כללית און-ליין
מידע שימושי
פנייה ליחידה

יצירת קשר

טלפון: 09-7709037

פקס: 09-7709915

דוא"ל: lvreshumot@clalit.org.il

שעות ביקור

ראשון - חמישי
מ-8:00 עד 15:00

יום ו'  - סגור

מיקום

​קומת קרקע חדר מס' 15

מחלקת רשומות ומידע רפואי

מנהלת: אתי פרום

הרשומה הרפואית מכילה מידע רפואי על הטיפול הרפואי שקיבל מטופל. התיעוד ברשומה הרפואית מתבצע על ידי רופאים, אחיות ומטפלים אחרים והיא כוללת מסמכים הנוגעים לעברו הרפואי של המטופל, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי, תוצאות של בדיקות, הוראות לטיפול ועוד.

מחלקת רשומות לוינשטיין

תפקיד המחלקה 

 • טיפול ברשומות הרפואיות במהלך ולאחר השחרור מאשפוז/ביקור במרפאה.
 • סימול ודיווח אבחנות למאגר הנתונים הממוחשב
 • טיפול בפניות לתיעוד רפואי
 • ניהול ארכיון
 • הפקת דוחות ומידע לצרכי ניהול, מחקר רפואי, סטטיסטיקה, בקרות
 • שותפות בתהליכי איכות ושיפור התיעוד הרפואי, והשתתפות בוועדות בבית החולים
 • הטמעת נהלים מקצועיים והנחיות ברישום לצוותים רפואיים במחלקות
 • הדרכת הצוותים בבית החולים על הדרך הנכונה, להעברת התיעוד הרפואי לגורמים השונים בכפוף להוראות החוק.

מידע לציבור

 • בהתאם לחוק זכויות החולה, כל מטופל זכאי לקבל מידע רפואי אודותיו, לכל מטרה, תמורת תשלום אגרה על פי תעריפון משרד הבריאות.
 • הפנייה מרופא פטורה מתשלום.


תעריף אגרה להעתקת מסמכים:

 • 10 ₪ עבור צילום מרשומה ממוחשבת מ-5 שנים אחרונות ממועד הבקשה
 • 106 ₪ עבור רשומה ממוחשבת מעל 5 שנים ממועד הבקשה
 • 106 ₪ לצילום רשומה רפואית ידנית (עד 10 עמודים. כל עמוד נוסף בעלות 0.5 ₪)
 • את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי טלפוני, מזומן או בצ'ק לפקודת בית החולים לשיקום לוינשטיין.
 • התעריף הינו צמוד מדד ומשתנה בהתאם לתנודות השוק.
 • בכל פנייה על ידי גורם שלישי, או פנייה טלפונית/ בכתב, יש לשלוח בקשה עם פירוט המידע הנדרש ומסמך מקור או נאמן למקור עם חותמת עורך דין על  כתב ויתור סודיות רפואית/ ייפוי כוח וחתום על ידי המטופל
 • התיעוד יישלח בדואר רשום, או יינתן במסירה ידנית.


תקופות שמירה של מסמכים רפואיים:

 • תיק אשפוז - 20 שנה
 • תיק מרפאה מקצועית - 7 שנים
 • תיקי נפטרים -7 שנים ממועד הפטירה
 • תיקי קטינים - עד גיל 25


הגשת בקשה לתיעוד רפואי

 

מטופל עבור עצמו:

ניתן לקבל תיעוד רפואי במשרדנו בימי קבלת קהל. 
חובה להצטייד בתעודה מזהה/ רישיון נהיגה בתוקף/ דרכון בתוקף.
ניתן לשלוח בקשה לתיעוד בדואר ישראל, בדואר אלקטרוני/ פקס/ FAX-TO-MAIL ולצרף:

 • צילום תעודה מזהה/רישיון נהיגה בתוקף/ דרכון בתוקף.
 • מכתב בקשה בציון עבור מי מיועד התיעוד.
 • טופס ויתור סודיות רפואית חתום ע"י עד – פקיד מקופת החולים המבטחת של המבקש/ת או עו"ד מטעמו או עו"ס.
  לידיעתכם:
  המידע יישלח בדואר רשום או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי.
   *השירות כרוך בתשלום

 

פטירה:

לקבלת מסמכי פטירה של בן משפחה מדרגה ראשונה, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות/ רישיון נהיגה בתוקף/ דרכון בתוקף של מבקש התיעוד.
 • יש לצרף את אחד מהמסמכים הבאים: (מסמך מקור או נאמן למקור חתום על ידי עורך דין) צו ירושה שבו המבקש רשום כיורש או כאחד היורשים של הנפטר. צו קיום צוואה שבו המבקש רשום כיורש או כאחד היורשים של הנפטר.
  אם לא נכתבה צוואה, יש לציין זאת במסמך בקשה. במקרה זה ניתן להיעזר בתצהיר יורשים מאומת ע"י עו"ד, שבו המבקש מצהיר כי הוא יורש יחיד של הנפטר ללא יורשים נוספים או בתצהיר שבו כל היורשים מסכימים למסירת המידע למבקש. 
  הורדת קובץ תצהיר היורשים
 • צו בית משפט המאשר מסירת המידע לטובת המבקש (פניה על בסיס צו, יש להמציאו ולצרפו ע"פ התקנות לבקשה).
  לידיעתכם:
  המידע יישלח בדואר רשום או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי.
   *השירות כרוך בתשלום

 

רשויות:

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • מסמך בקשה לתיעוד רפואי חתום על ידי הגורם המוסמך ברשות המבקשת
 • תעודה מזהה בתפקיד/ חותמת רשמית על גבי הבקשה
 • צו בית משפט לבקשת התיעוד הרפואי (רשויות הפונות על בסיס צו, נדרשות להמציאו ולצרפו ע"פ התקנות לבקשה).
  ישנם גורמים שלהם סמכות על פי דין לקבלת מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע ללא כתב ויתור סודיות רפואית. 
  לידיעתכם:
  * אם נדרש מידע מכוח סמכות על פי דין, מגורם שאינו מוכר כבעל סמכות כאמור, על מבקש המידע להציג פרטים על מקור סמכותו הנטענת (הוראת חוק/ תקנה רלוונטית).
  * המידע יישלח בדואר רשום או בדואר אלקטרוני מאובטח בלבד ​

 

חברה לאיסוף מסמכים, חברת ביטוח, עו"ד:

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, יש להמציא את המסמכים הבאים:

מכתב בקשה ובו פירוט הבקשה ומהות הבקשה

 • ייפוי כוח
 • טופס ויתור סודיות רפואית
 • במקרים של פטירה: מכתב בקשה בציון המסמכים הדרושים + צו ירושה/ צו קיום צוואה / תצהיר יורשים.
  לידיעתכם:
  *לכל המסמכים יש לצרף מקור או נאמן למקור בחתימת עו"ד
  *השירות כרוך בתשלום

 

אפוטרופוס

בטרם הגשת בקשה לקבלת תיעוד רפואי, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • קטינים (אפוטרופוסים טבעיים) - תעודת זהות של ההורה וספח רישום של הקטין בתעודת הזהות.
 • חסוי/פסול דין – אפוטרופוס ממונה לענייני גוף - עותק של צו מינוי אפוטרופוס בתוקף.
  לידיעתכם:
  המידע יישלח בדואר רשום או באמצעים מקוונים לאחר חתימה על טופס ייעודי.
   *השירות כרוך בתשלום

הצוות הרפואי

רשמת רפואית וסמלנית: בתאל נעוס
מזכירות רפואיות מדור תיעוד: בתאל נעוס, אבישג ירמי