כללית שלי

הנהלה רפואית - ביה"ח כרמל

ליצירת קשר:

מזכירות:

גב' נילי טורם - מנהלת לשכת הנהלה | טלפון: 04-8250302 , פקס: 04-8257212 | גב' חמוטל חי - מזכירת לשכת הנהלה | טלפון: 04-8250301, פקס: 04-8257212 | גב' שרה קידן - מזכירת סגני מנהל המרכז הרפואי | טלפון: 04-8250325 , פקס: 04-8342707

הנהלה אדמיניסטרטיבית

הנהלה אדמיניסטרטיבית

לחצו למעבר לדף ההנהלה האדמיניסטרטיבית!
 

המנהל האדמיניסטרטיבי הינו חבר בהנהלת בית החולים ומסייע למנהל בית החולים בתחומי המינהל השונים בבית החולים.

למידע נוסף

הנהלה רפואית

הנהלה רפואית

לחצו למעבר לדף ההנהלה הרפואית!

למידע נוסף

הנהלת הסיעוד

הנהלת הסיעוד

לחצו כאן למעבר לדף מערך הסיעוד!
 

מרכז רפואי "כרמל" הינו בית חולים כללי ומתקיימים בו כל ענפי הרפואה המקובלים בבתי חולים כלליים.

למידע נוסף

סיעוד כרמל

השקפת עולם:

פעילות הסיעוד מתבססת על ידע עדכני, יכולת יישום של טיפול איכותי אמין ויחס אישי תוך מתן שירות ממוקד לקוח.

אחריותה הראשונית של האחות היא למטופל ומשפחתו תוך שמירה על כבוד האדם וזכויותיו כחולה.

אנו פועלים בהתייחס לקוד האתי, חוקי המדינה ומדיניות שרותי בריאות כללית.