימושי

מדיניות איכות הסביבה

בית חולים לוינשטיין הינו המרכז השיקומי הגדול והמוביל בישראל, ובהיותו מוביל ומנהיג בתחום זה, בית החולים רואה לנכון לרתום את עצמו לסייע במאמץ לשיקום הסביבה, להוות בית חולים ירוק ולהוביל גם בתחום ההגנה על הסביבה.

הנהלת בית החולים לוינשטיין מחוייבת:

  • לעמידה בדרישות על פי דין ובדרישות אחרות שהמרכז הרפואי לקח על עצמו בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור ואכיפתם בפעילות ביה"ח.
  • לבחינה שוטפת ולהערכה של היבטים סביבתיים משמעותיים בפעילות בית החולים.
  • לשיפור מתמיד של ביצועים סביבתיים ומניעת זיהומים בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומדות לרשותו.
  • להגברת המודעות לנושאים סביבתיים והקיימות בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ובעלי עניין נוספים.
  • להקצות משאבים מתאימים לתכנון וביצוע פעילות לשימור הסביבה.
  • לאמץ וליישם עקרונות 2004: ISO 14001 לניהול סביבתי.
  • לשיפור מתמיד של מערכת ניהול איכות הסביבה.