כללית און-ליין
מידע שימושי

מדיניות איכות הסביבה

המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין הינו המרכז השיקומי הגדול והמוביל בישראל, ובהיותו מוביל ומנהיג בתחום זה, המרכז הרפואי רואה לנכון לרתום את עצמו לסייע במאמץ לשיקום הסביבה, להוות מרכז רפואי ירוק ולהוביל גם בתחום ההגנה על הסביבה.

הנהלת המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מחוייבת:

  • לעמידה בדרישות על פי דין ובדרישות אחרות שהמרכז הרפואי לקח על עצמו בתחום איכות הסביבה ובריאות הציבור ואכיפתם בפעילות המרכז הרפואי.
  • לבחינה שוטפת ולהערכה של היבטים סביבתיים משמעותיים בפעילות המרכז הרפואי.
  • לשיפור מתמיד של ביצועים סביבתיים ומניעת זיהומים בכל האמצעים והטכנולוגיות החדשניות העומדות לרשותו.
  • להגברת המודעות לנושאים סביבתיים והקיימות בקרב עובדיו, מטופליו, מבקריו, קבלניו, ספקיו ובעלי עניין נוספים.
  • להקצות משאבים מתאימים לתכנון וביצוע פעילות לשימור הסביבה.
  • לאמץ וליישם עקרונות 2004: ISO 14001 לניהול סביבתי.
  • לשיפור מתמיד של מערכת ניהול איכות הסביבה.