כללית שלי
הנהלת בית החולים

יצירת קשר

מזכירת סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' חמוטל חי
טלפון: 04-8250365
פקס: 04-8844877

הנהלה אדמיניסטרטיבית

מנהלת אדמיניסטרטיבית: גב' סיגל זומר - דובינסקי

המנהל האדמיניסטרטיבי הינו חבר בהנהלת בית החולים ומסייע למנהל בית החולים בתחומי המינהל השונים בבית החולים.

היחידות באחריות המנהלת אדמיניסטרטיבית:

  • המערך הלוגיסטי

  • משק

  • בטיחות

  • בריאות הסביב

  • משרד קבלה

  • המחלקה לרישום ומידע רפואי

  • משרד מכון הדמיה (רנטגן)

  • משרד אישפוז יום

  • משרד מרפאות חוץ

 
 

מזכירות:

גב' גלילה ביטון - מנהלת לשכת הנהלת המרכז הרפואי

גב' נילי טורם - מזכירת הנהלת המרכז הרפואי

טלפון: 04-8250301/2 , פקס: 04-8257212

גב' שרה קידן - מזכירת סגני מנהלת המרכז הרפואי

טלפון: 04-8250325 , פקס: 04-8844878