כללית און-ליין
חדשות 2020

פורסם בראשונה: 22.11.2020

הטמעה של קולטים סולאריים לחימום מי הבריכה הטיפולית

פרויקט ראשון מסוגו בארץ של הקמת קולטים סולאריים לחימום מי הבריכה הטיפולית בלוינשטיין

המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מקבוצת כללית הינו המרכז השיקומי הגדול והמוביל בישראל, ובהיותו מוביל ומנהיג בתחום זה, המרכז רואה לנכון לרתום את עצמו לסייע במאמץ לשיקום הסביבה, להוות מרכז רפואי ירוק ולהוביל גם בתחום ההגנה על הסביבה.

ד"ר חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, מציין: "במסגרת מהלכים לקידום וליישום השימוש באנרגיות מתחדשות נקיות לטובת איכות ובריאות הסביבה של תושבי רעננה והקטנת היקף פליטות גזי החממה (הן הישירות והן העקיפות), הסתיים בחודש אוקטובר 2020 פרויקט ראשון מסוגו של הקמת קולטים סולאריים לחימום מי הבריכה הטיפולית שאנו מפעילים במרכז".

גל פרומקין, מהנדס ראשי במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, מסביר: "כחלק מסל השירותים שמציע המרכז הרפואי לוינשטיין למטופליו, קיימת בריכה טיפולית בנפח של 35 מ"ק. מי הבריכה חוממו עד כה, באמצעות גפ"מ (גז פחממי מעובה) בלבד. עם המעבר למערכת הסולארית החדשה, בעלת 8 קולטים סולאריים, נקלטת אנרגית חום מהשמש (סולארי) והמערכת ממירה אנרגיה זו לחימום מי הבריכה באמצעות מחליף חום".

 

מדובר במערכת ראשונה מסוגה, הן בכללית והן במרכזים רפואיים בכלל בישראל.

לדברי פרומקין, במהלך שנת 2021, תותקן במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מערכת סולארית המתבססת על עקרון פעולה פוטו - וולטאי לייצור חשמל. מערכת זו, בשילוב עם המערכת הסולארית לחימום מי הבריכה, יהווו מחוללי אנרגיה משמעותיים ממקורות אנרגיה נקייה ויקטינו את התלות והצריכה ממקורות אנרגיה מזהמים והקטנת הזיהום הסביבתי, כדוגמת צריכת חשמל מספק החשמל וצריכת גפ"מ וסולר.