כללית און-ליין
ניתוחי לב וחזה

התמודדות החולה והמשפחה במהלך ניתוח לב ולאחריו

​זה עתה התקבלה הזמנה לאשפוז לקראת הניתוח.
ייתכן שקדמו לכך זמן המתנה רב, בדיקות ואשפוזים. ייתכן גם כי אתם מגיעים לאשפוז דחוף ולא היה לכם זמן להתכונן לקראת אירוע כה משמעותי.
שאלות רבות שאלתם את הרופאים, את הצוות הרפואי והפרה-רפואי ואינפורמציה רבה שמעתם באמצעי התקשרות השונים. אך, כאשר מדובר באדם קרוב, מקבלים הדברים מימד נוסף ושונה. אנו רוצים לנסות ולעזור למשפחה ולאנשים הקרובים האחרים להתארגן בתקופה זו בצורה הטובה ביותר, שתעזור לחולה, ותיקח בחשבון את הצרכים והיכולות של כל אחד מכם.
בדרך זו ניתן להגיע לתוצאות הטובות ביותר ולהקטין עד למינימום את הקשיים והנזקים האפשריים.
אנו רוצים להדגיש את חשיבות הנושאים שלכאורה אינם רפואיים, אך משמעותם בתהליך ההחלמה רבה יותר וכן את תרומתם האפשרית.


לרוב האנשים חשוב לדעת את:

  1. האבחנה

  2. סיבות המחלה

  3. תכנית טיפול

  4. המצפה לנו בעתיד. כולל את הדברים המקלים עלינו להתכונן

   

  לקראת אירוע 'האשפוז', כמו:

  • הכרת הסביבה כולל היכרות פיזית.
  • היכרות עם חוקי המסגרת.
  • למידה מנסיונם של הארים.

  על צרכים אלו אנו מנסים לענות, הן באמצעות החומר הכתוב והן במגע עמכם במחלקה.
  אנו ננסה עוד, יחד איתכם, להקטין עד כמה שאפשר את ההשפעה השלילית הקיימת בעצם המפגש בין החולה והמשפחה לבין המסגרת המוסדית, כלומר בית החולים.

  האשפוז כרוך במידה רבה באובדן פרטיות, אובדן שליטה על מן וחוסר וודאות, ואי הכרת בעלי התפקידים השונים ותפקידיהם במסגרת בית החולים.
  ההסבר על האשפוז מנסה לצמצם אי ודאות זו ובכך ניתן יהיה להקל על המעבר מהבית לבית החולים, ולהקטין את תחושות החוסר אונים, חוסר השליטה וחוסר האמון. אנו מקוים כי כך יקטנו גם הכעס, התסכול ותחושת התלות. אנו מקוים להגיע למצב של שיתוף פעולה בין המשפחה והצוות המטפל לטובת החולה.