כללית שלי
מידע למטופל ולמבקר

זכויות המטופל

מטופל/ת יקר/ה

אנו צוות בית החולים, עושים כל שביכולתנו להעניק לך את הטיפול האיכותי ביותר ומנסים ליצור עבורך סביבה חמה, נעימה ותומכת. על מנת להקל על שהותך ככל האפשר, בחרנו לעדכן אותך בזכויותיך כמטופל/ת, כפי שנקבעו ב"חוק זכויות החולה", לצד הכללים החלים בבית החולים.

 

מהן זכויותיך כמטופל/ת?

 • קבלת טיפול נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך, ככל האפשר.
 • הנך זכאי לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של המטפל בך.
 • קבלת הסבר על מחלתך, על הטיפול המוצע לך – כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול  – ועל  אפשרות טיפול חלופי.
 • למנות בכתב נציג מטעמך (בא כוח), שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי, בתנאים שאתה תקבע.
 • קבלת מידע רפואי הרשומה הרפואית, לרבות העתקה המתייחסת אליך, ובכפוף לשיקול דעתו של המטפל
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הרשומות בטלפון: 8250361– 04.
 • להשיג ביוזמתך, על חשבונך ועל אחריותך, חוות דעת נוספת.
 • לדעת שייעשה ככל שניתן עפ"י דין, שהמידע הקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך, יישמר בסודיות.
 • לפנות לאחראית לזכויות המטופל , טלפון: 04-8250311ו/או לממונה על פניות הציבור, טלפון: 04-8250251, בבית החולים לצורך קבלת ייעוץ וסיוע.

 

מה היינו מצפים ממך? 

לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו, לספק לצוות הרפואי המטפל בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי כולל מסמכים הנוגעים בכך.

ליידע את הצוות המטפל בך על כל שינוי שחל במצבך.

להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.

לתת הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך (בא כוח שמונה בכתב), לטיפול הרפואי המוצע לך. הסכמתך,

 מרצונך החופשי, היא תנאי לטיפול, פרט למקרים שבהם לא ניתן בשל מצבך לקבל את הסכמתך מדעת.

לנהוג בהתאם לנוהלי/כללי ביה'ח ובכללם: שעות ביקור, איסור עישון, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש ביה'ח והימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בהם אסור.

לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאשפזים האחרים בבית החולים.

לדעת כי בבית החולים מתקיימת במחלקות רבות הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים, סיעוד ובכל מקצועות הפארא רפואי. אנו מקוים שתגלה סבלנות והבנה.

להשתחרר מבית החולים בתום הטיפול הרפואי ולפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקבלת.

 

צוות בית החולים עושה כל מאמץ במטרה להעניק לך את הטיפול הרפואי והסיעודי הטוב ביותר. כדי לאפשר לך החלמה מהירה בתנאי שקט ומנוחה ועל מנת לאפשר לצוותים המטפלים בך תנאי טיפול הולמים, הינך מתבקש/ת לסייע לנו בשמירה על שעות הביקור, שנקבעו בבית החולים.


מידע כללי למשתתף במחקר רפואי:

השתתפות מטופל במחקר רפואי היא על בסיס התנדבותי. זכותו של המטופל לסרב להשתתף במחקר או להפסיק את השתתפותו במחקר בכל שלב.
זכויותיו הרפואיות של מטופל שהחליט להפסיק את השתתפותו במחקר לא תפגענה והוא יזכה לקבלת הטיפול הרפואי האופטימלי, כמקובל בכללית, בכל עת.


שאלות נפוצות

איך אדע אם מתבצע מחקר רפואי שיכול להתאים לי
כל מטופל רשאי לפנות באופן ישיר לרופא המומחה המטפל בו, ולשאול האם מתבצע מחקר קליני שעשוי להתאים לו.


בנוסף, באתר הכללית ובאתרי בתי החולים של כללית ניתן למצוא את רשימת המחקרים המתבצעים בכל רגע נתון בבתי החולים של הכללית.

גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, נמצא קישור לאתר הרישום של ה-NIH ובו רשימה הכוללת את מרבית המחקרים המבוצעים בישראל.

לגבי מחקרי המתקיים בעולם, באתר הרישום של ה-NIH ניתן לברר האם מתבצע מחקר בנושא מסוים בכל מקום בעולם.


מה הם התועלת והסיכונים בהשתתפות במחקר רפואי?


התועלות הכלליות הנובעות מהשתתפות במחקר הן:

 • המשתתף במחקר זוכה לקבל טיפול ומעקב צמודים, ללא תורים  וללא המתנה.
 • המשתתף נחשף לאפשרויות טיפוליות חדשות לפני שהן מתאפשרות לקהל הרחב.
 • המשתתף מסייע לאחרים על־ידי תרומתו למדע הרפואה.

 

הסיכונים הכלליים הם:


 • ייתכנו תופעות לוואי בלתי צפויות מראש, חלקן קשות.
 • ייתכן שהטיפול לא יהיה יעיל עבור חלק ממשתתפי הניסוי. כמו־כן יתכן שהמשתתף יקבל את תכשיר ההשוואה ולא את תכשיר המחקר ולכן לא יזכה לקבלת הטיפול הצפוי.
 • ייתכן שיידרש זמן רב יותר במהלך הניסוי ישפיע לצורך קבלת השפעה אפקטיבית של הניסוי.  
 • יתכן שידרשו מהמשתתף ביקורים נוספים בבית החולים, ואף בדיקות דם ובדיקות נוספות שאינן נלקחות ממטופל שאינו משתתף במחקר. 
 • המשתתף חייב לעדכן כל גורם רפואי אחר המטפל בו, על הודות השתתפותו במחקר.

התועלות והסיכונים הספציפיים בכל מחקר מפורטים בטופס ההסכמה מדעת עליו מתבקש כל משתתף במחקר לחתום לפני תחילת הניסוי.

מה חשוב לשקול לפני השתתפות במחקר?
על המטופל לקבל מידע מפורט עד כמה שניתן על טיב המחקר, על משכו והאם המחקר עשוי לסייע לו בהחלמתו. ניתן לקבל פרטים על המחקר מצוות המחקר ומהחוקר האחראי למחקר. מרבית הפרטים נמצאים בטופס ההסכמה מדעת שאותו יקבל המטופל לקרוא ולחתום לפני תחילת המחקר. כדאי לשים לב לנקודות הבאות:

  • מה מטרת המחקר?
  • כמה משתתפים יוכללו במחקר?
  • מה הטיפול/ים שיקבל המטופל במחקר?
  • מה תדירות הביקורים במרכז המחקר?
  • מה תופעות הלוואי הצפויות במחקר?
  • מה התועלת הצפויה למטופל במחקר?
  • מה משך הזמן הצפוי של המחקר?
  • האם המחקר יכלול אשפוז, בדיקות דם או בדיקות אחרות?
  • האם תוצאות המחקר יהיו זמינות למטופל?
  • מהם הטיפולים החלופיים, במידה שישנם כאלה, למצבו?
  • האם ישולמו למטופל הוצאות נסיעה/חנייה בבית החולים?
  • מה כולל המעקב אחר המטופל במחקר?
  • כיצד ההשתתפות במחקר תשפיע על סדר היום של המטופל?
  • האם בזמן המחקר המטופל מוגבל בנטילת תרופות מסוימות? אוכל מסוים?
  • אם המטופל לא ירגיש בטוב במהלך המחקר, לאן עליו לפנות?
  • האם הרופא המטפל של המטופל בקופת החולים יקבל מידע על המחקר? במידה שכן, מה טיב המידע שיועבר?
  • האם המטופל יכול להפסיק את המחקר ומה אם ההשלכות במידה שיבקש להפסיק את השתתפותו במחקר?
  • האם המטופל מבוטח מפני נזקים שייגרמו לו עקב השתתפותו במחקר?

 

האם יש בקרה על המחקרים הרפואיים המבוצעים בבית החולים?

כדי להבטיח את שלומו, את רווחתו, את כבודו ואת זכויותיו של המשתתף בניסוי, כל מחקר צריך לקבל טרום התחלתו אישור של וועדה אתית (וועדת הלסינקי) וכן אישור של הנהלת בית החולים. כמו כן, הוקם בכללית גוף מרכזי לבקרת ניסויים קליניים. לגוף זה נציגות בכל בית חולים של הכללית.
תוצאות הבקרה היסודית אותה מבצע גוף זה מדווחות להנהלה, לוועדות הלסינקי ולמשרד הבריאות.